Hazine arazisini kiralamak için gerekli olan başvuru şartları

Hazine arazisini kiralamak için gerekli olan başvuru şartları

Orman arazisi 49 yıllığına nasıl kiralanır? Orman arazisinin kiralanması nasıl olmaktadır? Devlete ait arazinin kiralanması için lazım olan şartlar nelerdir? 2021'de Devlet Hazinesinden arazi kiralama işlemleri için başvuru nereye yapılır? Devletten hayvancılık için arazi kiralama başvuru şartları nelerdir? Gibi soruların cevapları merak edilmeye başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan hazine gayrimenkullerinin topraksız ve toprağı bulunmayan çiftçilere kiralanmasına ilişkin "Milli Emlak Tebliği" Resmi Gazate’de yayımlanarak 16 Eylül'de yürürlüğe girdi. Bu karar kapsamında Devlet Hazinesine ait tarım arazileri, arazisi olmayan ve yeterli arazisi olmayan çiftçilere 10 yıl süreyle kiralanacak. İlk yıl tarım arazisi kirası, mülkün mevcut değerinin %1,5'i olarak belirlendi. Yürürlüğe giren ilanda 60 dönümün altında yeterli arazisi olmayan çiftçilere 60 dönüme kadar hazine gayrimenkulleri kiralanacak.

Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? (2021)

Milli Tarım projesi gibi ekonomiyi canlandıracak projeler için hazine arazisi tahsis edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarım arazilerini 10 yıllığına kiralama kararı aldı. Çiftçimizin çoğu da bu projeden faydalanabilir. Bakanlığın projesi ve bilgilerine göre ilk aşamada çiftçiler, bazı illerde toplam 41,5 milyon m2 üretime açılacak, proje kapsamında 60 yıla kadar hazine mülkleri kiralayabilecekler. Daha önce de belirtildiği gibi, ilk yıldaki kira fiyatları mevcut taşınmaz / arazi değerinin %1.5'i olacaktır. Bu iller;

 • Eskişehir
 • Afyonkarahisar
 • Samsun
 • Aksaray
 • Konya
 • Kütahya

Çiftçiler, mahalle veya yaşadıkları köylerde devlete ait tarım arazileri kiralayacak. Kiralanan arazi ile ilgili gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve çiftçilerin çağrılması halinde, kira sürede kararlaştırılan tutarların üzerinde 10 yıl daha uzatılabilir.

49 yıllığına arazi kiralama

Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ”2/B ve Tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin Nisan, Mayısıs ve Haziran ayına ait 156 milyon TL’lik borcunu 3 ay vakit ile erteleneceğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum sözlerine şu şekilde devam etti;

“Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık hedefli kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay vakit ile ertelendi.”

Milli Tarım ve Hazine Arazilerinin Kiralanması

Milli Tarım Projesi kapsamında geçen yıl bir havza bazlı üretim modeli benimsendi. Böylelikle devlet, çiftçinin ihtiyacına göre değil, ülkenin ihtiyaçlarına göre dikim modelini belirleyerek, ülkemizin verimli topraklarının daha kapsamlı bir şekilde kullanılmasının yolunu açmıştır. Bölgeler olarak sınıflandırılan ülkemizde il ve ilçelerde hangi çiftçinin neyi ekebileceğine karar verecek düzeye ulaşmıştır. Devlete ait tarım arazilerinin tarım ve hayvancılık için kiralanması için gerekli koşullar aşağıda listelenmiştir.

 • T.C vatandaşı olmak,
 • Aile başkanı olmak,
 • Çiftçi olmak,
 • En az 3 seneden beri sık sık olarak aynı belde de ya da köyde ikamet etmek,
 • Topraksız veya yeterli toprağı olmamak.

