Dava açmadan SGK başvurusu

Dava açmadan SGK başvurusu

Ülkemizde çalışan insanlar karşılaştıkları yanlış durumlar karşısında haklarını aramak için mahkemeye giderek dava açma yoluna gitmektedir. Bazı durumlarda dava açmadan SGK’ya başvurup hakkınızı alabilirsiniz.

Çalışan insanlar, emekliler ya da iş verenler, iş konularıyla alakalı mağdur olduklarını düşündükleri durumlarda mahkemelere gidip dava açarak haklarını arama yoluna gidiyorlar. Vatandaşlarımızın bazı konularda artık mahkemeye gitmesine gerek kalmayacak. Çünkü SGK bazı durumlarda sorunlarınızı çözüme kavuşturmaktadır. Ülkemizde çalışan insanlar karşılaştıkları yanlış durumlar karşısında haklarını aramak için mahkemeye giderek dava açma yoluna gitmektedir. Bazı durumlarda dava açmadan SGK’ya başvurup hakkınızı alabilirsiniz.

Dava Açmadan SGK’ya Başvuru

SGK bünyesinde halen çalışıyor gözüküyorsanız ya da emekli olmuşsanız, iş ortamında ya da emeklilikte yaşadığınız sorunların çözümü için öncesinde SGK’ye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Mahkeme yolundan önce bu yolu denemelisiniz. Bu artık bir zorunluluktur. İş ortamında bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bunların öncelikli yolu SGK başvurusudur. Mahkeme kapılarında uğraşmadan, dava açarak paranızı boş yere savurmadan SGK ile yaşadığınız sorunlara çözüm bulmanız mümkün hale geldi.

Çalışanların iş yerinde sorun yaşamaları durumunda, emeklilerin de sosyal haklar konusunda sorun yaşamaları durumunda yaşadıkları sorunların çözümü konusunda dava açma yolunu seçmeden önce SGK’ya giderek sorunlarına çözüm arayabilirler. Başvuru sonrasında SGK 2 ay sonra ilgili kişiye dönüş yapacaktır. SGK tarafından başvuru reddedilirse ya da başvuru zaman aşımına uğrarsa kişi mahkemeye giderek dava açabilir, bu şekilde hakkını arayabilir.

Hangi Durumlarda SGK’ya Başvurulur?

Yaşadığınız sorunlar sonrasında mahkemeye dava açmadan önce SGK’ya gitmeniz gerekmektedir. Bu durumlara inceleyelim. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ve diğer mevzuatlara göre ortaya bir uyuşmazlık durumu çıkarsa, mahkemeye dava açmadan önce SGK’ya başvurmanız gerekmektedir. İş mahkemesine gitmeden önce SGK’ya başvuruda bulunmanız, kanunlar çerçevesinde belirlenen bir kuraldır.

Başvuru sonrasında SGK başvuru yapan kişiye 60 iş günü içerisinde dönüş yapmaktadır. Eğer başvurudan sonra 60 iş günü içerisinde herhangi bir geri dönüş yapılmazsa mahkemeye gidip dava yolunu deneyebilirsiniz. Eğer öncelikle SGK’ya başvuruda bulunmadan mahkemeye gidip dava açarsanız usulen dava reddedilecektir.

Mahkemeye Gitmeden SGK’ya Başvuru Yapma Şartları

İş ortamında ya da sosyal haklar konusunda sorunlar yaşamanız durumunda mahkemeye gitmeden SGK’ya giderek haklarınızı aramak için başvuruda bulunabilirsiniz. Hangi durumlarda SGK’ya başvurmadan dava açabileceğinizi merak ediyorsanız;

  • Sigortasız çalıştırılma durumu,
  • Eksik gün ya da düşük ücretli sigorta yatırılması durumunda,
  • 6183 sayılı kanun kapsamında ödeme emri iptal edilirse,
  • SGK idari para cezası uygularsa.

Eğer bir işçi sigortasız olarak çalıştırılıyorsa, sigorta primleri eksik ya da düşük ücret üzerinden yatırılıyorsa, SGK başvurusu yapmadan direkt olarak dava açabilirsiniz. Dava açabilmeniz için elinizde belge olması gerekiyor. Elinizde herhangi bir belge yoksa dava açmanız hiçbir anlam ifade etmez.