Cumhurbaşkanı Yeni Yargı Reformunu Açıkladı! İşte Yeni Yargı Reformu Stratejisinden Satırbaşları Ve Detaylar!

Cumhurbaşkanı Yeni Yargı Reformunu Açıkladı! İşte Yeni Yargı Reformu Stratejisinden Satırbaşları Ve Detaylar!

Herkesin merakla beklediği yargı reformu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Beştepe Külliyesinde düzenlenen toplantıyla basına duyurusu yapılan yargı reformunda çeşitli başlıklar bulunuyor. Yargı reformunda neler var? Yargı reformu açıklandı mı? İşte yargı reformu hakkında detaylar...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Yargı Reformu Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Önceliklerinin Avrupa Birliği dayatması olmadığını dile getiren Erdoğan, halkın beklentileri doğrultusunda bu kararları aldıklarını belirtti.

Yargı Reformu Stratejisini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini değerlendiren Karar Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Ziya Cömert, yargıda atama ve hukuki düzenlemeler konusunda değişiklikler yapıldığını dile getirdi.

ERDOĞAN YARGI REFORMU STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Erdoğan'ın açıklamalarına göre; ''Adalet mülkün temelidir diyerek devleti adalet üzerinde yaşatan bir medeniyetin temsilcisi olarak bu mesele bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almıştır. 2002 yılında Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. 17 yılda en büyük yatırımları bu alanlarda yaptığımızı, gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.

Ecdadımız yüreğinin ve bileğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyaları adaletle yönetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman bunun için “Kılıcın yapamadığını adalet yapar” der. Yeni nesillere bırakacağımız en büyük miras da bu anlayış olacaktır.

Reform belgesinde yer alan kimi uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Adalet akademisi, nöbetçi noterlik, hakim ve savcılığın uyacağı kurallar bunların bir kısmıdır. Diğer başlıkların uygulamaya geçirilmesini de bizzat yakından takip edeceğiz.

ERDOĞAN: AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN DEĞİL MİLLETİMİZ İÇİN

Avrupa Birliği'nin dayatmalarına karşı durduklarını dile getiren Erdoğan, ''Türkiye’nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birisi de reform paketlerini geliştirmiş olmasıdır. Reformlar konusundaki kararlığımızı Ankara Kriterleri yapar diyerek devam etmiştik. Bu reformları AB istediği için değil, milletimin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz. Bu belgenin hazırlığında da AB kriterleri gözetilmiş olmakla birlikte ülkemizin demokrasi, adalet ve insan hakları talepleri göz önüne alınmıştır.

Bu belge güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonuyla hazırlanmıştır. Amacımız tüm kurumlarımızın ifade özgürlüğüne, özgürlüğü kısıtlayan diğer tüm uygulamalara karşı duyarlı olmalarını sağlamaktır. Mevzuattan kaynaklanan sıkıntıları süratle çözmekte kararlıyız. Yargı reformu belgesi içerdiği pek çok hedefle vatandaşların sisteme duyduğu güveni artıracak hem de daha öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşmasına katkı sunacaktır. AB tam üyelik sistemine bağlılığımızı da bununla göstermiş oluyoruz.

Yargı reformu stratejisinde iki temel perspektif 9 amaç, 256 faaliyet bulunuyor. Her bir başlık uzun çalışmaların ürünüdür. Belgenin tam metni hem kitap olarak hem de intenet mecrasında ilgilenenlerin ulaşımına açılmıştır.

Yargı Reformu Strateji Belgesi iki temel anlayış üzerine oturuyor. Biri hak ve özgürlüklerdir. Demokrasinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi hedefi vardır. 2002 yılından itibaren Türkiye’nin önceliklerini bu başlıklar altına almaya gayret ettik. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Anayasa başta olmak üzere köklü değişiklikler yaptık.

ERDOĞAN: İŞKENCEYE AFFIMIZ YOKTUR

İşkence konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Türkiye işkence kötü muameleye 0 tolerans anlayışını benimsemiştir. Bu iddialar artık geride kalmıştır. Bu kazanımları korumakta kararlıyız. Tutuklamaya yönelik yeni adımlar atıyoruz. İntenet üzerinden ifade özgürlüğü yeni tartışma haline gelmiştir. Bu konuda da yeni yaklaşımlar geliştirdik. Adil yargılanma hakkı gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz.

İkinci temel perspektif adalet sisteminin işleyişidir. Adil yargılanma hakkının korunmasını hedefliyoruz. Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması önceliklerimiz arasında olacak. Adliyede vatandaşların işlerinin kolaylaştırmasına yönelik hedefler belirledik.

Mevzuatımızda tutukluluğun azami süresi belirlenmiş olmakla birlikte bu süre tüm safahatı kapsamaktadır. Bu kapsamda tutukluluk sürelerinin soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini planlıyoruz.

İNTERNET ERİŞİMİNE DÜZENLEME GELDİ

İntenet erişimi hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''İntenet erişim engelleme usullerini gözden geçiriyoruz. Bir intenet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.

İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.

ERDOĞAN: HUKUK FAKÜLTELERİNİ 5 YILA ÇIKARDIK

Hukuk fakültelerinden daha büyük verim alabilmek için süresini uzatacaklarını dile getiren Erdoğan, ''Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz. Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve kontenjanları ile başarı sıralaması ölçütünü yeniden belirliyoruz. Hukuk mesleklerine giriş sınavı önümüzdeki dönemin en önemli yeniliklerden biri olacak. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkarılacak.'' dedi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

- Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

– Hakim ve savcılar ilk kez coğrafi teminata kavuşacak. Kıdem ve performans kriterleri çerçevesinde bir hakim ya da savcının görev yeri kendi isteği dışında değiştirilmeyecek.

– İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak.

– İhtisaslaşmada yeni bir dönem başlıyor. Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak.

– Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

– Avukatlık mesleğinde bir ilk.. Avukat olabilmek için ”Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”nda başarılı olma şartı getirilecek.

– Avukatlara müjde… Avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan yeni bir düzenleme yapılacak.

– Yargının iş yükünü azaltan, vatandaşın ve avukatların adli işlemlerini kolaylaştıran birçok tedbir alınacak. Bazı iş ve işlemler, dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılacak.

– Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek.

– Tutuklama tedbiri gelişi güzel kullanılmayacak. Buna ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. Soruşturma ve kovuşturma aşamaları için tutukluluk süresi ayrı ayrı düzenlenecek.

– Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak.

– Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek.

– “Yargıda Hedef Süre” uygulaması daha da genişletilecek.

– Adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Adalet hizmetlerini etkin hale getirmek için hakim ve savcıların performansı daha titiz bir şekilde takip edilecek.

– Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.

– Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.

– Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek.

– Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında video konferans yöntemiyle ifade alınmasını sağlayan SEGBİS sistemi kurulacak.

– Adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak.

– Savunmanın yargılamalara etkin katılımı sağlanacak.

– Adli yardım sistemi güçlendirilecek.

– Vatandaşların danışmanlık hizmeti alabilecekleri ofisler oluşturulacak.

-Yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kurulacak.

-İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz.

-Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz.

-Avukatlara yeşil pasaport hakkı vereceğiz.

-Cumhuriyet Savcılarının takdir hakkı genişletilecek.