Devlet memuru yasakları nelerdir? Memurların neleri yapması yasaktır? Devlet memurların uyması gereken yasaklar

Devlet memuru yasakları nelerdir? Memurların neleri yapması yasaktır? Devlet memurların uyması gereken yasaklar

Herhangi bir kamu kurumunda devlet memuru sıfatıyla görev yapan kişilerin bazı şeyleri yapması yasaklanmıştır. Buna göre ''Devlet memurlarının yasakları nelerdir, memurun neleri yapması yasaktır?'' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik.

Devlet memurluğu, devletin hizmet sınıflarında görevlendirilmek için istihdam edilen kişilerin atanmayla kazanabileceği unvandır. Kamuda yapılan işlere göre farklı unvanlar alabilen bu görev için tanım Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülmüştür. Farklı sınıf ve farklı düzeyde iş ve işlemlerin yapılması devlet memurlarının hizmet sınıfında bahsedilmektedir.

Nasıl devlet memuru olunur?

Kamu kurumlarında devlet memuru olanların ilk olarak öğrenim düzeyine uygun olarak gerçekleştirilen KPSS’ye girmeleri gerekir. Bu çerçevede öğretmen olmak isteyen adayın KPSS Öğretmenlik oturumuna, din hizmeti sınıfında görev almak isteyenlerin KPSS DHBT oturumu ve düz memurluk kadrolarına girmek isteyenlerin KPSS B grubu oturumuna, kariyer mesleklerinden herhangi birine girmek isteyenlerin ise KPSS A Grubu oturumlarına girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Bazı kadrolarda istihdam için adayın KPSS’de ilgili oturumlara katılıp aldıkları puanlarla merkezi atamaya başvurması yeterli olmaktayken, A Grubu kariyer meslek kadrolarında adayın kurumların düzenlediği yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olup mesleğe girişe hak kazanması gerekir.

Aday memurluk nedir?

Aday memurluk, devlet memuru kadrosuna ilk kez atanan kişilerin kadroda geçirdikleri ilk dönemi ifade eder. Bu dönem adaylığın kaldırılıp adaylık süresince devlet memurunun ceza alması halinde olmaktadır.

Devlet memurlarının yapması yasak eylemler nelerdir?

Devlet memurluğu kadrosuna sınavda başarılı olup başlamaya hak kazanan adayların dikkat etmesi gereken bazı eylemler olunur. Devlet memurluğu kanununda bazı hususlar net bir şekilde hükme bağlanmıştır. Devlet memurluğu görevini icra eden kişilerin görevini yerine getirirken belirtilen yasaklara riayet etmeleri gerekir.

Devlet memurlarının; toplu eylem ve hareketlerde bulunması, grev yapması, ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunması, hediye alması ve menfaat sağlaması ve gizli bilgiler açıklaması yasaktır.