Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) maaşları ne kadardır?

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) maaşları ne kadardır?

Bilgisayar destekli tasarım ve imalat elemanı (Cad-Cam), imalatı yapılması gereken malzemenin bilgisayarda uygun çizim programı ile çizimini yapıp üterime göndermekle görevlidir. Peki, bilgisayar destekli tasarım-imalat elemanı (Cad-Cam) maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

Bilgisayar destekli tasarım-imalat elemanı yani Cad-Cam, imalatı yapılması gereken malzemenin bilgisayarda uygun çizim programı ile çizimini yapıp üretime göndermekle görevli olan kişidir.

Bilgisayar destekli tasarım-imalat elemanı (Cad-Cam) maaşları nedir?

Bu mesleği yapan kişiler ayda ortalama 3460 TL maaş alıyor. Aylık minimum alınan maaş 2826 TL iken maksimum maaş da 4200 TL'dir.

Bilgisayar destekli tasarım-imalat elemanı olmak isteyenlerin eğitim düzeyi ne olmalı?

Bu mesleği yapmak isteyen kişiler en az ilköğretim mezunu olmalı.

Bilgisayar destekli tasarım-imalat (Cad-Cam) elemanları ne iş yapıyor?

- Teknik resim kuralları doğrultusunda fiziki ortamda çizilen bir projeyi bilgisayara aktarma,

- Program yardımı ile malzemelerin hesaplamasını yapma,

- Malzeme dayanıklılığı, ne kadar kullanılacağı gibi teknik öçümleri yapmak gibi görevler ile işlemleri yapar.

Bilgisayar destekli tasarım-imalat elemanı (Cad-Cam) meslek ana grubu nedir?

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları

Meslek alt ana grubu nedir?

Bilim ve Mühendislikle alakalı yardımcı profesyonel meslek mensupları

Meslek grubu nedir?

Fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleri

Meslek birim grubu nedir?

Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleri

Bilgisayar destekli tasarım-imalat elemanı (Cad-Cam) meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğüne göre Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) meslek kodu 3119.41'tür.