KOSGEB Tarafından Desteklenen Girişimcilere Ne Kadar Bütçe Verilmektedir?

KOSGEB Tarafından Desteklenen Girişimcilere Ne Kadar Bütçe Verilmektedir?

KOSGEB'in destek verdiği girişimcilere ne kadar bütçe verilmektedir? KOSGEB tarafından verilmekte olan para desteğinden kimler faydalanabilmektedir? Kendi işinin patronu olmak isteyen binlerce kişinin hedefinde olan KOSGEB vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

KOBİ Geliştirme ve Destekleme Ajansı KOSGEB, çeşitli programlar kapsamında girişimcilere iş kurma ve iş kurmaları için gereken finansmanı sağlamaya destek vermeye devam ediyor. KOSGEB, aşağıda belirtilen programlar kapsamında girişimcileri desteklemektedir. KOSGEB tarafından desteklenen bir sektörde bir iş fikriniz varsa, 2020 yılında devlet desteğiyle kendi işinizi kurmak için KOSGEB hibelerini ve KOSGEB hibelerini kullanabilirsiniz.

KOSGEB Destekleri ve Hibeleri

KOSGEB desteği sadece 2020 yılında iş kurmak isteyen girişimcilere verilmektedir. Bu destekleyici programlar aşağıdaki alt başlıklar altında verilmiştir.

 • Girişimcilik Desteği (Girişimcilik Geliştirme Destek Planı)
 • Ar-Ge ve inovasyon destek planı (Ar-Ge ve inovasyon destek planı, endüstriyel uygulama destek planı, KOBİ teknolojisi ürün yatırım destek planı, stratejik ürün destek planı)
 • İş geliştirme büyüme ve uluslararasılaşma desteği (iş geliştirme destek planı, iş birliği destek planı, KOBİGEL-Kobi geliştirme destek planı, yurtdışı pazar destek planı, genel destek planı, tema proje destek planı, uluslararası kuluçka ve hızlandırıcı destek planı)
 • KOBİ finansman desteği (KOBİ finansman destek planı, gelişen işletme piyasasında KOBİ destek planı)
 • Laboratuvar hizmetleri (KOSGEB laboratuvar hizmetleri)
 • İşgemTekmer programı (İŞGEM / TEKMER programı) desteği sağlar.

Girişimcilik Destekleri

Planın amacı; Girişimcilik Destek planı kapsamında 2020 yılında girişimcilere işletme kurmaları ve işletmeleri için destek vermeye devam edecek. Girişimcilerin 2020 yılında ülkemizde daha fazla kurup sürdürebilmesi için yeni kurulan işletmelerinin ayakta kalmasına destek olmak için girişimcilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, faaliyet göstermek istedikleri iş alanlarında, iş planlarını ve iş projelerini ödüllendirme.

2020 Yeni Girişimci Planı kapsamında KOSGEB, kendi patronu olmak isteyenler için;

 • Geleneksel girişimcilere 60.000 TL
 • İleri girişimcilere 370.000 TL’ ye kadar destek veriyor.

Geleneksel girişimci destek planında girişimciler, işletme desteği kapsamında geri ödemesiz fon alırlar;

 • Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL
 • Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL tutarında destek sağlanır.

Geleneksel Girişimci Performansına destek olarak 40.000 TL'ye kadar karşılıksız, girişimci genç bir kadın, engelli, gazi veya şehidin akrabası ise minimum 10.000 TL, maksimum 50.000 TL'ye kadar alabilmektedir.

Ar-ge Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Desteği

KOSGEB, fikirlerinizi teknolojiye dönüştürmek için "Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı" kapsamında 750.000 TL'ye varan Ar-Ge inovasyon projelerine destek veriyor. Ar-Ge ve inovasyon programları, teknolojik fikir ve buluşlarla işletmelerin ve girişimcilerin fikirlerinin geliştirilmesine destek sağlamakta, yeni ürün süreç bilgi hizmetlerinin üretilmesine destek sağlamak, kısacası fikirlerin teknolojiye dönüştürülmesine destek olmak.

Ar-ge ve inovasyon Destek Programı

Ar-ge ve inovasyon Destek Programı kapsamında desteklenecek olan kalemler ise;

 • Teknopark içinde 30.000 TL, Teknopark dışında 24.000 TL kiralama desteği
 • Makine ekipman, hırdavat, hammadde, yazı ve hizmet alım desteği iadesiz 150.000 TL
 • Mekanik ekipman, hırdavat, hammadde, yazı ve hizmet alımı desteği 300.000 TL
 • İade edilebilir Personel maliyet desteği 150.000 TL%75 destek sağladı.
 • Başlangıç ​​sermayesi desteği sağlayın 20.000 TL%100 destek. Proje geliştirme desteği adına
 • Proje danışmanlık desteği 25.000 TL Eğitim desteği 10.000 TL Sınai ve fikri mülkiyet desteği 20.000 TL Proje tanıtım desteği 5.000 TL Yurt içi ve yurt dışı konferanslara, konferanslara, fuar ziyaretlerine, teknik iş birliği ziyaretlerine destek 15.000 TL Test analiz sertifikası 25.000 TL destekleyerek%75 destek sağlıyor.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

KOSGEB’den endüstriyel uygulama projelerine 818.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bu program için güncel başvuru tarihi 31 Ekim 2019'dur.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında sağlanan destek projeleri:

 • Kira desteği 18.000 TL, faiz oranı%75 Destek
 • Makine, ekipman, sarf malzemeleri, yazılım ve tasarım giderleri, iadesiz 150.000 TL 75
 • Makine ekipman, donanım, sarf malzemeleri, yazılım ve tasarım maliyeti desteği 500.000 TL, %75 destek
 • Personel giderleri desteği sağlamak için 150.000 TL%75 destek sağlanmaktadır.

