Devlet memurluğu hangi sebeplerle sona erer? Devlet memurluğundan çekilme ve çıkarılma nasıl olur?

Devlet memurluğu hangi sebeplerle sona erer? Devlet memurluğundan çekilme ve çıkarılma nasıl olur?

Devlet memurları devlete bağlı kurumlarda devlet adına görev yapan kişilerdir. Peki memurluk nasıl ve neden sona erer, memurluktan çekilme ve çıkarılma nedenleri vardır? Memurların görev ve sorumlukları Devlet Memurları Kanunu’nda açıklanmıştır. Kanunda işten çekilme, memurluğun sona ermesine de yer verilmiştir.

Devlet adına devlet kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişilere devlet memuru denir. Devlet memuru olabilmek için KPSS sınavına ve kurumları belirlediği sınavlara girilmelidir. Devlet memurlarının hüküm ve sorumlulukları Devlet Memurları Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Kanunda devlet memurluğunun bitmesi, sona ermesi ve işten çıkarılma gibi konulara da yer verilmiştir.

Devlet memurluğu hangi sebeplerle sona erer? Devlet memurluğu nasıl sona erer?

Devlet memurluğu birçok kişin olmak istediği mesleklerden biridir. Ancak devlet memur olmak kolay değildir. Memur olunabilmesi için öncelikle KPPS’den geçer not alınmalı ve ardından kurum tarafından yapılan sözlü veya yazılı sınavdan başarılı not alınması gerekir. Bazı nedenlerle devlet memurları görevinden ayrılmak isteyebilir. Devlet memurluğunun sona ermesi için temelde 5 sebep bulunur. Bu sebepler;

  • Memurun görevinden çekilmesi,
  • Memurun atanma şartlarını taşımadığının ortaya çıkması veya bu şartları kaybetmesi,
  • Vefat durumu,
  • Memurluktan atılmak, çıkarılmak,
  • Memurun şartları sağlaması durumunda isteği doğrultusunda malulen emekli olmasıdır.

Devlet memurluğundan çekilme nedir? Nedenleri nelerdir? Kimler devlet memurluğundan çekilmiş sayılır?

Devlet memurluğundan çekilme durumu DMK 94. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre kişi bağlı olduğu kuruma dilekçe yazarak işten ayrılma isteği belirtmesi sonucu işten ayrılmasıdır. Bunun dışında kişi görevinden izin almadan ayrılır ve 10 gün içinde görevine dönmezse kişi görevinden çekilmiş olur.

Yazılı olarak işten ayrılma isteğinde bulunan kişi kendi yerine birisi gelene kadar yahut, çekilme talebi kabul görene kadar görevine devam edecektir. Bir ay içerisinde bu talebe karşı bir bildirim olmazsa kişi görevini bırakabilir.

Olağanüstü bir hal olması durumunda devlet memurları görevinden çekilme talebinden bulunabilir. Burada olağanüstü hal olarak belirtilenler savaş durumları, seferberlik ilanı, bir afet durumun söz konusu olması veya hayatın olumsuz etkilendiği bir durumun olması olarak nitelendirilmektedir.

Çekilen devlet memuru görevine geri dönebilir mi?

Devlet memuru usulüne göre görevinden ayrılmışsa 6 ay içerisinde görevine dönemez. Bunun yanı sıra görevini uygunsuz bir şekilde bırakan memur, 1 yıl boyunca geri dönemez. Devir teslim işlemlerine uymadan görevinden ayrılan kişi ilk 3 yıl göreve dönemez. Olağanüstü durumlarda istenen şartlara uymadan görevini bırakan kişi görevine bir daha dönemez.

Devlet memurluğundan çıkarılma nedir? Devlet memurluğundan çıkarılma sebepleri nelerdir?

Devlet memurları DMK mevzuatına göre bazı kurallara uymalıdır. Bu kural ve yasaklara uymayan memurlar görevinden ayrılır. Mevzuatta belirtilen şartlara uygun hareket etmeyen memurlara üstleri tarafından işten çıkarılma hakkı verilir.