Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Amire saygısızlık tutanak örneği

Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Amire saygısızlık tutanak örneği

İşyerlerinde çok sık karşılaşılan durumlardan biri amire yapılan saygısızlıktır. Bu durumlar ilk başta sözlü uyarılar ile geçiştirilirken bu durumun sürekli hale gelmesi durumunda Amire saygısızlık tutanağı tutulur. Peki Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Tüm detaylar ve amire saygısızlık tutanak örneği haberimizde yer almaktadır.

İşyerlerinde çok sık karşılaşılan durumlardan biri amire yapılan saygısızlıktır. Bu durumlar ilk başta sözlü uyarılar ile geçiştirilirken bu durumun sürekli hale gelmesi durumunda Amire saygısızlık tutanağı tutulur. Tutulan amire saygısızlık tutanağı ileride yaşanabilecek olumsuz durumlar için işçi özlük dosyalarına konulmalıdır. Amire yapılan saygısızlıklar için iş sözleşmesinin hemen feshi gerekmez. Ama yapılan saygısızlık amirin darp edilmesi, amire sataşılması, amire cinsel tacizde bulunulması gibi 4857 Sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde belirtilmiş olan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışların bulunması durumunda işveren sözleşmeyi feshedebilir.

Hangi durumlar amire saygısızlık sayılır?

Amire saygısızlık kapsamına girecek olan bazı davranışlar şunlardır:

  • Amire hakaret etmek
  • Amirlerin ermiş olduğu emirleri ısrarla ve devamlı bir şekilde uymamak
  • Mesai arkadaşlarıyla amir hakkında dedikodu yapmak, iftira atmak ve yalan bilgi vermek
  • Amiri haksız yere şikâyet etmek
  • Mobing yapılmadığı halde bu yönde şikâyet oluşturmak

Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Amire saygısızlık tutanağı öneği

Amire saygısızlık tutanağı tutulurken olay açı ve net bir biçimde özetlenmelidir. Varsa şahitler ve diğer amirler tarafından tutanak imzalanmalıdır. Tutulan tutanakta tüm alanlar eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Doldurulan bu tutanak aynı zamanda işyerinde huzuru bozma tutanağı, verilen görevi yerine getirmeme tutanak öneği, işçinin görevini yerine getirmemesi tutanağı olarak da kullanılabilir.

Amire saygısızlık yapan işçi işten çıkartılabilir mi?

Amire yapılan saygısızlık karşısında sözleşme feshinin yapılıp yapılamayacağı hakkında Kanunda somut bir madde yoktur. Bu nedenle Kanunda net bir ibarenin bulmaması durumunda Yargıtay kararlarına bakılıp bu kararları esas almak daha doğru olacaktır. Eğer sözleşme feshi yapılacak ise;
  • Saygısız davranışın somut şekilde belirlenmiş olması zaruridir.
  • Tutanakla kayıt altına alınması ve varsa video, fotoğraf gibi bilgi ve belgelerle desteklenmesi gerekir.
  • Eğer derhal fesih gerektirmeyecek bir durum varsa 4857 Sayılı Kanun'un 17'inci maddesi uygulanması ve işçiye ihbar süreleri kullandırıldıktan sonra sözleşme feshedilmelidir.
  • Eğer 4857 Sayılı Kanun'un 25'inci maddesi kapsamında derhal fesih yapılacaksa bu durumda saygısızlığın daha ağır olması, sürekli tekrarlanıyor olması ve bu durumun da tutanak altına alınmış olması gerekir.