Aile Ve Çalışma Bakanlığının Sosyal Yardım programları ile yapılan yardımlar nelerdir?

Aile Ve Çalışma Bakanlığının Sosyal Yardım programları ile yapılan yardımlar nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardım programları ile yapılan yardımlar nelerdir sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. İşte Aile Bakanlığı'nın ihtiyaç sahipleri sağladığı yardım olanakları.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma muhtaç olan ailelerin gereksinimlerinin karşılanması için çok sayıda yardım sunmaktadır. Sosyal Yardım programı kapsamında hazırlanmış yardım paketleriyle ihtiyaç sahiplerinin nefes alması sağlanıyor.

Türkiye’de çok sayıda aile muhtaçlık seviyesinde yaşamak zorunda olduğundan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu anlamda dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için projeler düzenlemektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımları;

Aile yardımı, eğitim yardımı, sağlık yardımı, özel amaçlı yardım ve yaşlı ve engelli yardımlarını kapsamaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile yardımları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; gıda, barınma, sosyal konut projesi, yakacak, eşi vefat eden kadınlara yönelik, muhtaç asker ailesi, öksüz ve yetim, muhtaç asker çocuğu, doğum ve elektrik tüketim desteği gibi yardımlarda bulunmaktadır.

Gıda yardımı nedir?

Gıda yardımları, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iki kez veriliyor. Yardıma başvurulması için 18 yaş üstü olmanız gerekiyor. Gıda yardımı alabilmek için hane halkı içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden daha az olması gerekiyor.

Barınma yardımı nedir?

Barınma yardımları; oturulamayacak seviyedeki eski ve bakımsız evlerde ikamet eden muhtaç aileler için verilir. Bu yardım kapsamında ailenin evi onarılır ve eğer ev onarılamayacak durumdaysa prefabrik ev olanağı tanınır, eşya alınır ve nakdi yardım yapılır. Barınma yardım başvurularında başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Barınma yardımından yararlanılabilmesi için hane halkında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden daha az olması gerekmektedir.

Sosyal konut projesi nedir?

Sosyal konut projesi; sosyal güvencesi olmayan muhtaç aileler TOKİ aracılığıyla ev sahibi olabilmektedir. Sosyal konut projesine başvurulması için hane halkına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden daha az olması gerekmektedir.

Yakacak yardımı nedir?

Yakacak yardımları ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak yapılan yardımlardır. Yakacak yardımları başvurularında 18 yaşından daha büyük olmak gerekmektedir.

Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar nelerdir?

Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, sosyal güvencesi bulunmayan muhtaç durumda, resmi nikahlı eşini kaybeden kadınlara yapılmaktadır. Eşi vefat eden tüm kadınların başvuru yapma hakkı vardır. Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım kapsamında iki ayda bir 275 TL ödeme yapılır.

Muhtaç asker aileleri için yapılan yardımlar nelerdir?

Muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar, yakını askerde bulunan ve sosyal güvencesi olmayan aileleri kapsamaktadır. Bu yardımlardan asker ailelerinin tamamı faydalanabilmektedir.

Öksüz ve yetim yardımı nedir?

Öksüz ve yetim yardımları, anne veya babası vefat eden 18 yaş altındaki muhtaçlara yöneliktir. Bu yardımdan yararlanabilmek için çocuğun annesi, babası veya her ikisinin de vefat etmesi gerekir.

Doğum yardımı nedir?

Doğum yardımları 15.05.2015 tarihi ve sonrasında yapılan doğumlar için geçerlidir. Bu yardım kapsamında çocuğun anne ve babası yararlanabilir. Doğum yardımı kapsamında ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 üçüncü çocuk ve sonraki çocuklar için 600 TL yardım yapılmaktadır.

Elektrik tüketim yardımı nedir?

Elektrik tüketim yardımı, düzenli sosyal yardım almakta olan aileleri kapsamaktadır. Bu yardımdan yararlanılabilmesi için başvuru yapmanız gerekmektedir. Sosyal yardımlar alan ailelerin elektrik tüketim yardımı alma hakkı bulunmaktadır. Yardım çerçevesinde 1-2 kişilik haneler için 75 kWh, 3 kişilik haneler için 100 kWh, 4 kişilik haneler için 125 kWh, 5 ve daha kalabalık aileleri için 150 kWh karşılığı TL ödemesi yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımları;

Eğitim materyalleri, şartlı eğitim, öğle yemeği, ücretsiz ders kitapları, öğrenci taşıma ve barınma, engelli öğrencilerin ücretsiz taşınma yardımını kapsamaktadır.

Eğitim materyal yardımı nedir?

Eğitim materyal yardımları ihtiyaç sahibi aileler için materyal yardımlarını kapsamaktadır. Eğitim materyal yardımlarından 18 yaş üstü bireyler yararlanabilir. İlk ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere sağlanan yardımlar için hane içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden daha az olması gerekmektedir.

Şartlı eğitim yardımı nedir?

Şartlı eğitim yardımları, sosyal güvencesi bulunmayan yoksul ailelerin çocuklarını okula gönderebilmesini sağlamak için yapılmaktadır. Şartlı eğitim yardımı; ilköğretim erkek öğrencilerine 35 TL, kız öğrencilerine 50 TL, ortaöğretim erkek öğrencilerine 50 TL, kız öğrencilerine 60 TL ödeme yapılmaktadır.