21 Temmuz 2020 Salı 21:45
Ziraat Bankası 7 yıl vadeli uygun faizli hayvancılık kredisi koşulları
Takip Et:

Düşük faizli işletme ve yatırım kredisi verilmesiyle ilgili karar ile Ziraat Bankası farklı vadeler ile krediler vermeye başladı. En çok ilgi gören kredi seçeneği ise 7 Yıl Ödemeli Hayvancılık Kredisi oldu. Bu kredi seçeneğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus 7 yıldan kasıt olarak 2 senesi geri ödemesiz 5 senesi ödemeli dönem olduğudur. Kimileri 7 sene boyunca hiç ödeme yapılmayacağını düşünerek bu krediye başvurmaktadır. Bu kredi seçeneğinde faizler ve başvuru koşulları çiftçilerin mali durumlarına, kefalet olanaklarına ve kredi notlarına göre değişiklik göstermektedir.

Ziraat Bankası Tarafından Verilen Krediler ve Faizleri

Aşağıdaki kısımda Ziraat Bankası’nca hayvancılık kredilerinin faiz indirim oranlarından çıkarılarak indirimle bir biçimde verilecek olan kredilerin faizleri yer almaktadır.

 • Arıcılık sektörüne %50,
 • Büyükbaş besiciliğine %50,
 • Damızlık düve yetiştiriciliğine %25,
 • Damızlık kanatlı yetiştiriciliğine %25,
 • Geleneksel yaygın hayvansal üretime 100 bine kadar faizsiz 100 binin üzerine %50 faizli,
 • Kanatlı yetiştiriciliğine %75-%50
 • Küçükbaş hayvancılığa %25,
 • Sığır yetiştiriciliğine %50,
 • Su ürünleri sektörüne %50

Yukarıdaki kısımda bulunan oranlar, Resmi Gazete tebliğnamede ifade edilen indirimlerden düşülmesi sonucunda elde edilmiştir. Vadeler ve faiz oranları çiftçilerin çekecekleri kredi türüne ve miktarına göre değişmektedir. Krediyle alakalı faiz oranları en doğru ve kesin şekilde Ziraat Bankası şubeleri üzerinden öğrenilebilmektedir.

Hayvan Kredisi Faiz İndirim Oranı Koşulları

Ziraat Bankası ve TKK ortaklığı ile ortaya konan düşük faizli kredilerden çekmek isteyen çiftçiler için yukarıdaki kısımda indirimli oranlar yer almaktadır. Çiftçilerin özellikli indirim şartlarını sağlamaları halinde işletme ve yatırım kredileri %10 oranında faiz indirimi almaları mümkündür. Özellikli kriterlerin tanımı aşağıdaki gibi yapılabilmektedir.

Öncelikli Bölge Yatırımı: Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki illerde işletmenin faaliyetlerde bulunması halinde faiz indirimi yapılır.

Atıl İşletme Alımı: işletmenin faaliyette bulunacağı yerin en az 1 sene süreyle işlenmemesi halinde bu indirimden faydalanılabilir.

Yurt İçinde Doğan Hayvan Alımı: İşletmedeki hayvanların Türkiye’de doğmuş olması halinde indirim alınabilir.

Jeotermal-Yenilenebilir-Atık Enerji Kullanımı: İndirim sağlanması için üreticinin işletmesindeki enerji kaynakları yenilenebilir, jeotermal ya da atık olmalıdır.

Kendi Yemini Üretme: indirimin alınabilmesi için yem bitkisi ekilişlerinin büyükbaşta her hayvan başına bir dekar ve küçükbaşta her on hayvan başına bir dekar olması gereklidir.

Genç Çiftçi: İndirimden faydalanabilmek için kredi kullanacak kişinin en çok 40 yaşında olması gereklidir.

Kadın Çiftçi: İşletmenin faaliyetlerinin kadın üretici tarafından devam ettirilmesi gereklidir.

Diğer Özellikli Kriterler

 • Organik Tarım/ İyi Tarım Uygulamaları
 • Sözleşmeli Üretim
 • Su Ürünleri Yetiştirme

2020 Tarımsal Kredi Faizleri

 • Seralara %50,
 • Yem bitkisi üretimi yapan çiftçiye %25,
 • Sertifikalı tohum üretene sıfır faizli,
 • Süs bitkisi üretenlere %50,
 • Stratejik bitkisel üretime %25,
 • Meyve yetiştirenlere ve bağcılığa %25,
 • 50 bine kadar geleneksel bitkisel üretime sıfır faizli,
 • Römork pulluk tarım makinesi alımına %50,
 • Traktör almak isteyenlere %75,
 • Sulama sektörüne %25,
 • Tarla birleştirmeye %75,

Yukarıdaki faiz oranları ile kredi verilmektedir. Traktör almak isteyen, yem kredisi, ilaçlama desteği gibi kredilere ihtiyacı olan çiftçiler Ziraat Bankası şubelerine başvurabilir, ayrıntılı bilgi alabilirler.

