Artvin Belediyesi'nin yaptığı yardımlar için başvuru ve sorgulama

Artvin Belediyesi'nin yaptığı yardımlar için başvuru ve sorgulama

Karadeniz'in gözde kentlerinden olan Artvin'in belediye hizmetleri kendinden söz ettirmeyi başarmaktadır. Artvin Belediyesi'nin yaptığı yardımlar nelerdir?

Artvin Belediyesi Karadeniz’in güzide kentinde faaliyetlerine devam etmektedir. Artvin kenti doğal güzellikleriyle dikkat çekmekle birlikte başka şehirlere verdiği göç yüzünden nüfusu her geçen gün azalmaktadır. Belediye sosyal yardımları ile ön plana çıkmaktadır. Artvin Belediyesi’nin yaptığı yardımlara başvuru ile ilgili neler yapılması gerektiği ve detaylı bilgileri sizinle paylaşacağız.

Artvin Belediyesi’nin yaptığı sosyal yardımlar nelerdir?

Belediye her yıl bütçe ayırdığı sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç duyan ailelere. Yoksul durumda olan kişilere temel ihtiyaçları için yardım uygulamalarını sürdürmektedir. Başvuru ile yapılan yardımlar ihtiyaç sahibi kişilere nakit ya da temel ihtiyaçlar olarak ulaştırılmaktadır. Temel ihtiyaçlar dışında bireylerin ihtiyacı olan alanlarda ekonomik durumları için iş bulunması ya da üretimlerine destek sağlamak için gerekli araç ve gereçler temin edilmeye çalışılmaktadır.

Yapılan veya yapılacak olan sosyal yardımlar tek seferde yapılmasının yanında belli aralıklarla da yapılmaktadır. Başvuru yapan kişiler arasından hangilerine ne düzeyde ve nasıl yardım yapılacağı yardım için oluşturulmuş komisyon tarafından belirlenmektedir. Belediyenin yaptığı sosyal yardımları belirli başlıklar altında toplarsak şu şekilde sizlere aktarabiliriz;

 • Doğal afetler dolayısı ile yapılan yardımlar
 • Yakını vefat eden muhtaçlara
 • Muhtaçlık durumunu belgeleyen muhtaçlara
 • Engellilere
 • Yeni evlenecek olan ihtiyaç sahibi kişilere
 • Başarılı olan fakat maddi imkânı olmayan öğrencilere
 • Yeni ve ikinci el giysi yardımları
 • Kuru gıda yardımları
 • Muhtaç durumda olan evsizlere
 • Belediye encümeni tarafından belirlenen kişilere muhtaç aylığı
 • İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı
 • Yakacak yardımı

Belediye yardımlarından kimler faydalanabilir?

Artvin Belediyesi’nin yaptığı sosyal yardımlardan ayni ve nakdi olarak öncelikle şunlar yararlanabilmektedir; yaşlılar, engelliler, düşkünler, kimsesizlerin yanı sıra çocuklardır. Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar gerekli belgelerle bir dilekçe hazırlarlar ve başvurularını yapmalıdırlar. Yapılan başvurular neticesinde öncelik ve acillik sırasına göre geri dönüş yapılmaktadır.

Yardım başvurusu nasıl yapılmalıdır?

Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar yardım başvurusu yapmak için ikametgahlarının bulunduğu muhtarlıklardan muhtaçlık belgesini almalı ve belediyeye başvurmalıdır. Yapılan başvuru ile belgeler incelenir ve başkanlık personeli vasıtasıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne iletilir. Belirlenen yönetmelik kapsamında inceleme yapılır ve belirlenen yardım alacak kişilerin listesi ilgili komisyona iletilir.

Yardım başvurusu formu

İhtiyaç sahibi vatandaşların başvuru için gerekli belgeleri toparladıktan sonra başvuru için form doldurması gerekir. Belediyenin hazırlamış olduğu başvuru formunun içerisinde iş durumuna dair, barınma koşulu, hanede yaşayan kişi sayısı, medeni hali, sağlığıyla ilgili sorular mevcuttur. Başvuru formunda bilgiler doldurulduktan sonra başvuru ile ilgili makama sunulur. İlgili komisyon değerlendirme yapar ve sonucunda bir puanlama tablosu ile puanlama yapılır. Puanlama tablosu;

 • 0-25 puan uygun değil
 • 25-50 puan 400 TL nakdi veya ayni
 • 50-80 puan 600 TL nakdi veya ayni
 • 80-100 puan 800 TL nakdi veya ayni
 • 100 ve üzeri 000 TL nakdi veya ayni yardım yapılır.

Yapılan başvuruların sonuçları telefon görüşmesi ve mail yolu ile öğrenilebilir.