Hayvan kredisi için hangi belgeler gerekiyor?

Hayvan kredisi için hangi belgeler gerekiyor?

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için gerekli olan evraklar ve belgeler nelerdir? Hayvan küpesi ile kredi çekilebilir mi? kredi başvuru dilekçesi nasıl yapılır? ÇKS belgesi ile diğer gerekli olan ek evraklar listesi nelerdir? Sorularının yanıtlarını siz değerli okuyucularımız için araştırdık ve bütün detayları ile birlikte haberimizde yer verdik. Hadi gelin bütün soruların cevaplarını birlikte öğrenelim.

Küçükbaş ya da büyükbaş hayvan kredisi kullanabilmek için Ziraat Bankası tarafından Devlet Destekli Kredi verilmektedir ve bu kredinin kullanımı için de pek çok belge ve evrak istenmektedir. İstenilen bu belgeler hem kredi kullanacak olan vatandaştan hem de kefilden talep edilmektedir. Biz de bu haberimizde inek, koyun, keçi, tavuk, düve ya da dana sahibi olmak isteyen çiftçilerimizden 2021 yılı için bankalar tarafından talep edilen hayvancılık kredisi için hangi belge ve evrakların gerekli olduğunu detayları ile birlikte araştırdık.

2021 yıl hayvan kredisi kullanmak isteyen vatandaşlardan istenilen belgeler nelerdir?

Hayvancılık kredisi kullanabilmek için öncelikle gerekli olan belge ve evraklar şu şekildedir;

 • 2021 yılı içinde yeni alınmış ya da yenileniş olan bir ÇKS Belgesi gerekmektedir.
 • İşletmeye ait olan bir tescil belgesi gerekmektedir. ( bu belge e – devlet sistemi üzerinden alınabilmektedir. )
 • Kredi çeken kişinin ya da kefil olan kişilerin T.C. kimlik belgesinin aslı ya da fotokopisi gerekmektedir.
 • Çiftçiye ait olan ağılın ya da ahırın bulunduğu bölgeyi gösterecek bir tapu evrakı gerekmektedir.
 • Tarım Kredi Kooperatifinden alınan herhangi bir borcu bulunmamaktadır belgesi gerekmektedir.
 • Köy yerlerinde hayvancılık yapan kişiler için köy muhtarı ve azaların imzalarının olduğu yerleşim yerini gösteren belge gerekmektedir.
 • Küçükbaş ya da büyükbaş hayvancılık iş planı ile proje evrakları gerekmektedir. ( eğer mevcut ise )
 • Satın alınmış olunan herhangi bir ürün var ise ürüne ait proforma faturası gerekmektedir.
 • Nüfus dairesinden alınmış olunan ikametgah belgesi gerekmektedir. ( elektrik, su, doğalgaz faturalarından herhangi bir tanesi de kabul edilmektedir. )
 • Sıfırdan hayvancılık işine başlayan kişiler için ipotek tesis edilecek olan arazilere ya da konutlara ait olan tapular gerekmektedir.
 • Havan almak için kredi çekilmek isteniyor ise hayvanların küpe numaraları gerekmektedir.
 • Hayvan kredisinden yararlanabilmek için Vergi Dairesinden alınmış olunan vergi boru yoktur belgesi gerekmektedir.
 • Koyun almak isteyen çiftçiler ise Devlet Destekli Koyun Kredisi adlı araştırma yazısını inceleyebilirler.

2021 yılı hayvan kredisi çekebilmek için kefil olan kişilerden istenilen evrak ve belgeler nelerdir?

Ziraat Bankası hayvancılık kredisini kullanmak isteyen çiftçilerden maaş bordrolu 3 adet kefil talep ediyor. Kefil olan kişilerden istenilen belge ve evraklar ise şu şekildedir;

 • Bütün kefil olan kişilere ait T.C. kimlik fotokopisi
 • Kefil olan kişilerin gelirlerini gösteren belge ( maaş bordrosu, vergi levhası ya da kira beyannamesi gibi )
 • Kefil olan kişilerin eşlerinin çekilecek olan hayvan kredisi için kefil olmalarına razı olduklarını gösteren onay belgesi gerekmektedir.

Hayvan kredisi kullanmak isteyen çiftçilere Ziraat Bankası tarafından istenilen belgeler nelerdir?

Gerçek kişilerin hayvancılık kredisi çekebilmeleri için 2021 yılında Ziraat Bankası tarafından istenilen belge ve evraklar şu şekildedir;

 • Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik fotokopisi gerekmektedir.
 • Çiftçi belgesi ya da ÇKS belgesi gerekmektedir.
 • Tapu kaydı veya kira sözleşmesi gibi tarımsal işletmesini belgeleyen nitelikte yazılı evraklar gerekmektedir.
 • Kredi alımına karşılık olarak gösterilecek olan teminatlara dair belgeler gerekmektedir.
 • Bilanço esasına göre faaliyette olan işletmelerden son 3 yıla ait olan gelir tablosu ile bilanço kayıtları gerekmektedir.