Bu koşulları sağlayan çiftçiler, Maliye Bakanlığı Genel Tebliği hükümlerine göre hazine arazilerinin ekimi için başvurabilirler. Hazineden devlet tarafından finanse edilen araziyi kiralamak isteyen çiftçiler veya üreticiler belirli kriterleri karşılıyorsa, arazi kiralamasında çiftçilere öncelik verilecektir. Bu kriterler;

 • Kendilerine veya ailelerine ait arazileri olmayanlar
 • Yeterli arazisi olmayanlar.
 • Arazisi olmayan veya yeterli araziye sahip olan ancak en az 3 yıldır kiracı veya çiftlik işçisi olan kişiler.

Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? 2021 (Başvurusu Şartları)

Devlete ait arazilerin kiralanması ile ilgili tebliğde, sadece tarım ve hayvancılık arazilerinin değil, aynı zamanda alçak belirti sayılan alanlarında da kiralanması mümkündür. Diğer kiralama alanları arasında;

 • Okullarda ve kurumlarda Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen ve bağlı kantinler, açık alanlar, odalar vb. yerler
 • Ağaçlandırma işlemleri
 • Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen ve Döner Sermaye hizmetinde kullanılan gayrimenkul
 • Üniversitelere verilen mülkler
 • Kıyı Kanununun kapsadığı yerler
 • Balıkçı barınakları
 • Şirkete ait veya Devlet Hazinesinin pay sahip olduğu gayrimenkuller olarak listelenir.
 • Dolayısıyla, devlet destekli egemen arazinin kiralanması durumunda, Tebliğ şartları, kiralanan arazinin ve sektörün özelliklerine göre ayarlanacaktır. Arazi kiralamak isteyen kişiler, planlanan alanlarla ilgili, özellikle de kira için arsanın özellikleri ile ilgili gerekli belgeleri beyan etmelidir. Arsa fiyatları kira fiyatlarına bağlıdır. Devlet tarafından finanse edilen arazi kiralama farklı şekillerde yapılabilir. Bunlar;

 • 10 sene sonucunda yine kiralama ya da satın alma olanağı
 • Kiralama vakitsi
 • Cari Yıl İzinsiz kullanma
 • 10 Yıla Kadar kiralama
 • Doğrudan kiralama
 • Bedelinin yarısı

41,5 Milyon Metrekare Arazi Kiraya Verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında çiftçilere destek olmak ve yerli üretimi artırmak için araştırmalar yapıldı. Aromatik bitkileri, süs bitkileri, hayvancılık ve ağaçlandırma gibi alanlarda başlatılan çalışmaları yürütmek için 41,5 milyon m2 kamu arazisinin ideal koşullarda, 60 dönüme kadar kiralanacağı açıklandı. Bu karar neticesinde ceviz, zeytin, badem, fıstık, kızılçam, fıstık çamı, köknar, okaliptüs, sedir, ladin, kavak ve akasya yetiştiriciliği için Hazine, güverte başına 6,75 TL ödeme alacak ve 10 yıl süreyle ödenecek. Ağaçlandırma işlemlerine izin verilecek. Bitki ve hayvan yetiştiriciliği için kiralanan arazi;

 • Hayvancılık için 29 milyon m2 alan,
 • Bitki yetiştiriciliği için 12,7 milyon metrekare arazi kiralanabilir.
 • Hazine gayrimenkulleri ile ilgili yeni yönetmeliğe göre, arazi çok yıllık bitkiler için 10 yıl, yıllık bitkiler için 5 yıla kadar kiralanabilir. Bu projede ceviz, zeytin, badem ve fıstığa öncelik verilecek olup, daha önce de belirttiğimiz gibi kiralama Aksaray, Konya, Samsun, Eskişehir, Kütayha ve Afyon illerinde olacaktır.

Bitki yetiştiriciliğinde tıbbi ve aromatik bitki sınıfına göre başta gül, kekik, adaçayı ve lavanta gibi bitkiler olmak üzere 19 ilde kiralama işlemleri gerçekleştirilecek ve 5 milyon m2 kiralanacak. Böylelikle ilk defa 12,7 milyon metrekare alan kiralanacak.

