PTT KPSS Şartız 55 Bin Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları Neler? PTT Personel Alımına Kimler Başvuru Yapabilir? Sınavsız Başvuru Hakkı ve Kadro Dağılımı

PTT KPSS Şartız 55 Bin Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları Neler? PTT Personel Alımına Kimler Başvuru Yapabilir? Sınavsız Başvuru Hakkı ve Kadro Dağılımı

PTT KPSS şartsız 55 bin personeli alımı yapacak. Personel alımına kimler başvuru yapabilir? PTT'nin personel alımı için yaptığı sınav çok zor olunca açık kadrolar doldurulamamıştır. Bundan dolayı da yeni alım sürecinin başlayacağı duyurulmuştu. Sınavsız başvuru hakkı ve kadro dağılımı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. PTT, 2023 yılına kadar 55 bin personeli istihdam edecek.

PTT Genel Müdürlüğü, 2018 yılında 40 bin personeli bünyesinde bulundurmaktaydı ve buna ek olarak 5 bin personel alımı yapmıştı. Sayı son alımlarla birlikte 45 bine ulaşmıştı. 2023 yılına kadar kademeli olarak personel istihdam edeceğini açıklayan PTT’ye bu süre zarfında 55 bin alım yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan alımlarla birlikte 60 bin personel açığının giderileceği paylaşıldı.

PTT, personel alımlarına ilişkin resmi bir duyuru metni yayınladı ve personel alımları ile ilgili değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. 2018 yılında personel alımları için bir sınav düzenlenmiş ancak yazılı sınavın zor olması sebebiyle birçok kişi sınavda başarısız olmuş ve PTT’de açık bulunan kadrolarını temin edememiştir.

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?

PTT bünyesinde açık bulunan pozisyonlar;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama),

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) ,

Tekniker,

Mühendis,

PTT Uzman Yardımcısı,

Avukat,

Postacı,

Mimar,

PTT Uzman Yardımcısı,

Gişe ve Büro Görevlisi,

Gişe ve Büro Görevlisi,

PTT Uzman Yardımcısı,

PTT Uzman Yardımcısı,

Gişe ve Büro Görevlisi alımları yapılacak.

Personel Alımlarında Aranacak Şartlar Nelerdir?

Başvuruda bulunan adayların 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum bırakılanlar, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler, devlet sırlarını açığa çıkarmak, zimmet, irtikap, dolandırıcılık suçlarından hüküm giyenler başvuruda bulunamazlar. Görevini yerine getirmesine engel mahiyeti taşıyacak nitelikte bir sağlık problemi olanlar, daha önce çalıştığı kurumda disiplin cezası alanlar istihdam edilmeyecekler.

Adayların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması, başarılı adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olması gerekmektedir.