Devlet memurluğu sınıfları hangileridir, kaç sınıfa ayrılır? Devlet memurluğu hizmet sınıfları ve özellikleri

Devlet memurluğu sınıfları hangileridir, kaç sınıfa ayrılır? Devlet memurluğu hizmet sınıfları ve özellikleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) az bir süre kala birçok kişi devlet memurluğu hakkında araştırma yapmaya başladı. Sınava girecek adaylar “Devlet memurları kaç adet sınıfa ayrılır ve memurluk sınıfları nelerdir? gibi soruları araştırıyor. Devlet memurluları Devlet Memurları Kanunu’na göre açıkça belirtilmiştir.

Devlet memurları devlet adına hizmet veren kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellerdir. Devletin birçok kurumu olduğu gibi devlet memurlarının da bu kurumlara göre ve pozisyonlarına göre farklı sınıfları vardır.

Devlet memurluğu nedir?

Devlet Memurları Kanunu kapsamın görev yapan ve kamu kurumlarında istihdam edilen kişilere devlet memuru denir. Devlet memurları Devlet Memuru Kanununca görev ve yükümlülükleri bellidir. Devlet memuru olunabilmesi için KPSS sınavına girmek ayrıca kurumların yaptıkları yazılı veya sözlü sınavlardan başarılı olmak gerekir.

Devlet memurluğunda sınıf ne demektir?

Memurlar görev yaptıkları kurum veya pozisyonlara göre alanlara ayrılır. Bu alanların temelinde personelin çalıştığı kurum ve o kurumdaki pozisyonu öne çıkar. Aynı kurumun içinde zaman içinde uzmanlaşma sıfatı kazanılır ve bu şekilde de personellerin sınıfları belli olabilir.

Devlet memurluğu hizmet sınıfları nelerdir? Kaç tanedir? Özellikleri nelerdir?

Devlet memurlarının sınıfları DMK ikinci bölümünde belirtilmiştir. Buna göre 12 farklı memurluk kategorisi vardır. Bu bölümler şu şekildedir;

 • Genel İdare Hizmetleri
 • Teknik Hizmetler
 • Sağlık Hizmetleri
 • Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
 • Avukatlık Hizmetleri
 • Din Hizmetleri
 • Emniyet Hizmetleri
 • Jandarma Hizmetleri
 • Sahil Güvenlik Hizmetleri
 • Yardımcı Hizmetler
 • Mülki İdare Amirliği
 • Milli İstihbarat Hizmetleri

Genel İdare Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Genel İdare Hizmetleri bölümünde görev yapan kişiler büro hizmetleri, yönetim ve icra gibi görevleri yerine getirmektedir.

Teknik Hizmetler sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Bu sınıfta yer alan devlet memurları teknik becerilerine göre işlerde görev yapar. Bu mesleklerin başında mühendislik, mimarlık, şehir plancısı ve istatistikçiler gelmektedir.

Sağlık Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Bu sınıftaki memurlar insan ve hayvan sağlığına ilişkin görev yapmaktadır. Bu sınıfın başlıca üyeleri doktorlar, veterinerler, eczacılar ve hemşirelerdir?

Eğitim Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Eğitim hizmetlerinde bulunan devlet memurları eğitim ve öğretim alanında görev yapan herkesi kapsar.

Avukatlık Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Hukuk fakültesi mezunu olup, avukatlık ruhsatına sahip olan ve barolara bağlı olarak görev yapanlar bu sınıfta yer alır.

Din Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Bu sınıfın üyeleri kendi alanlarında öze eğitim almış kişilerden oluşur. Devlet kurumlarına adına din işlerini yapan kişilerdir.

Emniyet Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Bu sınıfın başlıca üyeleri polisler, bekçiler, başkomiserler ve komiserlerdir. Bu sınıfta görev yapan kişiler halkın güvenliği sağlamaktadır.

Jandarma Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Bu meslek grubunda astsubay ve subaylar yer alır.

Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı subay, astsubaylar devlet memurlarıdır.

Yardımcı Hizmetler sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Bu hizmet alanında görev yapan memurlar DMK’da açıkça belirtilmiştir. Bu kişiler yazı işleri, dosya dağıtım işleri, temizlik işleri, ısıtma, aydınlatma ve bakım işleri gibi işlerde görev yapmaktadır.

Mülki İdare Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Bu sınıfta yer alan memurlar İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ve il teşkilatında idare görevini yürüten kişilerdir. Bu kişiler kaymakamlar ve valilerdir.

Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfı nedir? Ne iş yapar?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına görev yapan kişilerde devlet memuru statüsündedir.