Sınavlardan önce ve sınavda zihin açıklığı için okunması gereken dualar!

Sınavlardan önce ve sınavda zihin açıklığı için okunması gereken dualar!

Binlerce öğrencinin üniversite sınavına girdiği bugünlerde öğrenciler ve veliler sınavlardan önce okunması gereken duaları araştırmaya başladılar. Sınavlardan önce zihin açıklığı için okunması gereken dualar öğrenciler tarafından ezberleniyor…

YKS sınavının ilk aşamasının atlatıldığı bugün içinde öğrenciler sınavlara girmeden önce hangi duaları okumaları gerektiğini araştırmaya başladılar. Tüm sene boyunca çalışan ve hayalindeki mesleği icra edebilmek için elinden geleni yapan öğrenciler sınavdan önce Allah’tan zihin açıklığı dileyecekleri duanın nasıl edildiğini merak ediyorlar. Aşağıdaki kısımda sınavlardan önce ve sınav sırasında edilmesi gereken dualar yer almaktadır.

Sınavlardan Önce Okunması Gereken Dualar

Sınava girileceği gün 70 kere Salat- Nariye duasının okunması gerekmektedir.

'Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'

Ayrıca aşağıda yer alan duanın da sınavdan önce 10 kere okunması gereklidir.

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80)

Bu duanın anlamı ise şu şekildedir; "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

Sınavın Yapılacağı Sıraya Oturduktan Sonra Edilmesi Gereken Dua

"Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

Sınav Başladıktan Sonra Edilmesi Gereken Dua

Sınav başladıktan sonra 10 kere şu duanın edilmesi gereklidir; "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû"

Bu duanın anlamı ise şu şekildedir; "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

Zihin Açıklığı İçin Okunacak Dua

Sınavlardan zihin açıklığı için 19 kere şu duanın edilmesi gerekmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim...

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."