28 Kasım 2020 Cumartesi 12:27
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır?
Takip Et:

Adalet Bakanlığı 400 İdare Memuru Öğrencisi Alımı

Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü sınav ve mülakatla 300 erkek (hükümlü ve tutukluların bulunduğu cezaevlerinde), 100 kadın (kadın mahkumların bulunduğu tutuklu cezaevlerinde) Toplam 400 idare memuru öğrenci istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı 400 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Başvuru Nasıl Yapılır?

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınav ve mülakatlar sonrasında 9-5. Dereceli personel 300 erkek (erkek tutukluların yer aldığı ceza infaz kurumlarına), 100 kadın (kadın tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumlarına) ​​Toplam 400 öğrenci idare memuru öğrencisi alınmasına ilişkin 12 Kasım 2020 tarihli duyuruda, başvuruların Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarında gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Ancak;

Covid-19 salgın hastalığı kapsamında alınan yeni tedbirler nedeniyle başvuruların 27.11.2020 - 11.12.2020 (23:59:59’a kadar) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınması kararlaştırılmıştır.

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." İfadeleri kullanıldı.

Adayların eğitim durumları 2020 KPSSP3 Yüksek Öğretim Bilgi Sistemi üzerinden alınabilecek; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Web servisinden alınacaktır. Yükseköğretim bilgi sistemindeki eğitim bilgileri başvuru aşamasında dikkate alınacağı için e-devlette mezuniyet bilgisi olmayan adayların mezun oldukları üniversiteden e-devlette yer almayan mezuniyet bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSSP3 puan türü dışındaki puan türleri için başvuran adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine ait olmaktadır.

Ön inceleme aşamasında e-devlet bilgileri dikkate alınacak ve herhangi bir belge istenmeyecektir. Gerekirse adaylar; Sisteme yüklenen orijinal belgeler talep edilebilir.

Başvuru sürecini nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için lütfen ekteki "e-Başvuru Kılavuzu" nu bulun. Başvuru koşullarını karşılamayan adayların başvuruları değerlendirmeyecektir.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, başvuru sahiplerinin "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlandığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ifadesi belirmeyen uygulamalar değerlendirilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir. Yaşanacak olan mağduriyetlerden dolayı haklarını kaybeden adayların iddiaları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sahipleri, başvurularını iptal etmek istemeleri durumunda, başvuru sürecinde e-Devlet üzerinden başvurularını iptal edebilecekler.

Adalet Bakanlığı İdare Memuru Öğrencisi Alımı Başvuru Şartları Neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümlerince adayların aşağıda yer alan şartlara sahip olması lazımdır.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde öngörülen süre aşılsa dahi; millî güvenliği tehlikeye atan suçlar, anayasal düzeni ve bu düzenin işlevlerini tehlikeye atan suçlar, yolsuzluk, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırmaktan, hile yapmaktan, kara para aklamaktan veya mülk kaçakçılığından mahkûm olanlar,

Sınava başvuru için son başvuru tarihinden itibaren erkek adayların askerlik hizmeti ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, askerlik yaşına gelmemiş, aktif askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik hizmetinde reşit olma yaşına gelmiş ise yedek sınıfa nakledilmiş olması,

- 11/12/2020 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, yani sınav için son tarih ve merkezi sınav tarihinden önce 35 yaşını doldurmamış (KPSS LİSANS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 09/06/2020 tarihinde yapılmıştır) ( 09/06/1985 ve sonrasında doğmuş olan kişiler),

-Güvenlik soruşturması olumludur (sözlü sınavı ve mülakatı başarıyla geçen adaylar için güvenlik araştırması ve arşiv araştırması yapılacaktır).

- görevlerini yerine getirmeye devam etmesine engel olabilecek zihinsel veya fiziksel olarak hasta olmaması; Şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, kalıcı yüz izleri, uzuv eksikliği, kekemelik ve benzeri engelin olamadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacaklar (sözlü sınav ve mülakatları başarıyla geçen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir).

-KPSS LİSANS 2020 KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olması,

- En az dört yıllık lisans eğitimi vermekte olan fakülte ve yüksekokullardan veya eşdeğerliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

Adalet Bakanlığı Memur Alımı Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler Neler?

-Başvuru Formu (Ek 1) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde "Form" bölümünde yer almaktadır. Fotoğraf olmayan başvuru formlarının kabulü söz konusu olmayacaktır.)

- kimlik fotokopisi,

-E-Devlet üzerinden alınan derece veya mezuniyet belgesini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

-2020 KPSS LİSANS sınavı için KPSSP3 puan türünü gösteren test sonuç belgesinin çıktısı. Adaylar, 27 Kasım 2020 ile 12 Kasım 2020 tarihleri ​​arasında Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, genel müdürlük, şeflikler ve bürolara başvuruda bulunacak ve yukarıda belirtilen gerekli belgeler ve başvuru formları başvuru sürecine dahil edilecektir.

Sözlü Sınav ve Mülakat:

- KPSS LİSANS 2020 sınavına giren ve KPSSP3 puanlama türünde 70 ve üzeri puan alan öğrenci adayları için en yüksek puanla başlayarak, Bakanlık tarafından belirlenen çalışan sayısının (300 erkek) 5 katı (1500 erkek) ve çalışan sayısının 5 katı (100 kadın) (500) çağrılacak

a) Sözlü sınava ve mülakata katılacak adaylardan istenen belgeler;

- Adli Sicil Kayıtları ve Arşiv Kaydı olup olmadığı (Devam Eden veya Soruşturma ve Kovuşturmadan Sonucu Olan Adaylar suç varsa ve adli bilgilerde, borçlara ilişkin yazılı "Adli Sicil Soruşturması" beyannamesine ek olarak imzalı ve adresli www.turkiye.gov.tr çıktı belge ekranı), (Beyan formu)

- Eğitim durumunu onaylayan bir belgenin noter tasdikli bir kopyası veya e-idare yoluyla alınan bir mezuniyet belgesi veya uygun bir kurum (üniversite ya da fakülte yetkilisi) tarafından verilen onaylı bir kopya

- KPSS Lisans 2020 sınavının KPSSP3 sonuç türünü gösteren sınav sonucunun bulunduğu belgenin çıktısı,

- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9) (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygun),

- Fotoğraflı özgeçmiş (ek-2) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresindeki formlar bölümünde yer almaktadır.)

- Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

- 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununa tabi kamu kurumlarında görev yapmış kişilerden çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

- Sınava başvuruların başladığı  tarih itibariyle askerlik hizmeti belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden indirilebilir). Sağlık komisyonu raporunun veya askerlikten ihraç edilenlerin salıverilmesine ilişkin diğer belgelerin, fotokopilerinin, Sözlü sınava ve mülakata girecek adayların isimleri ve yukarıda belirtilen belgelerin başvuru sahiplerinden isteneceği tarihler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü intenet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) duyurulacaktır.

b) sözlü sınav;

- İlgili kişinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

- genel kültür 40, Toplam 100 puan alınacaktır. İlgili kişinin atanacağı personelin ihtiyaç duyduğu mesleki bilginin belirlenmesinde; Sorular genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz idaresi ile ilgili bir veya daha fazla konuyu kapsayacaktır.

c) görüşme;

- İlgili kişinin davranışları ve genel fiziksel durumu 50,

 - Konuyu anlama ve ifade etme becerisi 50, Toplam 100 puan alınacaktır. Sözlü sınav ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için adayın her birinden 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Sözlü sınava ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ve sözlü sınav tarihleri ​​Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü intenet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) duyurulacaktır.Son Güncelleme: 28.11.2020 12:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.