2020 Yeni doğan bebek mama ve bez yardımı nasıl alınır? Mama ve bez yardımı başvuru şartları

2020 Yeni doğan bebek mama ve bez yardımı nasıl alınır? Mama ve bez yardımı başvuru şartları

Devlet yeni bebek sahibi olan, yardıma muhtaç ailelere mama ve bez yardımı yapıyor. Peki 2020 mama ve bez yardımı nasıl alınır, yardım kapsamında verilen para ne zaman yatar? İşte mama ve bez yardımı hakkında merak edilenler…

Mama ve bez yardımı başvurusu

Sosyal devlet anlayışını benimseyen Türkiye’de koronavirüs dönemi geçirdiğimiz bu zorlu günlerde yeni doğan vatandaşlarını da unutmadı. İhtiyaç sahibi ailelere pek çok konuda yardım destekleri sağlanmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kaymakamlıklar tarafından gerçekleştirilen yardımlarla mama ve bez ihtiyacı olan aileler bu ihtiyaçlarını gideriyor.

Türkiye sosyal devlet anlayışının gereklerinden biri olan yardım ve destek ilkesini benimsemektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlar içinde bulunduğu olumsuz koşullardan en az seviyede etkilenmesi için devlet tarafından gereksinimleri karşılanmaktadır. Ancak bu gereksinimin karşılanması yanlış anlaşılmamalıdır. Gerçekten yardımlar gelir seviyesi düşük, ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan vatandaşa temin edilir. İhtiyaç sahibi vatandaş bu yardımdan talep etmek istediğinde bağlı bulunduğu ilin belediyesine, sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmalıdır. Kadınlara eşi vefat etmiş yardımı adı altında kadın vatandaşa ayda 325Tl aylık ve her 2 ayda bir 650 TL para yardımı sağlanması beklenmektedir.

Yeni doğan bebek bez parası nasıl alınır?

Maddi anlamda zorluk çeken ve yeni bebek sahibi olan ailelere devlet çeşitli destekler sağlamaktadır. Mama ve bez dağıtımı bu yardımlardan biridir. Yapılan bu yardım 2015 yılı başta olmak üzere ciddi boyutlarda ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmuştur. Doğum yardımı, mama ve bez yardımı şeklinde zor durumda olan ailelere ulaşan bu yardımlar sayesinde pek çok bebeğin hem ihtiyacı karşılanmış hem de diğer bebeklerle aynı hayat şartlarında dünyaya gelme ve yaşama haklarına kavuşturulmuşlardır. Yapılan bu yardımlar yalnızca tekil doğumlarda değil çoğul doğumlarda da geçerli olmuştur.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından temin edilen destekler için başvurulan Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmaktadır. Başvuruları kabul edilen aileler kurumların aylık belirlediği miktarlarda mama ve bez yardımını alacaklardır. İki yıl boyunca her ay aileler bu yardımdan faydalanacaklardır. İlgili kurumlar tarafından yardım miktarı 150 TL olarak belirlenmiştir. Yardımdan faydalanacak ailelerin belirlenmesinde temel faktör ailenin maddi durumunun oldukça düşük miktarda olmasıdır. Maddi durum alt sınırı yıllara göre değişmektedir. Destek verilecek olan aileler alt gelirin takip edilmesi ile belirlenecektir.

Başvuru aşağıdaki yöntemler aracılığıyla yapılacaktır;

Bez yardımı için gerekli belgeler;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılacak bir dilekçe
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmam Vakfı’na yazılacak bir dilekçe
 • Muhtarlıktan yapılacak olan fakirlik belgesi başvurularıyla başvurular değerlendirmeye girecektir.

Bahsi geçen bez yardımı bebek bezi olup hasta bezi yardımı ile karıştırılmamalıdır.

Başvuru evrakları

 • Başvuru evrakları
 • T.C kimlik belgesi
 • Ailenin gelir durumunu gösteren bir belge
 • Yukarıda belirtilen başvuru yerlerine gerekli evraklar tamamlanarak başvuru süreçleri başlatılır. Başvuru sonuçları 30 gün içerisinde belli olmaktadır. Ailenin cep telefonuna gelen kısa mesajla başvuruların sonucu bildirilir. Olumlu gelen mesaj sonrası yapılacak olan bez ve mama yardımı PTT şubelerden alınmaktadır. Doğacak bebek için yapılacak yardımdan faydalanmak için bebeğin 2015 yılından sonra doğması, T.C vatandaşı olması ve bebeğin sağ olması gerekmektedir.

Doğum ve süt yardımı

Yeni doğan bebeklere mama ve bez yardımı dışında süt ve doğum yardımı da yapılmaktadır. Yardım yapılacak ailelere ödenecek tutar aşağıda belirtildiği gibidir;

 • Tekil ve ilk doğan çocuk için yapılan doğum yardımı 300 TL
 • İkinci çocuk için yapılacak yardım 400 TL
 • Üç ve üzeri çocuk sayısı için 600 TL

Ancak belirtilen bu tutarlar ikiz ve daha fazla çoklu doğumlarda değişiklik göstermektedir.

