Harzemşah'ın mezarı bulundu

Harzemşah'ın mezarı bulundu

Uzun zamandır aranan Harzemşah’ın mezarı sonunda Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulundu. Celaleddin Harzemşah Moğolları ilk kez durdurun hükümdar olarak biliniyor.

Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın mezarı Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulundu. Tarihte durdurulamaz denilen Moğolları ilk kez durdurun hükümdar olarak bilinen Harzemşah, Büyük Selçuklu Devleti’nin devamı olarak gösterilen Harzemşahlar Devleti’nin son hükümdarıdır. Devlet 11. Yüzyılda kuruldu ve yaklaşık 200 sene boyunca hüküm sürdü. Daha önce Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1. Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun’un mezarları da Silvan’da bulunmuştu.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan tarafından yapılan açıklamalar neticesinde Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1. Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun’un mezarlarının yerinin tespit edilmesinden sonra, Tarihte durdurulamaz denilen Moğolları ilk kez durdurun hükümdar olarak bilinen ve Harzemşahlar Devleti’nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah’ın mezarının da Silvan’da olduğu bildirildi.