SGK affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu olan vatandaşa müjde! Yeni yasa ile vatandaşa ödeme kolaylığı!

SGK affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu olan vatandaşa müjde! Yeni yasa ile vatandaşa ödeme kolaylığı!

Binlerce vatandaş yaşını tamamlamasına rağmen SGK borcundan dolayı emekli olamıyor. Yeni af paketi yolda. SGK’ya borcu olanlara müjde! Borçların yüzde doksanı silinecek. Vatandaşa ödeme kolaylığı sağlayan bu yeni paketle yaşını dolduranlar emekli olurken doldurmayanların da borçları azalacak…

Emekli olmak isteyen ama SGK borcundan dolayı emekli olamayan vatandaş için müjdeli haber verildi. Binlerce BAĞ-KUR’ lu vatandaş hak ettiği halde SGK’ ya olan borcundan dolayı emekli olamıyordu. Prim ödemelerini zamanında ödeyemeyen ve borcu olan vatandaş için önemli düzenlemeler yolda. Meclise yeni bir af paketi tasarısı sunularak vatandaşın mağduriyetinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Bu haberle birlikte yıllardır biriken ve katlanan borçlarının ödenmesine imkânsız gözüyle bakan vatandaş rahat bir nefes alacak. Sahip olduğu emeklilik hakkına borçlarından dolayı kavuşamayan vatandaş ödeme rahatlığı sayesinde kavuşacak. Üstelik başvuru yaptıktan bir ay sonra ödeyebilme fırsatına sahip olacak.

Geçtiğimiz yıllarda bu sorunu yaşayan vatandaşlar için birtakım düzenlemeler yapılmıştı ve bu doğrultuda BAĞ-KUR’ lu vatandaşların emekli olma haklarına kavuşmaları için borçlarının%60’ı silinmişti ve borç dönemlerindeki yapmış oldukları hizmet sürelerinin canlandırılması sağlanmıştı. Bu yıl içerisinde hazırlanması beklenen bu karar dahilinde enflasyon farkının %90’lık bir oranda borçların silinmesi bekleniyor. Neredeyse borcun tamamına yakın bir oran siliniyor.

Sosyal güvencelerden biri olan BAĞ-KUR’da bu güvenceye sahip olan vatandaşların zamanında emekli olabilmeleri için her ay ödemelerini düzenli olarak yapması gerekmektedir. Lakin bu her vatandaş hiç mümkün olmamakta ve ödemeler düzenli, yapılamamaktadır. Kimi vatandaş ya hiç ödeme yapamamakta ya da geciktirerek yapmaktadır. Ödemeler yapılmadıkça borç olarak birikmekte ve bu borç zaman içinde faiz ve ceza eklenerek daha büyük borçlara dönerek artmaktadır. Borçlar arttıkça vatandaş daha da sıkışıp ödemesinin hiç yapamayacak duruma gelmektedir. 2015 yılında alınan kararda 12 ay ve daha fazla ödemesini yapamamış olan vatandaşların borçları silinmiştir ve borçlar dondurulmuştur. Borcu dondurulan 1 milyondan fazla BAĞ-KUR vatandaşı bulunmaktadır. BAĞ-KUR’ a tabi tutularak dışarıdan primleri yapan ve bu şekilde emekli olan vatandaşlar için ihya sistemi bulunmaktadır. İhya sistemi nedir denecek olursa eline toplu para geçtikten sonra, emekliliğin sonlandırılması şeklinde uygulanan, toplu para alan kişilerin içinde bulundukları maddi imkanların düzelmesi sonrası geçmişte olan SGK borçlarının ödemelerini yaparak emekli olabilmelerine ihya sistemi denir.

İHYA sistemi ve emeklilik imkânı

İhya diğer bir deyişle canlandırma anlamına gelen bu sistemde, dondurulan borçlar sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından ödenebilmektedir. Geçmişte borcun yapıldığı dönem, borcun ödemesi yapıldıktan sonra hizmet dönemi içinde sayılarak prim sayısı artıyor. Bunun sonucunda da eksik primden dolayı yaşı tamamlamış olmasına rağmen emekli olamayan vatandaş primini tamamlamış oluyor ve emeklilik hakkını elde ediyor.

SGK ihya işlemi esnasında boru güncel değerler ile hesaplayarak yapıyor. Yani vatandaşın 2006 yılına ait bir prim borcu varsa bu tutar günümüz prim miktarı ile hesaplanıyor. Bu hesaplama esnasında en az 700 TL olan güncel meblağ, vatandaşın 2006’dan beri hiçbir primini yatırmaması ile 100bin küsur TL kadar olmaktadır. Buna ek olarak ceza ve faiz de üzerine eklenerek oldukça yüksek bir borca dönüşmektedir.

Borç tutarının %90 oranı silinecek!

Yeni gelen af ile borcu olan vatandaşların tümü için güzel haber verildi. Meclisin gündemine gelen bu yeni af tasarısı ile dondurulan borçların güncel primden değil borca ait yıldaki prim üzerinden hesaplanması planlandı. Yani bir bakıma primler dondurulmamış gibi hesaplanacak. Buna ek olarak uygulanan borç faizi de silinecek ve enflasyon farkı bulunacak. Vatandaşın bu borcunu peşin olarak ödemesi şartı ile borcun da %90’ı silinecek.

Bu düzenlemeden en çok yararı geçmişte borcu olan BAĞ-KUR’lu vatandaşlar sağlayacak. Bu sayede kısaca bir hesaplama yapılacak olursa şu an güncel prim meblağı her ay ödenmesi gereken en az 700 TL olduğu göz önüne alınarak karşılaştırıldığında bu çıkan afla birlikte 2010 yılında en az prim miktarı 47 TL idi. Bahsi geçen borç 18 yıl için enflasyon farkı ile hesaplandığında 376 TL olmaktadır. Borcun peşin ödeme koşulu dahilinde hesaplanmasıyla %90 oranında silinmesiyle 80 TL olarak ödenecektir.

Aftan yararlanmak isteyen vatandaş temmuz ayına kadar başvurularını yapabilecektir. Bir diğer iyi haber ise ilk ödeme tarihinin de 31 Ağustos olmasıdır. Aksi bir durum yaşanmaması için avantajı kaybetmemek adına af paketine göre ihya talebinin sonrasındaki borcun ilk ödeme süresi 31 Ağustos tarihine kadar peşin olarak yatırılması gerekir.