Öğretmenlerin Temmuz 2020 ayı ek ders ücreti ne kadar? Öğretmenlerin  ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Öğretmenlerin Temmuz 2020 ayı ek ders ücreti ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın memur maaş katsayısını açıklaması sonrasında öğretmenlere ödenecek olan ek ders ücretleri de değişmiş oldu. Konuyla ilgilenen öğretmenler ise 2020 senesi Temmuz ayı ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından memur maaş katsayısının açıklanması sonrasında öğretmen ve idarecilere ödenecek olan ek ders ücretleri de değişikliğe uğramış oldu. Bu açıklama sonrasında öğretmen ve idareciler ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar.

Ek Ders Ücreti

Her öğretmenin aylık doldurmaları gereken bir ders saati bulunmaktadır. Öğretmenler doldurmaları gereken ders süresinin üstünde verdiklerinde ise ek ders ücretlerini almaktadırlar. Bir ders saati için öğretmenlerin çalışmakta oldukları kurumlara, eğitim durumlarına ve derslerin verildiği zamana göre değişmektedir. Öğretmenlere verilecek olan ek ders ücretlerinin ne kadar olacağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiştir. Ancak bu kanun dışında bütçe kanunu ve kamu işveren heyeti ile yetkisi bulunan sendika arasında imzalanan toplu sözleşmelerin de ders ücreti hesaplamasına etkisi bulunmaktadır.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Devlet Memurları Kanunun 176. Maddesinde ders ve konferans ücretleri ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca kimlerin ders verebileceği de aynı kanunun 89. Maddesinde belirtilmiştir.

Gündüz öğretiminde ders verilmesi halinde alınması gereken ek ders ücreti her bir saat için 140 gösterge sayısının aylık katsayı ile çarpılması sonrasında elde edilecek tutar kadar ödenmektedir.

Toplu sözleşme kapsamında MEB’de görev yapmakta olan öğretmenler arasında yüksek lisans ya da doktora yapmış olanlar için ek ders ücreti ödemesinde yüksek lisans yapanlar için %5 ve doktora yapanlar için ise %15 artırım ödenmektedir.

Öneğin gündüz öğretiminde 1 saatlik ek ders ücreti hesaplaması aşağıdaki gibidir;

  • Gündüz 1 Saatlik Ek Ders Ücreti= 140*0,154461=21,62-TL
  • Kişinin Gelir Vergi (%15)=3,24 TL
  • Damga Vergisi =0,16 TL
  • Çalışana 1 saatlik ders için verilecek olan ek ders ücreti net olarak 18,22 TL olmaktadır.

Yukarıdaki hesaplama gündüz öğretiminde girilen her bir saatlik ders karşılığı verilmesi gereken ücrettir. Çalışanların almaları gereken toplam ücretin hesaplaması görev yapılan okula, ders saatine ve branşa göre değişmektedir.

Mesai Saatleri Dışında ve Tatillerde Verilen Ek Ders Ücreti

Örgün ve yaygın eğitim vermekte olan kurumlarda akşam saat 18.00’dan sonra, hafta sonlarında ve tatil günlerinde verilen ek dersler için ise 150 gösterge sayısının aylık katsayı ile çarpılması sonucunda elde edilen ücret verilmektedir. Yüksek lisans yapmış olan öğretmenler için %5 ve doktora yapmış olan öğretmenler için ise %15 artırım uygulanmaktadır. Ayrıca özel eğitim almakta olan öğrencilere eğitim verilen kurumlarda ders vermekte olan öğretmenlere %25 fazla ödeme yapılmaktadır. Benzer şekilde cezaevlerinde görevli öğretmenler için de %25 fazla ödeme yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi bünyesinde ders vermekte olan yönetici ve öğretmenlere her bir saat için %100 artırımlı ödeme yapılmaktadır.

2020 Senesi Temmuz ve Aralık Dönemi Ek Ders Ücreti

Aşağıdaki kısımda yer alan tablo üzerinden 2020 senesi Temmuz ve Aralık dönemi içinde öğretmenlerin alması gerekli olan saatlik ek ders ücretleri görülebilmektedir.

TABLO

TABLO

TABLO

TABLO