Ziraat Bankası sıfır faizli kooperatif kredisi kullandırma şartları 2020

Ziraat Bankası sıfır faizli kooperatif kredisi kullandırma şartları 2020

Ziraat Bankası sıfır faizli kooperatif kredisi hayvan yetiştiricileri ve çiftçiler tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarafından verilen destekleme kredileri 2020 yılında da verilmeye devam edecek. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarımsal kredi desteklerine devam ediyor. Çiftçilere ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlayan bu iki kurum 2020 yılında da desteklerini yeniledi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle 2020 yılında çiftçilere verilen finansman desteği arttı.

Ziraat Bankası Kooperatif kredileri

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede desteklerden kimlerin yararlanabileceği belirtildi. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bakanlık bünyesine bağlı kooperatiflerde görev alanlar kredi ve faiz indirimlerinden yararlanacak. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin vereceği destekleme alanları şu şekilde;

 • Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan besiciliği
 • Küçükbaş hayvan besiciliği
 • Kontrollü örtü altı tarım
 • Su ürünleri avcılığı
 • Tarımsal ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, depolama ve tesisi

Ziraat Bankası sıfır faizli kooperatif kredisi kullandırma şartları 2020

Kooperatiflere kredi kullandırma şartları

Yukarıda belirtilen alanlarda kredi kullanacak olan tarımsal kooperatiflerden istenen şartlar şu şekildedir:

 • Kooperatiflerin en az 30 ortağı olacak.
 • Kooperatiflerin belirtilen kurallara uygun faaliyetlerde bulunmak.
 • Tüzel kişilikler aracılığıyla yapılan başvuruların kredi istekleri düzenlemede yer alan kurallara göre yapılacak.
 • Kooperatiflerin kendi adına yaptıkları kredi başvuruları belirtilen tabloya göre değerlendirilmezken, düzenlemede yer alan ilk tablo sadece gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
 • Çay ekicileri yalnızca işletme dönemine ait kredi verilecek.
 • Başvurular Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılacak ve Kooperatifler adına tüzel kişilerin başvuru yapması durumunda üretim seviyesini artırıcı, pazarlama alanlarını genişletici, istihdam seviyesinin artırılmasına yardımcı olacak projelerle desteklenmelidir.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketleme ve depolama işlemlerinin yapılması ve bu işlemler için tesis kurulması, var olan tesisin ise modenize edilmesi, tadilat yapılması ve mevcut teknolojik sistemlerin yenilenmesi adına kooperatif ve ortaklar kredi kullanabilecektir.
 • Depolama işlemleri adına sadece soğuk hava ve çelik silo projelerine destek verilecek.

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

Söz konusu kooperatiflere, Ziraat Bankası ve TKK tarafından damızlık süt sığırı yetiştiriciliği yapanlara kredi verilecek. Kredilerde verilecek üst limit ise 10 milyon TL’dir. Söz konusu krediler yatırım dönemlerinde alınırsa %0 faiz uygulanacak. İşletme döneminde alınan kredilerde ise %50 faiz indirimi uygulanacak. Destekleme kredisiyle alınabilecek sığır cinleri Jersey, Avrupa kırmızıları ve holstein’ dir.

Damızlık düveler kapsamında düzenlemede belirtilen şartlar şunlardır:

 • Sığırlar 4 ile 13 aylık olmalıdır.
 • Bakanlığın sistemine kayıtlı olunmalıdır.
 • Holstein cinsi sığırlar yurt içinde doğmuş olmalıdır.
 • TİGEM ve TKK tarafından verilen hayvanlarda bu şartlar aranmaz.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

TKK ve Ziraat Bankası tarafından verilen destekleme kredilerinden büyükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerde yararlanabiliyor. Büyükbaş hayvancılığa verilen üst limit kredide 10 milyon TL’dir. Bu kredilerde de yatırım döneminde %50, işletme döneminde %50 faiz indirimi yapılıyor. Söz konusu desteği en az 10 baş ve üzeri büyükbaş hayvana sahip olan işletmeler faydalanabiliyor. Bu sayıya mandalarda dahildir. İşletme döneminde verilen krediler yalnızca erkek hayvanlara veriliyor. Ayrıca bu kişilerin bakanlık sistemine ez az üç aydır kayıtlı olması gerekmektedir. Söz konusu kredide barınak yapımı, yem üniteleri, tartı, güneş enerjisi ve gübre gibi malzemelerin alımında da kullanılabiliyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

Küçükbaş hayvan besiciliğinde verilen kredinin üst limiti 15 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu kredilerde yatırım dönemi için %75 oranında faiz indirimi uygulanacak. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredilerinden faydalanmak için en az 100 baş keçi ve en az 250 baş koyuna sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca alınacak küçükbaş hayvanların 3 aylık olmaları, TKK sistemine 1 aydır kayıtlı olunmalıdır.

Dişi hayvanlar içinse Bakanlık sistemine 6 ile 24 ay yaş arasında olması şartı aranmaktadır. Ayrıca dişi hayvan alımları yalnızca yatırım dönemini kapsamaktadır. Bunların yanı sıra söz konusu krediyi barınaklarının yapılması, çayır biçme makinelerinin alınması, enerji sistemlerinin kurulması, yem, silaj ve balya makinelerinin, süt sağma makinelerinin ve süt soğutma malzemeleri gibi aletlerin alınması için kullanılabiliyor.

Kontrollü örtü altı tarım uygulamaları

Hayvan kredilerinin yanı sıra Ziraat Bankası tarımsal konularda da kredi vermektedir. Bu krediler için belirlenen üst limit 25 milyon TL’dir. Söz konusu krediler yatırım dönemi ve işletme döneminde %50 faiz indirimi uygulanıyor. Bu krediden yararlanmak için en az 1 dönüm araziye sahip olmak ve Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde istenen şartlara uyulması gerekmektedir.

Ziraat Bankası sıfır faizli kooperatif kredisi kullandırma şartları 2020

Tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama tesisi

Bu grupta alınan destekler kooperatiflerin ortaklarının üretim seviyesinin eşit olması halinde verilir. TKK ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilen bu destekleme kredilerinde üst limit 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu kredilerde yatırım dönemi ve işletme dönemi için %50 faiz indirimi uygulanmaktadır.

Bu krediler paketleme, ürün işleme ve depolama sistemleri kurulması için verilmektedir.