Astsubay olma şartları nelerdir? Astsubay nasıl olunur, maaşları ne kadar?

Astsubay olma şartları nelerdir? Astsubay nasıl olunur, maaşları ne kadar?

Binlerce kişi astsubay olmak için mesleğin gereklerini araştırmaya başladı. En çok merak edilen 'Astsubay olma şartları nelerdir? Astsubay nasıl olunur, maaşları ne kadar?' sorularının yanıtlarına ve diğer tüm ayrıntılara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almak isteyen çok sayıda vatandaş astsubay olmak istiyor. Astsubay mesleğini yapabilmek için bazı koşulları sağlamak gerekmekte. Yazımızda astsubaylık ile ilgili merak edilen tüm bilgilere yer verdik.

Astsubay nasıl olunur?

Astsubay olmak isteyen vatandaşlar bazı zorlu sınavlardan ve mülakatlardan geçmelidir. Vatandaşlar subaylık sonrasında astsubaylık rütbesini almak için gerekli sınavlar başvuru yapıp, mülakatlara girebilirler ve girdikleri askeri kuvvet kurumlarının sınavlarından başarılı bir puan aldıktan sonra Astsubay olmaya hak kazanıp göreve başlayabilir.

Astsubay olma koşulları neler?

-Astsubay olma koşulları şöyle;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma,

-Lise yada dengi okullardan mezun olma,

-Vücutta herhangi bir dövme, yanık, çizik gibi durumlarının olmaması,

-Dört senelik fakültelerden mezun olanların 28 yaşını aşmaması,

-İki senelik fakültelerden mezun olanların 26 yaşını aşmamak,

-İki yıllık yada dört senelik fakültelerden mezun olma,

-Diş yapısında hata olmaması,

-Vücut yapısının sağlam ve düzgün olması ve sorunun olmaması,

-TSK’nın belirlediği boy ölçü oranlarına sahip olma,

-Erkeklerde en az 1.64cm boy,

-Kadınlarda ise en az 1.58boy olması gerekmekte.

Astsubaylık için hangi sınava girilmeli?

Astsubay olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) sınavlarına girilmeli ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmek gerekmekte.

Astsubay sınavları üç aşamalı olarak yapılmakta. Bu aşamalarda şöyle:

-Sözlü sınav

-Yazılı sınav

-Fiziki kabiliyet yeterlilik sınavı

olarak sıralanmakta. İlk aşamada sözlü sınavdan geçmek gerekmekte. Sınavda toplam 50soru sorulmakta. T.C. Anayasası, Türkçe, İnkılap Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Atatürkçülük, Uluslararası Kurumlar ve anlaşmalar olarak yapılmakta. Yazılı sınavda ise dört yanlış bir doğruyu götürmekte. Sınavdan en az 70puan almak gerekmekte. Bu sınavdan sadece 70 ve üzeri alan adaylar mülakat sürecine girmeye hak kazanmakta.

Astsubaylar ne iş yapar?

Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alan emir-komuta zincirinde ki konumların yanında muharebe ve askeri eğitim gibi farklılık gösteren alanlar da görev almaktadırlar. Astsubayların TSK’daki görevleride şöyle;

-Sorumlu olduğu yerleşkenin güvenliğini sağlama.

-Birlikler arası iletişim de görev almalı.

-Subaylarla, er ve erbaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemeli.

-Taşıtlar da yada başka silahlı araçlar da nişancı olarak görev almalı.

-Düşman hava araçlarıyla mücadele etmeli.

-Sorumlu olduğu yerleşkenin nöbet, giriş yada çıkış hizmetlerini düzenlemeli.

-Atölye gibi çeşitli çalışma faliyetlerinin yürütülen yerlerde düzen ve temizliği sağlamalı.

-Kendisine verilen muhabere görevlerini yerine getirmeli.

Astsubay olma yaş sınırı kaçtır?

Astsubay olmak isteyen vatandaşların yaş sınırı lisans mezunları için astsubay olma yaş sınırı 28’dir. Önlisans mezunları içinse astsubay olma yaş sınırı 26’dır. Kadın astsubay olma yaş sınırı ise önlisans mezunları için 24 yaş, lisans mezunu olarak astsubay olacakların sınırıysa 26 yaş’tır.

Astsubay olma için nereye başvuru yapılır?

Astsubay olmak için başvurular yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris intenet adresinden ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yayınlanan tarihte resmi sitelerinden ve e-Devleti sisteminden başvuru yapılmakta.

2021 Jandarma Astsubay nasıl olunur?

-Jandarma astsubaylığı için en az lise mezunu olmak gerekmekte.