Çiftçilere hayvancılık için devlet tarafından finanse edilen hazine arazisi kiralamak amacıyla 29 milyon metrekarelik tarım dışı hayvancılık faaliyetleri kiralanabilir. Hayvancılık çiftçileri ilk 3 yıl kiralamada %70 indirim hakkına sahip olacak.

Hazine Arazisi Kiralama Başvuru Şartları

Devlet Hazine arazisini kiralamak isteyen kişiler, arazinin bulunduğu bölgedeki Mal Müdürlüğü veya Defterdarlık ile iletişime geçmelidir. Başvuru sahiplerinin, bu kurumlardan tarım arazisi kiralamak için başvuru formu almaları gerekmektedir ve başvuru, bu formun ilgili makamlarca onaylanmasının ardından nüfus kayıt belgesi ile birlikte sunulur.

Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? 2021 (Başvurusu Şartları)

Ülke genelinde Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü aracılığıyla bazı araziler şahıslar tarafından kiralanabilir. Arazi Milli Emlak Genel Müdürlüğü web sitesinin kira ilanları bölümünde yer almaktadır. Emlak Genel Müdürlüğü ilanlarına göz atarak belirli bir ilde kaç adet kira ilanı bulunduğunu ve arsanın fiyatını öğrenebilirsiniz.

Devletten Arazi Kiralama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da belirttiği üzere tarım arazisinin 10 yıllığına kiralanmasına karar verildi. Bu kira, yalnızca tarımsal üretime harcanan arazinin vergi amaçları için geçerlidir. 10 yıl sonra çiftçi, kira sözleşmesi için tarım arazisini yeniden kiralayabilir.

Tarım arazilerinin kiralanmasının 10 yıllık vadeleri nelerdir?

 • Arazi, tarım için ideal bir arazi olması.
 • Arazi kullanım ücreti ödemenin kabul edilmesi,
 • En az 3 yıl arazide çiftçilikle uğraşıyor olmak,
 • On yıllık bir kira sözleşmesi imzalanmalıdır.

Hazine Arazisi Kiralama Ücreti 2021

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Birimleri yapılmalıdır. 10 yıllık sözleşmenin süresi dolduktan sonra, çiftçi isterse kiralama süresini uzatabilecektir. Kira ücretleri, hazine arazisi için temel verginin yarısı olarak tanımlanır.

Devlet Arazileri Kiralama Usulleri

Hazine arazileri kiralama usulleri mevzuata göre üç değişik usul temel alınmaktadır. Bunlar;

 • Açık Teklif Usulü
 • Kapalı Teklif Usulü
 • Pazarlık Usulüdür

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü intenet sitesinde tarım arazileri sınıflandırmalarına göz atarak hangi arazinin hangi yöntemle kiralandığını öğrenebilirsiniz. Devletin tarım ve hayvancılıkta sağladığı geri ödemesiz hibe, proje teşvikleri, faizsiz krediler ve diğer faydalardan yararlanabilir, kendi işinizin başına geçebilirsiniz. Yeni karara göre hazine arazisini 10 yıllığına kiralayacak çiftçiler, arsayı satılırken ilk müşteri olacaktır.

Hazine Arazisi Kiralama 2021

2021'de Hazine arazisi birçok ilde bir anda kiraya verildi. Bu iller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesinde yayınlanmaktadır.

Hangi Durumlarda Kira Sözleşmesi İptal Edilir?

Devlete ait tarım arazilerini kiralayanların sözleşmeleri aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde feshedilebilir. Bunlar;

Kiracının araziyi tarım dışı amaçlarla kullandığı tespit edilirse, Kiracı tarafından kira sözleşmesinin ihlali durumunda.

Hazine Arazisi Kiralama E-Devlet Üzerinden Yapılır mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Hazinesine ait arazilerin kiralanması ile ilgili başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yürütülür.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.