11 Şubat 2019 Pazartesi 21:07
2019 Yılı Zamlı Radar, Emniyet Kemeri, Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Telefonla Konuşma, Yaya Geçidi Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? İşte 2019 Yılı Trafik Cezaları Tutarı
Takip Et:

2019 Senesinde Trafikte Yaptığınız Hatalar İçin Ödeyeceğiniz Ceza Tutarları Belli Oldu!

Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğü, karayollarında gidilebilecek hız limitlerini belirlemek ile sorumlu kurumdur. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce duyurulan mevzuatlar kapsamında şehir içinde ve şehirlerarası yollarda hız sınırları konulmaktadır. Bu hız sınırları yolun yapım aşamasından, yıpranma seviyesine, bölgenin iklim şartlarına ve fiziki durumuna bakılarak belirlenmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün birlikte hazırladığı protokol kapsamında, GHS/OGS bölgelerinde araçların otoyollara girişi ve çıkışı arasındaki süre dikkate alınacak. Otoyolun ne kadar kilometreden oluştuğu ve buna bağlı olarak 120 km hızla gidildiğinde otoyolu kaç dakikada geçilebileceği tespit edilecek, sürenin limitin altında olması durumunda imzalanan protokol ile birlikte araçların otoyollardaki hız ortalamaları dikkate alınarak hesap edilecek. Hız sınırını geçen şoförlere ceza kesilecek. Bilindiği gibi 2017 senesi Temmuz ayından beri  İstanbul ve daha pek çok bölgede hız limiti uygulaması yapılmakta.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün birlikte imzaladıkları protokol ile beraber bugünden sonra araçların otoyollardaki ortalama hızları HGS/OGS gişelerine giriş ve çıkış sürelerine bakılarak hesap edilecek ve gerektiği durumlarda şoförlere araç plakası üzerinden ceza kesilecek.

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de araç kullanan şoförlerin uyması gereken bir takım trafik kuralları bulunmaktadır. Yolun cinsine göre hız sınırları belirlenir ve bu sınırların içinde araçlar kullanılmadığında cezai işlemler yapılmaktadır.

Komisyonda bulunan 10 maddeden oluşan yasa teklifinin tartışılması esnasında milletvekilleri cezaların nasıl bir yöntemle verilmesi gerektiği hakkında fikirlerini beyan ettiler ve kazanca göre ceza sistemi bu noktada ortaya çıkarıldı.

AK Parti’den Muş’da bu durumu önemli bir tavsiye olarak niteledi. Muş, TBMM olarak üzerinde çalışılması gerektiğini ve tartışılması gerektiğini belirtti ve bu noktada hukukçuların da görüşlerine yer verildi. Önemli olanın kazancın neye göre belirleneceği üzerinde duruldu. ‘‘Bizde gelir tam olarak yansıtılmaz’’ ifadeleri kullanıldı.

Radar Hız Sınırı Cezası Karayolları Trafik Yasasının 50. Maddesinde hız limitleri hakkında ibareler bulunmaktadır. İlgili madde aşağıda verilmiştir.

‘‘Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş yollarda 110 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir.’’

Yeni senede trafik kurallarına uyum göstermeyen şoförlerin başı belada. Çünkü çok ağır yaptırımlar uygulanacak.

Hız koridoru gişesinden geçilmesi esnasında sistem tarafından okunan HGS ya da OGS süresi ile bir sonraki gişeden çıkarken sistem tarafından okunan HGS ya da OGS süresi karşılaştırılacak. Hız sınırı bu süre dikkate alınarak hesaplanmış durumda.

Emniyet bünyesindeki personellerden alınan bilgilere ışığında, 11 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’ de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Maliye Bakanlığı tarafından yeniden değerleme oranının % 3,83 olarak saptanmasından sonra 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle uygulanacak trafik ceza miktarları da tekrardan hesap edildi.

