Deprem duası varmı, nasıl okunur? Zelzele, deprem ve doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar

Deprem duası varmı, nasıl okunur? Zelzele, deprem ve doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar

Ülkemizde son günlerin en büyük korkusu depremlerdir. Vatandaşlar deprem duası var mı, nasıl okunur gibi soruları araştırmaya başladı. Deprem ve doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar haberimizde.

Son günlerde ülkemizde artan doğal afetler nedeniyle vatandaşlar korkuya kapıldı. Son günlerde en çok yaşanan doğal afetlerden biri de depremlerdir. Deprem yer altındaki fay hatlarının birbirine temas etmesiyle meydana gelen bir doğal afettir. Depreme karşı birçok önlem alınabilir ancak bu önlemler her zaman yeterli seviyede olamıyor.

Depremin şiddetine göre vereceği hasar da artmaktadır. Deprem ve doğal afetler geçmişten günümüze sürekli olabilecek bir durumdur. Son günlerde iyiden iyiye artan deprem olaylarına karşı okunabilecek afet duaları vardır.

Deprem duası- Doğal afetlerden korunmak için dua

Hz. Muhammed (s.a.v) kaza ve belaya karşı korunmak için bazı duaları tavsiye etmiştir. Bu dualar şu şekildedir:

 • "Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)
 • "Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."
 • Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."
 • "Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsunâ ve'rhamnâ"
 • Manası: Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

Peygamber Efendimizin doğal afetlere karşı okuduğu diğer dualar ise şu şekildedir:

Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik. (Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)

Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai.(İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

''Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve euzü bi azametike en uğtale min tahti." Anlamı: "Allah ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklere karşı koru. Altımdan bir kötülük gelmesinden (yarılıp içine düşmekten) Senin azametine sığınırım." (Ebu Davud)

Sel, deprem gibi doğal afetler için okunabilecek dualar

Sel ve deprem gibi doğal afetlerden korunmak için hadisler yer alan ve okunması gereken dualarda vardır. Bu dualar şu şekildedir:

 • "Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî." (Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru)
 • "Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik." (Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)
 • "Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai." Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

Deprem ayetleri

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de de deprem vakaları için okunacak ayetler bulunmaktadır. Bu ayetler şu şekildedir:

 • De ki (Allah), üzerinizden veya ayaklarınızın altından, azap göndermeye kadirdir. Yahut bir fırkayı(milleti) musallat ederek bazınıza, bazınızın azabını tattırır. Bak! Ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Umulur ki fıkhederler (aklederler). [EN'AM(6)/65]
 • (Arkasından) onları, bir 'sarsıntı' yakaladı. Yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar. [ARAF (7)/ 78]
 • Böylece onları bir 'sarsıntı' tuttu. Arkasından da yurtlarında, diz çökmüş olarak sabahladılar. [ARAF(7)/91]
 • Arz'da, birbirine komşu 'kıtalar', üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Öyle ki bunlar, aynı su ile sulandığı halde, ürünlerden bazısını bazısından üstün kılıyoruz. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim için, ayetler vardır. [RAD(13)/4]
 • Sizi, sarsmasın diye, Arz'a dağlar bıraktı. Irmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz. [NAHL(16)/15]
 • Onlardan öncekiler de plan(düzen-tuzak) kurdular. Allah, binalarının temellerinden geldi, tavanlarını üzerlerine çökertti. Onlara azap, şuurunda olmadıkları bir yerden geldi. [NAHL(16)/26]
 • kötülükle, plan(tuzak-düzen) kuran kimseler, Allah'ın kendilerini, yere geçirmeyeceğinden veya şuurunda olmadıkları bir yerden, onlara azabın gelmesinden emin mi oldular? [NAHL(16)/45]
 • (Allah'ın), kara tarafında(yanında) sizi, yere batırmayacağından yahut üzerinize "taş-dolu kasırgası" göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra, kendinize bir vekil de bulamazsınız. [İSRA(17)/68]
 • Ve onları sarsmasın diye, Arz da dağları kıldık(yarattık). Yine onda(dağlarda), yollar açtık, umulur ki hidayet(doğru yolu) bulurlar. [ENBİYA(21)/31]
 • Biz, onların her birini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kiminin üzerine, 'taş-dolu kasırgası' gönderdik, kimini, 'şiddetli bir ses' yakaladı, kimini, 'yerin dibine' geçirdik ve kimini de suda boğduk. Allah, onlara zulmetmedi, ancak onlar kendilerine zulmettiler. [ANKEBUT(29)/40]
 • İnsanların elleriyle kazandıkları(yaptıkları) dolayısıyla, karada ve denizde fesat(büyük olaylar) ortaya çıktı. (O) bazı yaptıkları(şeylerin) karşılığını tatmaları için! Umulur ki dönerler! [RUM(30)/41]
 • (Allah), Gökleri, dayanak olmaksızın yarattı, siz onu görüyorsunuz. Sizi sarsmasın diye, Arz'a, dağlar bıraktı ve orada her canlıdan yaydı. Biz Gök'ten su indirdik, böylece orada, her kerim(güzel) çiftten bitki bitirdik. [LOKMAN(31)/10]
 • Onlar, Gök'ten ve Arz'dan, arkalarında(geçmişte) ve önlerinde(gelecekte) olacakları görmüyorlar mı? Şayet dilersek, onları 'Arz'a batırırız' veya üzerlerine 'Gök'ten bir kütle(göktaşı)' düşürürüz. Muhakkak bunda, (Allah'a) yönelen köleler için bir ayet vardır. [SEBE(34)/9]