Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu meslek grubu hangi belgeleri istemektedir? Gibi ve daha detaylı bilgiler haberimizde...

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi tanımı nasıl yapılır? Tanımı sizler için derledik.

Gemilerin ve diğer deniz, göl ve akarsu araçlarının tekneleri ile iç yapı ve bölümlerinin dizaynı ve planlamasını yapan inşası, geliştirilmesi, bakım ve tamirini denetleyen kişidir ve kişilerin yaptığı işi bu şekilde adlandırılmaktadır.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama maaşı 5.800 olarak ifade edilebilir Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 11.750 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına bakarak buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri iş ilanları için tıklayınız...

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Bu işte çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi lisanstan mezun olmuş olmaktır.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi ne iş yapmaktadır?

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi

olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

  1. İnşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemiler için uluslararası kurallara uygun plan ve projeler hazırlamak,
  2. İnşa edilecek gemide kullanılacak olan makine, teçhizat ve malzemelerin seçimini yapmak, dayanıklılığı ve diğer özellikleriyle ilgili gerekli mühendislik hesaplarını çıkarmak,
  3. Proje için boyut, mukavemet, sualtı, bölme boyu, stabilite ve denize indirme hesabını yapmak,
  4. Endaze resmini, genel planı, enine ve boyuna kesit resimlerini, bina işçilik resimlerini, pasta işçilik resimlerini, baş bodoslama, kıç bodoslama, dümen, pervane, ana ve yardımcı makine temel işçilik resimlerini, entegratör, planimetre, gönye, T cetveli kalem ve kağıt kullanarak yapmak,
  5. Yapım işine nezaret edip inşası biten geminin deneme seyrinde bulunarak eksiklik ve hataların giderilmesini sağlamak,
  6. İstenilen ölçü ve şekillerde gemilerin yapımını, her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak,
  7. Gemilerin inşa edilmesi ve işletilmesi ile birlikte gemi makine ve yardımcı makinelerinin dizaynını yapmak,
  8. Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
  9. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak,

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi meslek ana grubu nedir?

Profesyonel meslek mensupları meslek ana grubuna dahil olarak çalışmaktadırlar.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi meslek alt ana grubu nedir?

Bilim ve mühendislik alanlarındaki profesyonel meslek mensuplarındadır.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi meslek grubu nedir?

Mühendislik ile ilgili profesyonel meslek mensupları (elektroteknolojik mühendislik hariç) olarak işlerini yapmaktadırlar.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi meslek birim grubu nedir?

Makine mühendisleri meslek birim grubuna dahildirler.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi meslek kodu nasıl tanımlanmaktadır ve bu kod nedir?

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi meslek kodunu bulduk, ilgili kod 2144.03 olarak sözlükte geçmektedir.