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvancılık Kredisi Koşulları

Aşağıdaki kısımda krediye başvurabilmek için sağlanması gereken koşullar yer almaktadır.

 • Başvuru sahibinin çiftçi olması ve ÇKS belgesi bulunması,
 • Eğer ÇKS kaydı yok ise, kayıt yaptırması,
 • Kredi notunun yeterli olması,
 • Hazırladığı bir proje ile birlikte bankaya başvurması (küçükbaş, arıcılık, büyükbaş vs.)
 • Satın almak istediği hayvanların %25’ini karşılayacak kadar sermayesi olması gerekiyor.

Bu koşulları sağlayan çiftçiler Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Krediye başvuran kişilerin tüzel kişiler olması halinde aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

 • ÇKS Çiftçi Kayıt Belgesi
 • İşletme/ firmaya ait Vergi levhasının aslı ve fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu odaya ait kaydını ispatlayan belge
 • Tüzel kişilere ait Ticaret Sicil Gazetesi
 • Tüzel kişilerden temsile yetkili olanların olduklarına dair belge
 • Temsile yetkili olan kişilerden alınacak imza sirküleri
 • Kredi kullanımında teminatla ilişkin belgeler
 • İşletme faaliyetlerinin bilanço esasına göre olması durumunda son 3 yılı kapsayan bilanço ve gelir tablosu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında bitkisel üretim yapan işletmeler 50.000 liraya kadar faizsiz kredi alabileceklerdir. 50.000’den çok alınacak olan kredilerde ise en az %50 finansman desteği sağlanacaktır. Diğer yandan düşük faizli kredi kullanım limiti ise 2.5 milyon lira olacaktır. Geleneksel yaygın hayvansal üretim yapanlar için 100.000 liraya kadar faizsiz kredi verilecektir. Bu miktarın üstündeki kredilerde ise %50 oranında faiz finansman desteği verilecektir. Üst limit ise 1.5 milyon liradır.

Ziraat Bankası 2 Sene Ödemesiz 60 Ay Vadeli Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Az önce de belirttiğimiz gibi her çiftçinin koşulları farklı olduğundan her çiftçiye sunulan kredi imkanı da farklı olmaktadır. Banka 100.000 lira ve üstündeki krediler için genellikle ipotek talep etmektedir. Aşağıdaki kısımda genellikle talep edilen ipotek seçenekleri yer almaktadır.

 • Ev veya dükkan ipoteği,
 • Tarla, arsa, bağ bahçe ipoteği
 • Ticari işletmelerin ipoteği
 • Depolanmış ürünlere ait makbuz senetleri (TMO vb.)
 • TKK’nın kefaleti,
 • Bankaların veya KGF’nin teminatı,
 • Bankada mevcut olan para ve mevduatlar,

Bu sıralananlardan birine sahip olunması halinde ve kredi notunun yeterli olması halinde kredilere onay çıkmaktadır. Kredinin verilmesinde belirleyici unsur mali durum olmaktadır.

Hayvan Kredisi Faiz Oranları Hesaplama

7 sene geri ödemeleri krediler çekilirken 2 sene ödeme alınmamaktadır. 3. Seneden itibaren 5 sene boyunca ödeme yapılmaktadır. Krediden 18 ay boyunca faiz alınmamaktadır. 1,5 sene sonra faiz alınmaya başlanmaktadır. Hesaplamalar güncel kura göre yapılsa bile Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranı senelik %5,7 olarak değerlendirilmektedir. Aylık hesaplamaya göre %0.45 olmaktadır. Bankada satın alınacak hayvan başına bir bedel belirlenmekte ve hesaplamalar bu kapsamda yapılmaktadır. Banka satın alınması düşünülen hayvanların %75’ine kadar kredi vermektedir. Bu bağlamda %25’lik kısmı kendileri karşılamaları gerekmektedir.

2 Yıl Ödemesiz 60 Ay Vadeli Hayvan Kredisi Hesaplama Tablosu

Ziraat Bankası uzun zamandır %5 faiz oranı uygulamaktadır. Bu kredide de 2 sene geri ödemesiz bir şekilde 5 sene vadeli hesaplama yapılmaktadır. %5 faiz oranı kullanıldığında aylık faiz oranı %0,41 olmaktadır. 100.000 liraya kadar %0,41 faiz oranları ile 60 ay vadeli kredi hesaplaması aşağıdaki gibi olmaktadır.

