Demokrasi ne demektir, neden önemlidir? Demokrasiyle ilgili kavram ve kelimeler

Demokrasi ne demektir, neden önemlidir? Demokrasiyle ilgili kavram ve kelimeler

Dünyadaki en yaygın yönetim ilke ve prensipleri içerisinde kuşkusuz demokrasi yer almaktadır. ''Demokrasi nedir, ne demek ve neden önemlidir?'' tartışmaları ve merak edilenleri içeriğimizde derledik.

Demokrasi temel olarak halk egemenliği anlamına geliyor. Demokrasi kavramı; halkın iktidar olması, yönetme yetkisinin halkta olması anlamını taşımaktadır. Demokrasi kendi içerisinde çeşitli modellere ayrılır fakat en yaygın kullanılan anlamı temsil gücü olmaktadır. Dünya genelinde Kuzey Kore, İngiltere ve Suudi Arabistan’ın dışında ülkeler demokrasi ile yönetilmektedir.

Demokrasi ne demektir?

Demokrasi halkın kendi kendini yönetebilmesidir. Böylelikle halk kendini köle gibi hissetmeyerek kral veya diğer monarşi yönetim biçimleri altında ezildiği düşüncesine kapılmaz. Mutlak monarşilerde yönetim tek bir kişinin soyundan olmak zorundadır ve yönetimde liyakat olmadığı için yıkılmaya mahkum bir yönetim söz konusu olur.

Demokrasi, Antik Yunan’a kadar uzanır. O dönemde kölelik anlayışı esas olduğundan tam anlamıyla demokrasiden söz edilemez ve Martin Luther’dan sonra demokrasi kıta Avrupası’nda kendini göstermiştir. Tam manasıyla I. Dünya Savaşı’ndan sonra hanedanların devirleri sona erdi ve bu devletler yerine demokrasiyle yönetilebilen devletler hüküm sürmeye başlamıştır.

Demokrasinin tarihçesi

Demokrasinin temelleri Atina şehir devletinde atılmıştır. Günümüzdeki yönetim biçiminden farklı olarak o dönemde kadınlara yönetimde söz hakkı verilmemekte ve kölelik hala uygulanmaktaydı. Bu bağlamda demokrasiden söz edilmesine karşın uygulama konusunda birtakım sorunlar olduğunu belirtmekte fayda var. Moden dünyada kadınlara sosyal, hukuki ve ekonomik hakları ilk veren kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.

Demokrasiyle ilgili kavram ve kelimeler

Demokrasideki eşitlik anlayışına göre; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılamaz.

Demokrasideki aktif katılım anlayışına göre; oy kullanacak bireylerin kendi haklarından dolayı katılımı zorunlu olmaktadır. Halk yönetimde olduğundan seçim yapılarak halk temsilcisini belirler.

Demokrasideki çok partili sistem anlayışına göre; fikir ayrılığı bulunan konularda farklı kişilerin bulunması demokrasideki temel prensiptir ve böylelikle halk istediği kişiye özgür bir şekilde yönetme yetkisi verir.

Demokrasideki hesap verilebilirlik anlayışına göre; seçilen veya atanan kişiler halka hesap vermek zorundadırlar.

Demokrasideki şeffaflık anlayışına göre; halk yöneticilerin nereye harcama yaptığını bilir.

Demokrasideki Anayasal güvence anlayışına göre; vatandaşlar haklarının Anayasa ile teminat altında olduğunu bilir.

Demokrasideki laiklik anlayışına göre; laiklik, vatandaşların arasında ayrım gözetmeksizin hizmet verilmesi, devletin farklı dinlerdeki kişilere aynı mesafede yaklaşmasıdır.