Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?

Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?

Güneş panellerinden elde edilen enerji için devletin verdiği desteklerle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, devlet güneş paneli için nasıl destekler veriyor? İşte devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri…

Güneş enerjisi destekleri beş ayrı kurum tarafından veriliyor. Güneş enerjisi desteği veren kurumlar şunlardır;

 • KOSGEB
 • TTGV
 • Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP)
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
 • TurSEFF gibi kurumlar güneş enerjisi desteği veriyor.

Devlet destekli güneş paneli nasıl alınıyor?

Devlet destekli GES Projelerinden hibe desteği almak için;

 • KOSGEB
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekle Kurumu
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
 • TTGV Program faaliyetleri
 • TURSEF yenilenebilir enerji adresleri incelenmelidir.

Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?

Devlet destekli güneş paneli alımlarından yararlanmak için belirlenmiş olan şartları taşıyor olmak gerekiyor. Bu şartlar şunlardır;

 • Türkiye’de en çok güneş alan ilde GES kurulumu yapılması
 • KOSGEB solar panel desteğini almak için KOSGEB’in belirlediği, ülkenin güneş enerjisinden kolaylıkla faydalanabildiği ve bu enerjinin kullanılabildiği yerlerde kurulum yapılması çok önemli,
 • KOSGEB güneş paneli desteği için şehirler birinci ve ikinci grup olarak ayrılıyor. Söz konusu gruplar şu şekildedir;
 • Birinci gruptaki şehirler;

 • Ankara
 • Antalya
 • Bursa
 • Muğla
 • İzmir
 • Muğla
 • İstanbul
 • İkinci gruptaki şehirler

  :
 • Aydın
 • Adana
 • Bolu
 • Çanakkale
 • Edine
 • Isparta
 • Yalova
 • Kayseri
 • Denizli
 • Tekirdağ
 • Konya
 • Sakarya

Güneş enerjisi teşviki verilen şehirler

Güneş enerjisi TKDK desteğinin verildiği şehirler;

 • Muş
 • Nevşehir
 • Uşak
 • Mersin
 • Mardin
 • Kütahya
 • Manisa
 • Kastamonu
 • Karaman
 • Yozgat
 • Giresun
 • Trabzon
 • Tokat
 • Van
 • Sivas
 • Urfa
 • Malatya
 • Samsun
 • Ordu
 • Kars
 • Konya
 • Kahramanmaraş
 • Isparta
 • Diyarbakır
 • Balıkesir
 • Çorum
 • Erzurum
 • Hatay
 • Erzincan
 • Çankırı
 • Elazığ
 • Denizli
 • Çanakkale
 • Burdur
 • Bursa
 • Aydın
 • Ankara
 • Ardahan
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Amasya
 • Afyonkarahisar

Yukarıda yer alan şehirler dahilinde GES desteklerine başvurulabiliyor.

Devlet destekli yenilenebilir enerji ve aranan şartlar

Yenilenebilir enerji desteğinden yararlanmak için aranan şartlar şunlardır;

 • Geri ödeme süresinin beş seneden az olan projeler,
 • KDV haricinde toplamdaki bedeli maksimum bir milyon TL olan,
 • Proje bedelinin maksimum yüzde30’u hibe edilecek şekilde yenilenebilir enerji devlet desteği veriliyor.

KOSGEB’in yenilenebilir enerji desteği

KOSGEB güneş enerjisi destekleri üst limit otuz bin TL olarak geri ödeme olmadan veriliyor.

Ön etüt çalışmalarında verilen desteklerin miktarı

 • 200 ile 500 TEP için bin beş yüz TL
 • 501 ile üstü için iki bin TL

Detaylı etüt için miktar

 • 200 ile 500 TEP için on beş bin TL
 • 501 ile üstü için yirmi bin TL

Verimliliği artırıcı projelerin destek miktarları

 • 200 ile 500 TEP için üç bin TL
 • 501 ile üstü için beş bin TL

Enerji yöneticisi eğitim destekleri

 • 200 ile üstü için üç bin TL

TEP’in anlamı ton eşdeğer petroldür.

Tarım ve Orman Bakanlığı güneş enerjisi yüzde 50 hibe desteğinin detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, 01.01.2021 ve 31.12.2025 dönemleri arasında kırsal kesimde ekonomik, sosyal ve alt yapısal gelişimin sağlanması, tarım ile tarımın dışındaki istihdamın artırılması, gelirlerin çoğaltılması ve farklılaştırılması amacı ile tarıma dayalı ekonomik yatırımlar dahilinde, tarımsal ürünlerin işlenmesine dair olanlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırım ile kırsal kalkınma yatırımların üstüne yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal ile biyogazdan ısı ya da lisanssız elektrik üretimi yapan tesislerle güneş ile rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üretimi yapan tesislere yatırımlarına hibeye esas proje tutarının üst limitinin yüzde 50’sine dek hibe yolu ile destek verilecektir.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı güneş enerjisi desteklerinin detayları

TTGV tarafınca, bu konuda destek sağlanıyor. TTGV’nin asıl amacı enerjideki verimliliği artırmak amacı ile yatırımların önündeki finansal engelleri aşmaktır. Bu doğrultuda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı enerji verimliliğine faiz olmayan krediyle destek veriyor.

 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, enerji verimliliği yatırımlarını bir buçuk yıl boyunca destekliyor.
 • Bir milyon Amerikan doları destek sağlaması yapılırken, alt sınırı 100.000 amerikan doları olarak belirlenmiştir.
 • Proje bütçesinin maksimum yarısına dek yüzde 50 faiz olmadan kredi veriliyor.

TKDK güneş enerjisi desteğinin detayları

TKDK yenilenebilir enerji desteği dahilinde yüzde 65 hibe desteği veriyor. Toplamdaki uygun harcamanın miktarı 1.270.310 TL olan proje tamamlandığı zaman, TKDK tarafınca yüzde 65 hibe desteğiyle 803.960,95 TL katkı sağlanıyor.

Güneş enerjisi teşviki almak için gereken belgeler nelerdir?

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı teşvikinden yararlanmak için istenilen belgeler şunlardır;

 • Teknik proje
 • İş planı
 • Başvuru formu
 • Mevcut varlıklar listesi
 • Teknik kurumlardan temin edilen resmi belgeler
 • Uygun olan/ uygun olmayan harcamaların detaylı tabloları
 • Projeler ve metraj cetveli
 • Yapı ruhsatı ya da yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren resmi yazı
 • Seçilen teklifler ve ekleri
 • Seçilmeyen teklifler ve ekleri
 • Maliyetleri gerekçelendirme tablosu
 • Yasal mali tablolar
 • Taahhütname
 • Makine ekipman yerleşim planı ve listesidir.

Yukarıda yazılı olan belgeleri tamamlayıp TKDK güneş enerjisi hibe desteği için başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.