Yargıtay, kullanılmayan yıllık izinler hakkında emsal bir karar verdi!

Yargıtay, kullanılmayan yıllık izinler hakkında emsal bir karar verdi!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından alınan bir karar milyonlarca çalışana müjde niteliğinde geldi. Kullanılmayan yıllık izinlerin ücretleri hakkında emsal değerinde bir karar veren Yargıtay, kararında izin zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğunu belirtti.

Özel şirkette çalışan ve iş akdi sona erdirilen bir işçi, işten çıkarıldıktan hemen sonra İş Mahkemesi’ne başvurdu. Şirkette kullanmadığı yıllık izinleri olduğunu ve bu izin günlerinin de parasının ödenmediğini öne süren çalışan yıllarca devam eden hukuk mücadelesini Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararla kazandı.

Yargıtay, kullanılmayan yıllık izinler hakkında emsal bir karar verdi!

İş Mahkemesi tarafından defalarca reddedilen dava en sonunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne ulaştı, Gelen dosyayı incelemeye alan Yargıtay, yıllık iznini kullanmayan çalışanlar için müjde niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, taraflar arasında iş sözleşmesinin herhangi bir neden ile sona erdirilmesi sonrasında kullandırılmayan yıllık izin haklarının karşılığı olan ücretlerinin işçiye geri ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay, iş sözleşmesi sona erdirildikten sonra kullanılmamış olan tüm yıllık izin ücretleri için öne sürülen zamanaşımı süresinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başladığı ve bu sürenin de 10 yıl değil 5 yıl olduğuna dikkat çekti.