-Lise mezunu olan adaylar YKS’ye girmeli.

-İki oturum şeklinde yapılan bu sınavlar Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testlerini (AYT) içermekte.

-Girilen bu sınavlardan yüzde80 başarıya ulaşmaları gerekmekte.

-Ardından ön sağlık yeterlilik testi ve spor mülakatı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanmaktadırlar.

-Bu sınavlardan istenen başarıya ulaşanlar jandarma astsubay olma koşullarını taşıyorsa Jandarma Astsubayı olma hakkına sahip olacaklar.

Jandarma Astsubay olma koşulları neler?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma,

-Silah taşımaya yada silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmama,

-Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarı ile 21yaşını bitirmemek,

-Evli, çocuklu yada hamile olmama,

-Herhangi bir kadın yada erkekle nikahsız olarak beraber yaşamama,

-Türk Ceza Kanunun ‘Genel Ahlaka Karşı Suçlar’ başlıklı yedinci bölümdeki suçlarını işlememiş olma,

-Kişinin herhangi bir adli yada idari soruşturması olmama,

-26/09/2004tarihli 5237sayılı Kanunun 53. maddesinde belirlenen süreler geçmiş dahi olsa, kasten işlenen bir suçtan ötürü hüküm giymemiş ve hapis cezası almamak,

-Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçtan olan bir soruşturma veya bunun gibi etkenlerin bulunmama,

-Alkol, uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanımı sebeple tedavi görmüş yada görüyor olmama,

-Herhangi bir sebeple askeri okullardan Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış yada çıkarılmamak,

-Terör örgütleriyle yasal yada yasa dışı eylem, toplantı, yürüyüş gibi durumlara karışmamış olmak ve desteklememek,

-Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş bütün terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı ve durumu bulunmama,

-Siyasi bir partiye üye olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

-Başvuru yapılan sene YKS sınavında geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olma durumunda olma,

-Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uygun olma,

-Yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmama.

Önlisans mezunu Astsubay olabilir mi?

-iki ya da üç sene süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişiler,

-Yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan kişiler seçilecek,

-Hizmet süreleri 12ay olacak,

-Adayların sunulan boy ve kilo ağırlığında olmaları istenecektir,

-Lisans mezunu olan başvuru sahiplerinin 27yaşını doldurmamış olması gerekmekte,

-Lisansüstü mezunlar için ise bu yaş sınırı 32 olmakta.

TSK’nın ihtiyaç duyduğu yedeklerin miktarı fazlaysa askerlik hizmetini er baş ve er olarak yerine getirecek.

Kadın Astsubay olma koşulları neler?

Kadın ve erkek olarak astsubay şartlarında bir kaç değişiklik göstermekte.

-Erkek adaylar için 164cm, kadın adaylar için ise 158cm‘den az olmama koşulu bulunmaktadır. Boy kilo vücut endeksinin istenilen sınırda olmalıdır.

-Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört seneden daha az süreli yüksek öğrenimi bitirmiş olan ya da bitirme durumunda olanlar için 24yaşından büyük olmama,

-Dört sene ve daha fazla süreli eğitim görmüş olan kişiler içinse 26yaşını aşmamak

-Nüfus kaydına göre değişiklik yapan ve düzeltme yapmayan intenet ve sistem tarafından başvuru kabul edilmiş adayların nüfus durumundan dolayı işlemleri iptal edilecek.

-Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla en az 1.64cm boyunda olmak ve verilen boy ve kilo endeksine uygun olmak gerekmekte.

-Boy uzunluğu çıplak ayakla ve ağırlık ise sporcu şortu ya da eşofmanla ölçülmekte.

Diğer seçenekler ve yapılan eğitimler erkek ve kadın olarak aynı şekilde yapılmakta.

2021 Astsubay maaşları ne kadar?

2020 senesinde astsubay maaşlarının oranları, ne kadar aldıkları görev yaptıkları bölgeye, sınıfa, derece ve kademesine göre maaş değişiklik göstermekte. Mesleğe yeni başlayan astsubay maaşları yeni düzenlemelere göre 5 bin 500TL olduğu söylenmekte. Derece, rütbe, kademesine göre 10 bin TL maaş alan Astsubay Başçavuşlarda mevcut.

Jandarma Astsubay maaşı ne kadar?

Jandarma astsubay maaşları 5 bin 700TL’den başlamakta. Yine aynı şekilde mesleki kıdeme, bölgeye vb. kriterlere göre bu maaş tutarı 12 bin TL’ye kadar çıkmakta.