Çok tehlikeli olan (Sınıf-A) İş Güvenliği Uzmanı maaşı ne kadar?

Çok tehlikeli olan (Sınıf-A) İş Güvenliği Uzmanı maaşı ne kadar?

İş sağlığı ve güvenliği açısından lazım olan koruyucu malzemelerin işçiler tarafınca eksiksiz bir şekilde kullanılmasını, gereken iş güvenliği önlemlerinin alınması ve iş güvenliği açısından koyulan kuralların uygulanmasını sağlayan kişiye İş Güvenliği Uzmanı adı verilmektedir. Peki, İş Güvenliği Uzmanı maaşları ne kadar? Bu mesleği yapanların ne kadar maaş aldığı ve daha birçok merak edilen bilgi haberimizde.

İş Güvenliği Uzmanı kime denir?

Tehlike barındıran bütün iş yerlerinde, çalışılması nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden uzak tutmak ve sağlığa zarar verebilecek durum ve koşullardan arındırarak daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile; iş sağlığı ve iş güvenliği açısından lazım olan koruyucu malzemelerin işçiler tarafınca eksiksiz bir şekilde kullanılmasını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması ve koyulan kuralların uygulanmasını sağlayan kişiye denir.

İş Güvenliği Uzmanı maaşı ne kadardır?

Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 3.450 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 5.850 TL’dir. Eğer sizde böyle bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR İş Güvenliği Uzmanı iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak bakabilirsiniz.

Bu mesleğe sahip olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?

Bu mesleği yapması için kişiden Önlisans derecesinde eğitim düzeyi beklenmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı ne iş yapar?

 • İş sağlığı ve iş güvenliğiyle alakalı alınması gereken önlemleri işverene yazılı olarak bildirmek
 • İş yerinde gerçekleşen hastalıkları ya da iş kazalarının nedenlerinin araştırılması ve yeniden olmaması için alınacak olan tedbirler üzerinde çalışmalar yaparak, bunları işverene önerilerde bulunmak
 • İş yerinde meydana gelen, fakat ölüm ya da yaralanamaya sebep olmayan, ancak çalışana, iş yerine ve ekipmana zarar verme potansiyeli bulunan olayları nedenleri hakkında araştırma yapmak ve önerileri işverene sunmak
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesiyle alakalı çalışmalara ve yapılan uygulamalara katılarak bunun sonunda alınması gereken sağlık ve güvenlikle ilgili önlemler hakkında işverene bilgi vermek ve bunun takibini yapmak
 • Çalışma ortamlarının gözetiminin sağlanması
 • İşyerinde herhangi oluşabilecek kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi adına yapılan çalışmalara katılmak
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için verilen eğitimlerin mevzuata uygun olarak planlama çalışması yaparak uygulamaların sağlanması ve kontrol edilmesi
 • Çalışma ortamıyla ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği bakımından yapılan çalışma sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimiyle uygun olarak hazırlamak
 • İşçilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek ve uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek
 • Gerekli yerlerde kullanılması için çalışma izin prosedürlerini hazırlamak ve kontrol etmek
 • Bakanlık tarafından belirlenmiş olan iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri bildirmek
 • İşyeri hekimiyle beraber iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak gibi görev ve işlemleri yerine getirmektedir.

Meslek ana grubu nedir?

Profesyonel meslek mensupları

Meslek alt ana grubu nedir?

Hukuk, Sosyal ve Kültür ile ilgili profesyonel meslek mensupları

İş Güvenliği Uzmanı meslek grubu nedir?

Sosyal ve Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları

Meslek birim grubu nedir?

Çevre, İş Sağlığı ve Hijyen ile ilgili profesyonel meslek mensupları

İş Güvenliği Uzmanı meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İş Güvenliği Uzmanı meslek kodu 2263.02’dir.