Yapılan açıklamalara göre temaslı ve koronalı öğrenciye mazeret izni verilecek!

Yapılan açıklamalara göre temaslı ve koronalı öğrenciye mazeret izni verilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Covid-19 hastası ve temaslı öğrenciler mazeret izinli sayılacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yapılan açıklamalar kapsamında korona olan ya da temaslı öğrenciler mazeret izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler” başlıklı bir genelge gönderdi.

Genelge de yer alan bilgilere göre e-nabız sisteminde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler Covid-19 ya da temaslı olduğu gerekçesi ile ya da temaslı olmasından dolayı tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacak.

81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen genelge Bakan Mahmur Özer’in imzası ile gönderildi. Genelge kapsamında kronik hastalığı olan ya da Covid-19 hastası, temaslı olması nedeni ile karantina içinde olan öğrenciler e-Nabız sistemi üzerinden aldıkları belge ile okul müdürlüğüne ileterek mazeretli sayılacak.

81 ile gönderilen genelgede şunlar yer alıyordu:

* Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır.

1) Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacaktır.

2) Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmelik hükümlerine göre devamsız sayılmayacaktır.

3) Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak;

a)Kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak,

b)Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacaktır.

Evde/hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler evde/hastanede yüz yüze eğitim almaya devam edecek olup bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacaktır. Bu öğrencilerden Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara evde/hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacaktır. Ayrıca bu öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacaktır.

Genelge kapsamında virüs olan ya da temaslı olan öğrenciler mazeret izinli sayılacak ve eğitimlerine devam edecekler.