Yerleşim alanları içinde, yerleşim alanları dışında ve otoyollarda, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, motosiklet, motorlu bisiklet, tehlikeli madde taşıyan araçlar, çekiciler, iş makineleri ve lastik tekerli traktörlerin karayollarındaki hız sınırlarını aşağıdaki tabloda siz değerli okurlarımız ile paylaşıyoruz.

TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI
ARAÇ CİNSİ YERLEŞİM YERİ      İÇİNDE (km)                   YERLEŞİM YERİ DIŞINDA OTOYOLLARDA

(km)

 ŞEHİRLERARASI

 ÇİFT YÖNLÜ   KARAYOLLARINDA (km)

   BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA (km)
 Otomobil (M1),  (M1G), 50 90 110 120
 Minibüs (M2), 50 80 90 100
 Otobüs (M2-M3),  50 80 90 100
 Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95
 (Ek satır:RG-21/3/2012-28240)  50 85 100 110
 Panelvan (N1) 
 Kamyon (N2-N3), 50 80 85 90
 Çekici (N2-N3)
 Motosiklet (L3) 50 80 90 100
 Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80
 Motorlu bisiklet (L1, L2, L6) 30 45 45 Giremez
 Motorsuz bisiklet

(Değişik satır: RG-17/4/2015-29329) Tehlikeli maddetaşıyan araçlar (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa)

30 50 60 70
 (Ek satır:RG-17/4/2015-29329) Özel yük taşıma      izin   belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) 30 50 50 60
 Lastik tekerlekli traktörler 20 30 40 Giremez
 Arızalı bir aracı çeken araçlar 20 20 30 40
 İş makineleri 20 20 20 Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluştan izin alın

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yayınlanmış olan araçların karayollarındaki hız limitleri belirlendi. Bu kapsamda hangi araçların hangi hız sınırları içinde yol katedebileceği yukarıda vermiş olduğumuz tabloda açık bir şekilde belirtilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yakın bir zaman içinde imzalanan protokol 1 Temmuz itibari ile uygulanmaya başlanacak. Bu protokol kapsamında araçlar HGS ya da OGS noktalarından geçtiği andan itibaren yine aynı noktalardan çıkış yaptıkları ana kadar geçen süre göz önünde bulundurulacak ve sonuç olarak bir hız ortalaması elde edilecek. Belirlenen hız limitinin üstünde bir hızla yol alındığı sonucuna varılırsa sürücülere cezai işlem yapılacak.

1 Temmuz tarihinden sonra uygulanmaya başlayacak olan sistem ile birlikte araçların şehir içinde, şehir dışında, 2 yönlü yollarda, bölünmüş yollarda ve otoyollarda en çok hangi hız ile gidebilecekleri de detaylı bir şekilde açıklandı.

Hız limiti, trafik içinde yer alan taşıtların, bulundukları bölge içinde en fazla ne kadar hız ile gidebileceğini belirleyen bir yasal sınırdır. Trafik kuralları belirlenirken hız limiti her bölgenin fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmuştur.

2019 Senesinde trafik kurallarına uymayan şoförlere kesilecek cezaların miktarlarını aşağıdaki kısımda sizlerle paylaştık.

Tescil Belgesi, Tescil Plakası almadan ve hurdaya ayrılan araçlarla karayollarına çıkanlara --- >1.002 ₺

Çakar Lamba Trafik Cezası--- >    1.002 ₺


Muayenesiz trafiğe çıkmanın cezası--- >  235 ₺

Verilen süre dahilinde araç muayenesi yaptırmamanın cezası--- >488 ₺

Kamyon ve tırlarda emniyet şeridini ihlal etme cezası--- >488 ₺

Trafikte gereksiz şerit değiştirme ve ters yönde gitmenin cezası    1.002 ₺

Sol şeridi ihlal eden kamyon ve cekici cezası--- >  1.002 ₺

Spin ve drift yapmanın cezası--- >5.010 ₺

Seyir halinde trafikte cep telefonu vb kullanmanın cezası--- >         235 ₺

Yaya geçiş bölgelerinde ve okul önlerinde yaya geçişine izin vermeme--- >488 ₺

Tescil amacı dışında veya güzergah dışında kullananlara 15 gün men cezası--- >     1.002 ₺

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusun dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men--- >        2.018 ₺

Çalışma izni, ruhsatı olmadan yolcu taşıyanlara 60 gün men--- >   5.010 ₺

Çalışma izninin veya ruhsat süresi bitmesine rağmen yolcu taşıyanlara--- >              1.002 ₺

Abartı egzoz kullananlara--- >      1.002 ₺

Araç normal haline getirilene kadar trafikten men

Spin ve drift atmanın cezası --- >5.010 ₺ .