 • İkiz doğumlarda ilk doğuma 700 TL
 • Üçüz doğumlarda 1300 TL
 • Dördüz ya da daha fazla olan doğumlara çocuk başına 600 TL ek yapılarak yardım sağlanmaktadır.

İlgili yardım sağlayan kuruma başvuru yapan ailelere ilk çocuklarında tekil olması durumunda 400 TL yardım yapılacaktır. 2020 Ocak ayı sonrası alınan kararla süt parasına gelen zam ile 180 TL yardım miktarı olarak belirlenmiştir. Zamlı miktardan yararlanacak olan çocukların belirlenmesinde doğum yılına dikkat edilmektedir. Çocuk yurt dışında doğmuş bir Türk çocuk ise yardımlar konsolosluk ya da dış temsilciliklere temin edilecektir. Çocuğun annesinin memur olması durumunda anne çalıştığı kuruma başvurusunu yapacaktır. Başvuru doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılırsa da geçerli olacaktır. Başvurusu kabul edilen annelere yapılan yardım vatandaşlık numaraları ile PTT şubelerine yapılacaktır. 144 ve 183 numaraları aranarak yardıma dair bilgiler alınabilmektedir.

Hasta bezi yardımı

İhtiyaç sahiplerine verilen bir başka Sosyal Güvenlik Kurumu yardımı da hasta bezi yardımıdır. Bu yapılan bez yardımı yeni doğan bebek bezi olarak algılanmamalıdır. Evde hayatına devam eden ve bakıma muhtaç yetişkinler için kullanılmak üzere yapılan bir bez yardımıdır. İhtiyaç sahibinin bu yardımdan yararlanabilmesi için belli şartları barındırması gerekir. Şüphesiz ki bu şartların ilki hastanın bu beze ihtiyacının gerçekten olup olmadığının belirlenmesidir. Bu belirlemenin yapılabilmesi bir sağlık kuruluşundan hastaya yazılmış bir doktor raporu alınmış olmasıdır. Gerekli ve yeterli denetimler sonucunda hastane raporu sonucu hastaya bez verilip verilemeyeceğine kanaat edilir. Bu raporun hazırlanırken pek çok doktor raporunun aksine birden fazla doktor imzasına gerek duyulmamaktadır. Hastanın rahatsızlığına dair imza verecek eğitimde ve yetkide bir doktorun vereceği imza da raporu almak için yeterli olmaktadır. Diğer hasta bezi yardımından yaralanma şartlarından biri de hastanın yaşının belirlenmesidir. Hasta bezi kullanacak ihtiyaç sahibinin en az 2 yaşını doldurmuş olması gerekir. 2 yaş altı bez kullanma ihtiyacı için bebek bezi yardımı için de başvurulabilinir. Devletin hasta bezi yardımı günlük 4 bez olarak belirlenmiştir. Hastanın doktor raporu 2 ay geçerli olmaktadır ve rapor bittiğinde yenisi yazdırılmalıdır. Belirlenen hasta bezi yardımı en fazla 255 TL’dir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihtiyaç sahibine hasta bezi yardımı yapılabilmesi için verilen raporda birtakım bilgiler yer almak zorundadır. Bu bilgiler;

 • Hastanın rahatsızlığı kolostomili ise raporuna inkontinansa yazılmalıdır.
 • Ürostomili rahatsızlığı varsa hastanın raporunda inkontinanının yazılması gerekmektedir.

Bu bilgileri raporunda belirtilen hasta ilgili kurumundan yardım talebinde bulunabilir.

Bez parası yardımı sorgulama

İhtiyaç sahibi vatandaşın bez yardımı alabilmesi için kimlik belgesi, reçete, ürünün faturası, hastayla ilgilenen kişinin kimliği ile SGK’ ya gidilmesi gerekir. Yardım her hasta için gün içinde 4 adet kullanması şeklinde hesaplanmış şekilde temin edilir. E-devlet üzerinden hasta bezi yardımın yatıp yatmadığı kontrol etme imkânı vardır. Banka hesapları takibi ile yardımın yatıp yatmadığı öğrenilmesi mümkündür.

Dezavantajlı gruplar için de devlet tarafından sosyal devlet anlayışı gereği pek çok yardım daha bulunmaktadır. Yardım yapılması uygun görülen vatandaşa vatandaşlık numaralarına destekleme miktarları yapılacaktır.

2020 yılında bez parası ne zaman yatar?

İhtiyaç sahibi vatandaşa yapılan bez yardımı parası Sosyal Güvenlik Kurunu tarafından kamu bankası olan Ziraat Bankası adına yatmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşın vatandaşlık numarası ile bankadan yapılan yardım temin edilir. Hastanın kendisi gelemeyecek durumda olduğunda raporlarla birlikte başvuruya gelen kişiye de teslim edilebilir. Hasta yakınları da gidip yardımı temin edebilir.

Sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahiplerine yapılan bir başka yardım da elektrik yardımıdır. 150kw ye kadar yapılan harcama için devlet ödeme yardımında bulunacaktır.

Devletin sağladığı hasta bezi, mama ve bez yardımı için ihtiyaç sahibi her vatandaş 2020 yılında yukarıda belirtilen kurumlara başvurabilir.