Bilinçli Tüketici Nedir? Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur?

Bilinçli Tüketici Nedir? Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur?

Bilinçli tüketici nedir? Bilinçli tüketici nasıl olunur? Tüketici hakları uzun süredir koruma altındadır. Tüketici bu haklarını bilmeli ve yaşadığı sorunlar karşısında haklarını korumalıdır. Tüketim çılgınlığı hızla devam ederken yaşanan sorunlar ile baş etmek için bilinçli bir tüketici olmak gerekiyor.

Bilinçli Tüketici Nedir? Nasıl Olunur?

ABD 1800’lü yıllarda tüketici haklarını koruma altına almıştır. Tüketici haklarının başlangıcı bu bilinse de aslında 1502 yılında Bursa talimnamesi ile tüketici haklarının koruma altına alındığı bilinmektedir. Hakların moden anlamda kanunlaşması ise 1985 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile olmuştur. Türkiye’de tüketici haklarının korunması 1990’lı yıllarda moden bir boyut kazanmıştır. Kanuni yollarla yürürlüğe girmesi uzun sürmüştür. Günümüzde de devam eden tüketim çılgınlığı gelecekte de devam edecektir. Bitmeyen bu süreç içerisinde bilinçli bir tüketici olmak gerekmektedir. Tüketicinin yaşayabileceği sorunlar sonrası neler yapması gerektiğini bilmeli ve haklarının korunduğunu fark etmelidir. Bu hakların neler olduğunu ve nerede kullanıldığını bilen tüketici, bilinçli bir tüketicidir. Tüketici bir ürünü alırken ürün ile ilgili detaylara bakmalıdır. Ürünün tarihinden, nerede üretildiği ve ne amaçlar için kullanıldığına bakılmalıdır. Tüketici ürün ile ilgili bir sorun yaşarsa kanuni haklarına başvurabilir. Tüketici Hakları Kanunu şöyledir:

(Yalnızca kapıdan, posta ve katalog yoluyla yapılan satışlarda)

1.Hiçbir gerekçe göstermeden bir malı teslim aldığınız tarihten itibaren 7 gün içinde kabul etmek veya reddetmek hakkına sahipsiniz.

2.Malı almaktan caydığınızı yani ‘’Cayma Bildirimini’’ satıcıya 7 gün içinde iadeli taahhütlü mektupla, noter aracılığıyla gönderilen ihbaname ile veya bizzat elde teslim ederek ulaştırabilirsiniz.

3.Satın aldığınız malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde, malın teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde satıcı firmaya başvurarak malın değiştirilmesi, ödediğiniz bedelin iade edilmesi, ücretsiz olarak onarılması veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesi haklarından birini talep edebilirsiniz.

4.Satıcı tercih ve talep ettiğiniz seçeneği yerine getirmekle yükümlüdür.

5.Satın alınan malın ayıbı gizli nitelikte ise, hakkınızı aramak için kanuni süre 2 yıldır. (Gizli ayıbın ispat edilmesi gerekir)

Ürünlerinizde oluşan hatalar ile ilgili olarak başvurularınız uyuşmazlık konusu içeren dilekçe ve delil belgeleri ile birlikte hakem heyetlerine yapılmaktadır. Bu heyetler valiliklerde ve kaymakamlıklarda bulunmaktadır. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına da kapıdan satış dışında alınan ürünlerde çıkan hatalarla ilgili dilekçe yazılabilmektedir.