Kredi Tutarı Vadesi Faiz oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
10.000 TL 60 ay % 0,41 192,88 TL 11.572,92 TL
20.000 TL 60 ay % 0,41 385,76 TL 23.145,83 TL
30.000 TL 60 ay % 0,41 578,65 TL 34.718,75 TL
40.000 TL 60 ay % 0,41 771,53 TL 46.291,67 TL
50.000 TL 60 ay % 0,41 964,41 TL 57.864,58 TL

 

Kredi Tutarı Vadesi Faiz oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
60.000 TL 60 ay % 0,41 1.157,29 TL 69.437,50 TL
70.000 TL 60 ay % 0,41 1.350,17 TL 81.010,42 TL
80.000 TL 60 ay % 0,41 1.543,06 TL 92.583,33 TL
90.000 TL 60 ay % 0,41 1.735,94 TL 104.156,25 TL
100.000 TL 60 ay % 0,41 1.928,82 TL 115.729,17 TL

2020 YILINDA FAİZLER GÜNCELLENDİ AŞAĞIDA Kİ TABLODA YER ALMAKTADIR

 

ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORANI(%)   KREDİ ÜST
LİMİTİ (TL)
  Yatırım
Kredisi
İşletme
Kredisi
 
SÜTÇÜ KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurt içinde doğan hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/ mera kullanımı
Jeotermal/ yenilenebilirlik/ atık enerji kullanımı
Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları
Genç çiftçi/ Girişimci ( <40 yaş)
Kadın çiftçi/ girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
10
-
10

-
10
10
100
50
10
-
10
10
10

10
10
10
100
25000000
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğam hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
75
10
10
-
-
10
10
100
75
10
-
10
10
10
10
100
10000000
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğam hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
-
-
10
10
90
50
10
-
10
10
10
10
100
10000000
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğam hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
75

10
10
10
-
10
10
100
75
10
-
10
10
10
10
100
15000000
ARICILIK
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
-
10
10
70
50
10
10
10
80
2.500.00
KANATLI SEKTÖRÜ
Atıl işletme alımı
Sözleşmeli üretim
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
25
10
-
10
10
55
50
-
10
10
10
80
5000000
KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 75 75 10000000
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
Su ürünleri yetiştirme
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
10
80
50
10
10
10
80
10000000
GELENEKSEL(YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM
100.000 TL' ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil)
100 100 1500000
100.000TL'nin üzerindeki krediler
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğan hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Sözleşmeli üretimi
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
Genç çiftçi/girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/ girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
-
-
-
10
10
90
50
-
10
10
10
10
10
10
100
 

 

ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORANI(%)   KREDİ ÜST
LİMİTİ (TL)
  Yatırım
Kredisi
İşletme
Kredisi
 
KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI 50 50 25000000
Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı 20 20  
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı 20 20  
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları - 10  
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş) 10 10  
Kadın çiftçi/girişimci 10 10  
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100  
YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ 75 75 5000000
Moden basınçlı sulama sistemi kullanımı - 10  
Yurt içi sertifikalı tohum,fide,fidan kullanımı - 20  
Sözleşmeli üretim - 20  
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş) 10 10  
Kadın çiftçi/girişimci 10 10  
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 95 100  
YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM,FİDE,FİDAN ÜRETİMİ 100 100 20000000
SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ 50 50 10000000
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM 75 75 10000000
Moden basınçlı sulama sistemi kullanımı - 10  
Yurt içi sertifalı tohum, fide, fidan kullanımı 20 20  
Sözleşmeli üretim - 20  
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları - 10  
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş) 10 10  
Kadın çiftçi/girişimci 10 10  
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100  
MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK 75 75 10000000
Moden basınçlı sulama sistemi kullanımı - 10  
Yurt içi sertifalı tohum, fide, fidan kullanımı 20 20  
Sözleşmeli üretim - 20  
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları - 10  
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş) 10 10  
Kadın çiftçi/girişimci 10 10  
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100  
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM
50.000 TL'ye kadar olan krediler (50.000TL dahil)
100 100 2500000
50.000TL'nin üzerindeki krediler 50 50  
Moden basınçlı sulama sistemi kullanımı - 10  
Yurt içi sertifikalı tohum, fide , fidan kullanımı 20 20  
Sözleşmeli üretim - 20  
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları - 10  
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş) 10 10  
Kadın çiftçi/girişimci 10 10  
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 90 100  
TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık) 50   2500000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25    
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 75    
TRAKTÖR 25   500000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25    
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 50    
MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI 75   5000000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25    
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100    
TARIM MAKİNELERİ PARKI 75   5000000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25    
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100    
ARAZİ ALIMI (BİRLEŞTİRME) 25   2500000
LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI 50   50000000
ELÜS KARŞILIĞI KREDİ   100 5000000
SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI 50   10000000
TARIMSAL ÜRÜNLERN İŞLENMESİ 50 50 10000000
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi) - 50 50000000
Yurt içi sertifikalı tohum,fide,fidan kullanımı - 20  
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM - 10  
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı - 80  
ÖZEL ORMANCILIK 50 50 10000000


Son Güncelleme: 22.07.2020 00:15
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Popüler Haberler