2021 yılı rapor onaylama süresi kaç gün?

2021 yılı rapor onaylama süresi kaç gün?

Rapor onaylama süresi işverenlerin sıkıntı yaşadıkları konuların bir tanesidir ve iş göremezlik raporu onaylama süresi içinde de işveren tarafından işçinin çalışmadığına dair bir bildirim girişi yapılmadığı takdirde SGK tarafından da işverene bir ceza yaptırımı uygulanmaktadır. Biz de bu haberimizin içeriğinde Kanuni rapor onaylama süresi kaç gün? Olduğuna dair bilgiler sunacağız ve aynı zamanda da SGK ‘ya nasıl bildirim yapılır ve ‘’ ( * )4a ile belirtilmiş olan kayıtlarda sigortalı istirahat süresi içeri

Rapor onaylama süresi işverenlerin sıkıntı yaşadıkları konuların bir tanesidir ve iş göremezlik raporu onaylama süresi içinde de işveren tarafından işçinin çalışmadığına dair bir bildirim girişi yapılmadığı takdirde SGK tarafından da işverene bir ceza yaptırımı uygulanmaktadır. Biz de bu haberimizin içeriğinde Kanuni rapor onaylama süresi kaç gün? Olduğuna dair bilgiler sunacağız ve aynı zamanda da SGK ‘ya nasıl bildirim yapılır ve ‘’ ( * ) 4a ile belirtilmiş olan kayıtlarda sigortalı istirahat süresi içerisinde çalışmamıştır. ‘’ İbaresinin ne demek olduğunu da açıklığa kavuşturacağız.

2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu rapor onaylama süresi kaç gündür?

İş göremezlik onaylama süreleri raporun bitiş tarihinden itibaren başlamaktadır. Günümüz teknolojisi ile birlikte İş göremezlik raporları da elektronik ortamda düzenleniyor ve bağlı olunan işverene de elektronik ortam aracılığı ile tebliğ edilmektedir. Buna bağlı olarak da işçinin raporu işverene ibraz etmesinin burada artık bir zorunluluğu olmadığı gibi raporun işverene bildirim süresi de işçi tarafından işverene ibraz tarihinden itibaren değil de elektronik ortamda tebliğinden itibaren başlamaktadır. Elektronik ortamda E – vizite uygulaması üzerinden de işverene tebliğ edilen iş göremezlik raporu için işverenin raporu onaylama süresi de şu şekildedir;

 • Rapor bitiş tarihini takip eden ayın beyanname sürelerine göre belirlenmektedir.
 • Muhtasar beyanname ile prim hizmet beyannamesi veren işyerleri için işçi raporu onaylama süresi de raporun bitişini takip eden ayın 26 ‘sı yani muhtasar beyanname ile prim hizmet beyannamesinin son tarihidir. Ayın 26 ‘sı resmi tatile denk geliyor ise veya bayram tatiline denk geliyor ise veya uzatılmış ise rapor işveren onayı süresi de bu duruma bağlı olarak uzamaktadır.
 • Muhtasar beyanname ile prim hizmet beyannamesine geçmemiş olan işyerleri için de rapor onaylama Sosyal Güvenlik Kurumu bildirim süresi rapor bitişini takip eden ayın 23 ‘üdür. Eğer bu süre hafta sonuna denk geliyor ise ya da bayram tatili ile resmi tatile denk geliyor ise veya herhangi bir süre uzatımı söz konusu olur ise bu durumda da E – SGK rapor onaylama süresi de uzatılmış olan süreye kadar geçerli olmaktadır.

İş kazası rapor onaylama süresi ne demek?

Gerçekleşen bir iş kazası sonucunda her iki bildirimin de beraber yapılması gerekmektedir. Bu yüzden de;

 • Gerçekleşen iş kazasının oluş tarihinden sonraki gün başlamak üzere en geç 3 iş günü içinde gerçekleşmiş olan iş kazasının bildiriminin elektronik ortam araçlığı ile yapılması gerekmektedir.

  İş kazası bildirimi nasıl yapılmaktadır

  başlığını içeren yazımızdan da sırası ile bu bildirimin işverene nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • Gerçekleşen iş kazası sonucunda iş göremezlik raporu alan işçi raporun onay süresi içinde aynı zamanda çalışamazlık bildiriminde de bulunmak zorundadır.
 • Gerçekleşen iş kazası sonucunda rapor alan işçi için muhtasar beyanname ile prim hizmet beyannamesine geçmiş olan işyerleri için de işeri rapor onaylama süresi ise raporun bitiş tarihini takip eden ayın 26 ‘sı, geçmemiş olan işyerleri için de raporun bitiş tarihini takip eden ayın 23 ‘üdür.

İşveren raporu ne zaman onaylamaktadır?

