2019 İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır? İşsizlik Maaşı Alabilme Koşulları

2019 İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır? İşsizlik Maaşı Alabilme Koşulları

Çalışanlar kendi istekleri dışında işten çıkarılırlarsa, işsizlik maaşına başvuru yapabilirler. İşsiz kalan kişilere verilen işsizlik maaşının hesaplamasının nasıl yapıldığı büyük merak konusu halinde geldi. İşsizlik maaşı hesaplanırken kişinin sigortalılık süresi veya maaşı gibi birçok husus esas alınıyor.

İşsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışan kişilerin kendi isteği dışında işten çıkarılması halinde, 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu maddeleri gereğince işsizlik fonu tarafından karşılanan ödemelere denir. Bu ödemelerde kanunda ye alan koşullar esas alınır ve bu ödemeler belirli bir sürede ve miktarda yapılır. İşsizlik maaşı hesaplama tablosu bu ödenekten yararlanma hakkı bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiştir.

İşsizlik Maaşı Alabilme Koşulları

Kanunda belirtilen şartlar içerisinde olan kişiler, işsizlik maaşından yararlanabilir. İşsizlik maaşı alabilme şartları şunlardır;

-İşsizlik maaşı alabilmek için gereken ilk koşul, kişinin kendi isteği dışında işsiz kalmasıdır. Kendi istekleriyle işten ayrılan kişilerin, işsizlik maaşından faydalanma hakları yoktur.

-İşsizlik maaşı alabilmek için ikinci önemli husus; işsiz kalan kişinin hizmet akdinin bitmesinden önceki 120 günlük sürede kesintisiz olarak sigorta priminin ödenmiş olmasının gerekmesidir.

-120 gün şartı için önemli olan konu; kendi isteği dışında işten çıkarılan kişilerin 120 gün içerisinde bazı hallerde prim ödeyememelerinin kesinti sayılmamasıdır. Bu hallere önek olarak, hastalık, ücretsiz izin, doğal afet gibi durumlar verilebilir.

-İşten çıkarılan kişinin geriye yönelik üç yıl içerisinde minimum 600 gün prim ödenmiş olması gerekir. Bu koşulun oluşmaması halinde 120 gün prim ödemiş olmak önemini yitirir.

-İşsiz kalan kişilerin işsizlik maaşına başvuru yapabilmeleri için 30 gün içerisinde başvuru yapmaları gerekir. 30 gün içerisinde başvuru yapılmaması halinde bu hak ortadan kalkar.

İşsizlik Maaşı İçin Başvuru

Bu maaşa başvuru yapabilmek için, sigortalının iş akdinin sona ermesinden 30 gün içerisinde İŞKUR müdürlüğüne başvuru yapmak gerekir. Başvuruların şahsen yapılması oldukça önemlidir.

-Şahsen yapılan işsizlik başvuruları için il ve ilçedeki İŞKUR müdürlüğüne nüfus cüzdanının aslının getirilmesi gerekir.

-İntenet üzerinden yapılacak başvurular için kullanılacak intenet adresi iskur.gov.tr adresidir.

Başvurularda sistem tarafından kişinin iş arama durumunu değerlendirmek için, İŞKUR tarafından bir danışman ataması yapılır.

İşsizlik Maaşının Yanında İşsizlere Verilen Hizmetler

Kanunda belirtilen şartları sağlayan kişilere, işsizlik maaşı ile beraber bazı haklar tanınmaktadır.

-İşsizlik maaşı

-Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortası

-İş aramada destek sağlanır

-Meslek edindirme ve meslek geliştirme eğitimi

İşsizlik Maaşı Tutarı

Günlük işsizlik maaşının hesaplanabilmesi için çalışanın son 4 aydaki brüt kazancı esas alınır. Bu sayede günlük ortalama kazancın %40’ı işsizlik maaşının bir günlük tutarını oluşturur. Ancak bu hesaplamada sınır asgari ücretin brüt miktarının %80’i geçilemez.

-2019 yılında son 4 ay boyunca asgari ücretle çalışan bir kişinin işsizlik maaşı ayda 1015 TL olacaktır.

-Son dört ay boyunca 1500 TL brüt maaşla çalışan bir kişinin işsiz kaldığında alacağı işsizlik maaşı 1389 TL olacaktır.

-6000 TL brüt maaşla çalışan bir kişi, işsizlik maaşı olarak 2031 TL maaş alır.

İşsizlik Maaşı Süresinin Hesaplanması

-Son üç yıl içerisinde 600 gün sigortalı olarak çalışan kişinin işsizlik sigortası primi ödediğinde 180 gün yani 6 ay,

-Son üç sene içerisinde 900 gün sigortalı olarak çalışan ve işsiz kalan kişinin sigortalı primi ödendiğinde 240 gün,

-Son 3 sene içerisinde sigorta kapsamında çalışıp işsizlik primi ödendiğinde 300 gün süreyle işsizlik maaşı verilmektedir. Bu süre içerisinde kişilere genel sağlık sigortası da yapılır.

İşsizlik Maaşı Ödemeleri

İşsizlik maaşı ödemelerinde başvuru yapılan ayı takip eden ayın 5. Günü PTT üzerinden ödemeler yapılır. Bazı sebeplerden dolayı ödeme günleri öne çekilebilir. Ödemeleri alabilmek için bu hakka sahip kişilerin, T.C kimlik numarasını belirten kimlikle PTT şubelerine şahsen gitmeleri gerekir.

İşsizlik Maaşının Kesilme Durumları

-İşsizlik maaşı alan kişilere İŞKUR tarafından iş bulunması ve kişinin iş teklifini reddetmesi halinde işsizlik maaşı hakkı ortadan kalkar.

-İşsizlik maaşı almaktayken müfettişler ve kamu idare denetçileri tarafından yapılan denetimlerde kişilerin kayıt dışı olarak çalıştıkları belirlenirse işsizlik maaşı kesilir.

-Ayrıca işsizlik maaşı alırken herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı alınması durumunda da işsizlik maaşı hakkı ortadan kalkar.

İŞKUR’un talep ettiği belgelerin zamanında teslim edilmemesi halinde işsizlik maaşı kesintiye uğrar. Kesilmeye sebep olan durumların ortadan kalkması halinde ödemeler tekrardan yapılır.