İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?

İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?

İş kazası ve meslek hastalığı durumunda sigortalıların çeşitli hakları bulunmaktadır. Bu haklardan kimlerin yararlanabileceğini, haklarının neler olduğunu ve konuyla alakalı daha birçok bilgiyi haberimizden öğrenebilirsiniz.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortalı çalışanların birçok hakkını kapsamaktadır. Herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş olan işçilerin hangi yollara başvurabileceği merak konusudur. İş kazası ve meslek hastalığı sonrası hangi adımların takip edilmesi gerektiği, bu durumdan kimlerin faydalanabileceği ve böyle bir olay sonrası çalışamama durumunda ne gibi tazminatların alınabileceği merak konusudur. İş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş olan sigortalı çalışanların bilmesi gereken çeşitli haklar bulunmaktadır. Tüm işçilerin bilmesi gereken bu hakları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Herhangi iş kazası veya meslek hastalığına yakalanmış olan işçilerin işverenden talep edebileceği çeşitli tazminatlar da bulunmaktadır. İş kazası veya meslek hastalığı durumunda sigortalının belirli hakları vardır. Sigortalı çalışanların bu haklardan yararlanabilmeleri için öncelikle nasıl hareket edeceklerini bilmeleri gerekir. Bu maddede iş kazası ve meslek hastalığına yakalanan sigortalıların hakları hakkında bilgi verilmektedir.

Çalışanların iş yerinde yaşadıkları kazalar iş kazası olarak kabul edilir. Ancak işle ilgili geçirmekte oldukları hastalıkları ise meslek hastalığı olarak bilinir. Her iki durumda da, işçilerin faydalanmak için belirli hakları vardır.

İş kazası ve meslek hastalığı haklarından kimler yararlanabilir?

İş kazası ve meslek hastalığı haklarının kimleri kapsadığı merak konusudur. Sigortalıların yararlanabileceği bu hakların çeşitli şartları bulunmaktadır. Sigortalıların iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan haklardan yararlanabilmeleri için belirli özelliklere sahip olmaları gerekir. Peki, iş kazası ve meslek hastalıklarından hangi poliçe sahipleri yararlanmaktadır? Bu durumlardan yararlanabilen sigortalılar şu şekildedir;

 • 4/A hizmet akdi ile çalışanlar
 • 4/B kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevi çalışanları
 • Çırak ve stajyerler
 • Harp malulleri ve vazife malulleri aylığı bağlanmış olanlar
 • Türkiye İş Kurumu kursiyeri olanlar
 • İntön öğrencileri
 • Tarım ve orman işlerinde süresiz olarak çalışan sigortalılar
 • Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar

İş kazası ve meslek hastalığı geçirmiş olan sigortalıların ne gibi hakları bulunmaktadır?

İş kazası geçirmiş olan veya meslek hastalığına yakalanmış olan sigortalıların yararlanabileceği çeşitli haklar bulunmaktadır. Her işçinin bilmesi gereken bu hakları sizlerle paylaşıyoruz. Bu hakların bilincinde olan işçiler, haklarından çok daha kolay yararlanabilmektedir. İş kazası veya meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları aşağıdaki gibidir;

 • İş kazası sonucu geçici maluliyet süresi boyunca, sigortalıya geçici maluliyet için günlük ödeme yapılacaktır.
 • Sigortalının sürekli iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışamaması durumunda daimi maluliyet geliri ödenir.
 • İş kazası veya meslek hastalığından ölen sigortalıların hak sahipleri gelir elde etmektedir.
 • Evlilik halinde, geliri bağlanmış olan kız çocuğuna evlilik yardımı ödenir.
 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden sigortalıların cenaze masraflarının karşılanması için cenaze yardımı yapılmaktadır.

Hangi kazalar iş kazası sayılmaktadır?

Sigortalı çalışan kişinin geçirdiği kazanın iş kazası sayılması için belirli unsurlar bulunmaktadır. Kazaların iş kazası veya meslek hastalığı olduğunu belirlemek üzere ve bu durumlardan faydalanabilmek üzere çeşitli maddeler bulunmaktadır. Hangi kazaların iş kazası sayılıp sayılmadığı ise şu şekilde belirlenebilir;

 • Kazayı geçiren kişinin sigortalı çalışan olması
 • Kazayı geçiren kimsenin bedensel ya da ruhsal olarak özre uğramış olması
 • Yaşanan kaza ve sonuç arasında bir illiyet bağının bulunuyor olması
 • Yaşanan kazanın kanunun 13. Maddesinde sayılan hallerden birisinde meydana gelmiş olması

İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan sorumluluğun hukuki dayanağı nedir?

İş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan sorumluluğun hukuki dayanağı şu şekilde açıklanabilir: İşveren, işle ilgili birkaç konudan sorumludur. Aslında birçok iş kazasında bir kazanın nedenselliği tam olarak bozulmamışsa işverenin sorumluluğu tamdır ve sigortalı çalışanın tazmin edilmesi gerekir.

Fakat sel, deprem veya hortum gibi doğal bir afet durumunda iş kazası veya meslek hastalığından işveren sorumlu değildir. Bu gibi durumlar işverenin elinde olmadığı için doğal afetler işverenin sorumluluğuna girmemektedir. Diğer tüm durumlarda, ilk sorumlu kişi işveren olarak görünür.

İşçi iş kazası ve mesleki hastalık sorumluluğunu üstüne aldığında nasıl bir durum ortaya çıkar?

Sigortalı, işyerinde meydana gelen kazaların veya meslek hastalıklarının bildirilmesinden kimsenin sorumlu olmadığını ve sorumlu olduğunu beyan ederse, işveren sorumlu olmayacaktır.

Ayrıca işveren sorumluluğunu ortadan kaldıran durumlar da vardır. Bu durumlar aşağıdaki gibidir;

 • Sigortalının kusurlu olması
 • Kişilerin kusurlu olması
 • Doğal afetler
 • Salgın hastalıklar
 • Savaş

İş kazası ve mesleki hastalık sonrası işverenden neler istenilebilir?

İş kazası ve mesleki hastalık geçiren işçilerin işverenden isteyebileceği çeşitli haklar bulunmaktadır. İş kazası ve mesleki hastalık geçirmiş olan sigortalı işçilerin işverenlerinden isteyebileceği çeşitli evraklar ve tazminatlar şu şekildedir;

 • Geçici iş göremezlik tazminatı
 • Sürekli iş göremezlik tazminatı
 • Bakıcı giderleri
 • Hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine destekten yoksun kalma tazminatı