İşçiler açısından rapor parasının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında ödenebilmesi için raporun bitmiş olması ve işveren tarafından da Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik raporunun onaylanmış olması gerekiyor. İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu istirahat raporunun onaylama işleminin geç yapılması durumunda işçi de rapor ödemesini geç almaktadır. İşverenin raporun bitişinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu işveren rapor onaylama son sürelerinin ne zaman olduğu ise yukarıda belirtilmiştir.

 • İşverenin en son tarihe kadar Sosyal Sigortalar Kurumu rapor onaylamasını yapmama hakkı vardır.
 • İşverenin rapor onaylama süresi içinde hiçbir bildirim yapmamış olası durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçiye iş göremezlik ödemesi yapılır ve işverene de bu konuda bir cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu rapor onaylama işlemi nasıl yapılmaktadır?

İş göremezlik rapor onaylama işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu bildirge şifreleri ile birlikte

E – Vizite

uygulaması üzerinden yapılıyor. E – vizite uygulaması üzerinden teker teker işverenin raporu onaylaması işlemleri ile ilgili de

‘’ SGK rapor bildirimi nasıl yapılmaktadır? ‘’

içeriğimize göz atabilirsiniz.

İşveren alınan raporu onaylamaz ise ne kadar ceza alır?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz vizite rapor onaylama süresi içinde işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu raporu onaylanmaz ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili işverene idari para cezası uygulaması yapılır. Bu kapsamda da;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu işveren rapor onaylama süresi içinde e – vizite rapor onaylama işlemini hiç gerçekleştirmez ise rapor bitiş tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin yarısı,
 • İstirahat raporu onaylama süresi geçtikten sonra istirahat raporunun işveren tarafından onaylanma işleminin geç yapılması halinde de raporun bitiş tarihini takip eden ayda geçerli olan brüt asgari ücretin 1 / 10 ‘u miktarında bir idari para cezası uygulanmaktadır.
 • Rapor giriş süresi içinde işveren tarafından sağlık raporunun onay işlemi hiç yapılmamış ise ya da geç yapılmış ise uygulanacak olan 2021 yılı güncel idari ara cezası miktarlarına

  ‘’ rapor bildirmeme cezası ne kadar? ‘’

  başlıklı içeriğimizden de ulaşabilirsiniz.

İşçi almış olduğu raporunu işverene vermez ise işverenin herhangi bir sorumluluğu var mıdır?

İşçinin usul olarak almış olduğu raporunu işyerinde bulunan amiri veya işveren / işveren vekiline bildirmesi ve bilgilendirmiş olması gerekiyor. Fakat bazı durumlarda ise işçi rapor alıyor ama bu raporunu işverenine söylemiyor ve bu şekilde de çalışmaya devam ediyor. Bu durumlarda da işverenin de alınan rapordan haberi olmuyor. Fakat rapor bildirimi için ise bu durum işverenin sahip olduğu yükümlülüğünü ise ortadan kaldırmamaktadır.

Elektronik ortamda yazılış olan iş göremezlik raporlar hastane onayı alındıktan sonra E – Vizite uygulaması üzerinden ilgili olan işverene elektronik olarak gönderiliyor ve işverene rapor tebliğ edilmiş sayılıyor. Raporun elektronik ortam aracılığı ile tebliğ edilmiş olmasına karşın işverenin belirtilen onay süresi içinde rapor onayını bildirmemesi halinde ise SGK tarafından yukarıda belirlenmiş olan miktarlarda işverene bir idari para cezası uygulanmaktadır.

( * ) 4a ile belirtilmiş olan kayıtlarda sigortalı istirahat süresi içinde çalışmamıştır ibaresi ne demektir?

İşverenler rapor alan sigortalı çalışanlar için E – Bildirge ekranında yer alan ‘’ Raporlu Sürelerde Çalışmamıştır ‘’ simgesini işaretleyebiliyorlar. Bu durumda da aylık prim ve hizmet belgesinde

‘’ ( * )4a ile belirtilmiş olan kayıtlarda sigortalı çalışan istirahat süresi içinde çalışmamıştır ‘’

şeklinde ibare çıkıyor.

Kısacası bu simge işveren tarafından raporlu olan sigortalı çalışanların bu süre içinde işyerinde çalışmadıklarını beyan etmek için kullanılmaktadır. İşverenler de cezai işleme girmemek için ve bu beyan bildirim yerine geçtiği için de genel olarak bütün çalışanlar için bu kutucuk işaretlenmiş olabiliyor. Kısaca siz ben herhangi bir rapor almadım ama yine de bu şekilde gözükmektedir diyor iseniz eğer muhtemelen sizin işvereniniz de aynı şekilde yapmıştır.