Kobi Teknoyatırım- Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında KOSGEB’den orta ve yüksek teknoloji alanlarında üretim bazlı projelerinize 5.000.000 TL'ye varan destek. Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı%60 olup, destek tutarının%70'i iade edilebilir. %30 iadesi yapılmadan verilmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan bir atılım olarak teknolojinin kullanıldığı endüstriyel atılım planı, orta ölçekte yürütülmekte ve bu sektördeki işletmelerin gelişimini teşvik etmek için yüksek teknolojili üretime yönelik yatırım projelerini teşvik etmektedir.

Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi olarak iş yapma sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, portal üzerinden KOSGEB'e iletilen çağrı planında ürün üretmek için teknoloji odaklı endüstri atılım programının mevcudiyeti ile Bakanlığa ön başvuru yaptı. Ürünler, KBS'ye son başvuru yapmak ve kayıt yaptırmak için davet edilecek, geçerli ve KOBİ bilgilerinin en son firma olarak beyan edilmesi için başvuruda bulunabilecek. Ayrıca en az bir yıl önce başvuran şirketlerde proje paydaşları paydaşlarla işbirliği içinde başvurabilir.

Stratejik ürün destek planı kapsamında proje peşin ödeme yapılmasını sağlar. Projenin en uzun tamamlanma süresi 36 aydır. Stratejik ürün destek planı için maksimum destek tutarı 5.000.000 TL'dir. Bu plan kapsamında yatırım projeniz 1.500.000 TL iadesiz ve 3.500.000 TL iadesiz olmak üzere 5.000.000 TL'ye kadar desteklenecektir.

Stratejik ürün destek planının destek süresi dört ayın katlarıdır ve yatırım proje süresi en az 8 ay ve en uzun olanı 36 aydır. Toplam tutar 5.000.000 TL olup, iade edilemez 1.500.000 TL ve iade edilebilir 3.500.000 TL'dir.

İşletme Geliştirme Büyüme ve Ulusalarasılaşma Desteği

İş geliştirme destek planı kapsamında işletmenin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği belirleyerek 370.000 TL'ye kadar destek sağlayın. İş geliştirme destek planının% 60'ı aşağıdakileri desteklemektedir.

 • Yurtiçi fuar desteği 50.000 TL
 • Yurtdışı iş gezisi desteği 30.000 TL
 • Nitelikli eleman istihdam desteği 50.000 TL
 • Tasarım desteği 50.000 TL
 • Sınai mülkiyet hakları desteği 30.000 TL
 • Belgelendirme desteği 30.000 TL
 • Test analiz desteği 30.000 TL
 • Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği 80.000 TL
 • Bağımsız değerlendirme desteği 20.000 TL olarak destek veriliyor.

Kobi Finansman Desteği

Kosgeb, "KOBİ Finansmanı Destek Programı" ve "Gelişmekte Olan Pazarda KOBİ Destek Programı" adlarıyla işletme sahipleri için iki ayrı plan sunmaktadır. Finansman konusu 500.000 TL'ye kadar faiz desteği sağladı. Finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve üretim kalite standartlarının yükseltilmesinde rekabeti desteklemek için Kosgeb desteği ile aktif olarak faaliyetler yürütmeye ve iş kurmaya devam etmek.

 • Girişimcilere 50 bin lira kredi limiti ve 36 ay makine ve teçhizat kredisi olmak üzere 18 aylık işletme kredisi verildi. Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki firmalar en fazla 18 ay olmak üzere 500.000 TL'ye kadar işletme kredisi alabilirken, makine ve teçhizat kredileri maksimum 36 ay sürebilir.

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Borsa İstanbul piyasasına katılmak isteyen ve gelişme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmeleri kolaylaştırmayı amaçlayan Kosgeb tarafından sağlanan destek programının adıdır.

Laboratuvar Hizmetleri

Metal plastik kauçuk laboratuvarında test maliyetlerinin% 50'sini desteklemek için ilgili bir plan oluşturulmuştur. Geçen yıl, Kosgeb laboratuvar hizmeti e-devlet web sitesi aracılığıyla test edilecek ve analiz edilecektir. Kosgeb, ürün kalitesini artırmak için 8 metal plastik kauçuk laboratuarına sahiptir. Aşağıdaki resim Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya'da laboratuvar hizmetleri veren Kosgeb belediyesini göstermektedir.

KOSGEB Tarafından Desteklenen Girişimcilere Ne Kadar Bütçe Verilmektedir?

İşgem Tekmer Programı

Tekmer programının süresi 5 yıldır ve Kosgeb Başkanlık Ofisine başvurmak için yetki mektubu kullanılmalıdır. Başvuru sürecinde yetkilendirme sürecini tamamladıktan sonra e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.