Trafikte makas atmanın cezası --- >1002 ₺

2019 yılında en düşük trafik cezası, trafik işaret ve işaretçilerine uymayanlara 108 TL para cezası verilecek.

 

2019 senesinde zamlı tarife kapsamında;

 • Kırmızı ışıkta geçenler için trafik cezası 235 TL’ye çıktı. Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği anlaşılanların 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği anlaşılanların 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği anlaşılanların 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.
 • Araç kullanırken cep telefonu kullananlara verilen 108 TL olan idari para cezası, 235 TL’ye çıkarıldı.
 • Yayaların trafikteki geçiş önceliğine dikkat etmeyenlere uygulanan para cezası 235 TL’den 488 TL’ye yükselecek.
 • Spin ve drift (makas atmak) olarak ifade edilen tehlikeli hareketleri yapanlar ise 5 bin 10 lira para cezası ile cezalandırılacaklar ve 60 gün trafikten men edilecekler.
 • Abartı egzoz kullananlara da 1.002 TL ceza kesilecek.
 • Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara 1.002 TL idari para cezası uygulanacak.
 • Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 TL olarak uygulanan idari para cezası, 235 TL’ye yükselecek.
 • Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 TL idari para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1.002 TL idari para cezası verilecek.

Hız Sınırlarına Dikkat Edelim!

Hız sınırlarında “%10-30” ve “%30 üzeri” şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, “%50’den fazlası” şeklinde 3’e çıkarıldı. Hız sınırını;

%10-30 aşmada 235 TL,

%30-50 aşmada 488 TL,

%50’den fazla aşmada ise 1.002 TL idari para cezası uygulanacak.

İhlalin 1 yıl içinde 5 kez tekrarlanması halinde, sürücü belgesi 1 yıl süreyle el konulacak. 5 yıl içerisinde bu bağlamda sürücü belgesi ikinci kez geri alınanlara, “sürücü belgesi iptali” uygulanacak.

Bilinmesi Gereken Diğer Trafik Cezaları

 • Araçta yüksek seste müzik dinlemek
 • Araç üzerinde bulunan her türlü ekipmanın çalışmaması
 • Sadece park ışıklarıyla araç sürmek
 • Yağmur ve siste sis lambası kullanmamak
 • Ruhsat olmadan trafiğe çıkmak ya da ruhsatta trafik tescil belgesi, trafik belgesi ve plaka bilgilerinden birinin eksik olması
 • Araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken ekipmanların eksikliği
 • Araç üzerinde teknik bir değişiklik yapılınca bunun bildirilmemesi (renk değişikliği vs.)
 • Ehliyet belgesi sınıfının dışında bir araç kullanmak (öneğin A2 ehliyetle B sınıfı araç kullanmak)
 • Sürücü belgesi iptal edilmiş bir sürücünün araç kullanması
 • Kavşak dönüşlerinin uygun olmaması ve yayaya yol vermemek
 • Şerit değiştirme kurallarına uymamak
 • Seyir halindeyken araçtan çöp atmak
 • Kaza yaptıktan sonra kaza yerinden ayrılmak
 • Motosiklet sürücülerinin koruma başlığı, gözlüğü takmaması ve yolcuların koruma başlığı takmaması
 • Aracı tescil ettirmeden trafiğe çıkarma
 • Taksimetre ve takograf cihazı bulundurmama


Son Güncelleme: 11.02.2019 21:07
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Popüler Haberler