Tüzel bir kişilikseniz eğer işletme adına verilecek olan 2021 yılı hayvan kredisi için gerekli olan belge ve evraklar şu şekildedir;

 • Çiftçi olduğunuza dair ÇKS kaydı belgesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişilik sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi gerekmektedir.
 • Çiftçi oda kaydınız gerekmektedir.
 • İşletme vergi levhanız gerekmektedir.
 • Tüzel kişiliği temsil olanların noter tarafından onaylanmış olan imza sirküleri gerekmektedir.
 • Yeni kurulmuş olan tüzel kişiliklerde kuruluşta ya da son yıla ait olan gelir tablosu ile bilanço gerekmektedir.
 • Diğer işletmelerde son 3 yıla ait olan bilanço ile gelir tablosu gerekmektedir.
 • Tarımsal işletmesini belge ile kanıtlayan evraklar yani tapu kaydı ve kira sözleşmesi gibi evraklar gerekmektedir.
 • Krediye karşılık olarak gösterilecek olan teminatlara ilişkin belgeler gerekmektedir.

Büyükbaş hayvan kredisi kullanırken ipotek olarak göstereceğiniz herhangi bir yer ya da geliriniz yok ise, krediyi çekmeniz de zorlaşacaktır. Fakat, daha düşük olan 30.000 TL ya da 40.000 TL maliyet ile de inek, düve, buzağı, dana veya sığır kredisinden faydalanmak istiyorsanız bankalar tarafında verilmekte olan bireysel ihtiyaç kredilerine de başvuru yapabilirsiniz. Bireysel ihtiyaç kredisi ile hayvan kredisi alabilmek için de T.C. kimlik belgeleriniz ve diğer gelir belgeleriniz ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Daha yüksek olan limitte ki krediler için ise çiftçi belgesi, kefil ve teminat belgeleri ile de müracaat edebilirsiniz.

Tavuk çiftliği hayvancılık kredisi için hangi belgeler gerekmektedir?

Hayvancılık işi ile ilgilenmeye karar verdiğiniz zaman tavuk çiftliği kurmak ya da yetiştirmek için kredi imkanından yararlanabilmektesiniz. İlk önce tavuk çiftliğini kurmak için alınacak olan kredi başvuru evraklarını ibraz etmelisiniz. Bu koşulu sağlayan kişiler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası gibi hayvancılık ile ilgili desteklerine devam eden bankalar ile görüşebilirler.

Gerçek kişiler için tavuk çiftliği kredisi kullanımında gerekli olan belgeler nelerdir?

 • Başvuruda bulunacak olan çiftçinin T.C. kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı gerekmektedir.
 • ÇKS belgesi kaydı gerekmektedir.
 • Kurulacak olan işletmeye ait yerin tapu kayıtları gerekmektedir.
 • Kiracıysanız eğer kira sözleşmeniz gerekmektedir.
 • Kredi için bir teminat gösterilecek ise ilgili teminat evrakları gerekmektedir.
 • Gerçek kişi işletmelerinde son 3 yıla ait olan gelir tablosu ile bilanço ( 1. Sınıf işletme ise ) hazırlanarak kredi başvuru dilekçesine eklenmelidir ve bu da bankaya verilmelidir.

Tavuk çiftliği kredisi kullanmak için tüzel kişiliği olanlardan istenilen belgeler nelerdir?

 • İşletme oda kayıt belgesi gerekmektedir.
 • Ticaret sicil gazetesi gerekmektedir.
 • Oda kaydına ait olan belge gerekmektedir.
 • Temsile yetkili olan kişilerin noter tarafından onaylanmış olan imza sirküleri ile temsil yetkisi kararları gerekmektedir.

Hayvan işletmesi açmak için gerekli olan belge ve evraklar nelerdir?

Hayvancılık işletmesi açmak isteyen çiftçilerden istenilen birtakım belgeler vardır. Gerekli olan belge ve evraklar ise şu şekildedir;

 • Çiftçiye ait olan T.C. kimliği, telefon numarası ve adresini gösterir belge gerekmektedir.
 • Yapılacak olan hayvancılık işinin faaliyet alanını ve kapasitesini gösterir belge gerekmektedir.
 • İşletmenin kurulacak olan bölgeye ait olan plan krokileri, çap sureti, ada, parsel ya da pafta numaralarını gösteren evrak gerekmektedir.
 • Atıkların izole bir şekilde bertaraf ve tahliyesi için de bir sistem bulunması ve bu sisteme ait olan evraklar gerekmektedir.