Brütten nete asgari ücret 2021 hesaplama

Brütten nete asgari ücret 2021 hesaplama

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Brütten nete asgari ücret hesaplama haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 30 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

Asgari ücretin belirlenmesiyle brütten net maaş hesaplaması da netleşti. Brüt maaş hem işverenler hem de çalışanlar için oldukça kafa karıştırıcı olmaktadır. Asgari ücretli çalışanların brüt maaşı asgari ücrete göre hesaplanırken, diğerleri için ise mevcut kazançları üzerinden brütten nete maaş hesaplaması yapılıyor.

2020 brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Brüt maaş üzerinden çalışanın net maaşını hesaplamak için kanunen belirlenen oranlarda kesinti yapılması gerekmektedir. Çalışanlar için brütten net maaş hesaplaması yapabilmek için %14 SGK primi ve %1 oranında işsizlik primi kesintisi yapılır. Ardından toplam tutar brütten çıkarılarak gelir vergisi matrahı hesaplanır. Gelir vergisi matrahı toplam olarak hesap edilmeli ve girilen gelir vergisi dilimine göre kesinti yapılmalıdır.

daha sonra tabi olunan vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi ile damga vergisi kesintisi de yapıldıktan sonra bulunan tutar üzerinden toplam kesintiler çıkarılarak net maaş bulunur. Belirlenen bu tutar asgari geçim indirimi hariç net maaştır. Bu tutardan asgari geçim indirimi de eklenerek net maaş hesaplanır.

2020 brütten nete maaş hesaplaması

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brütten nete maaş hesabı, asgari ücret üzerinden aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır.

Brüt asgari ücret

2.943,00 TL

SGK Payı (%14)

412,02 TL

İşsizlik Primi (%1)

29,43 TL

Gelir vergisi (%15)

375,23 TL

Damga vergisi (%07,59)

22,34 TL

Agi hariç net asgari ücret

2.103,98 TL

Bekar ve çocuksuz çalışanın AGİ dahil net maaşı

2.324,71 TL

Agi asgari ücrete dahil mi?

Asgari ücret, bekar ve çocuksuz çalışan için asgari geçim indirimi dahil net asgari ücrettir. Açıklanan son net ücret, agi dahil net ücrettir. Evli ya da bekar olmanıza ve çocuk sayınıza göre agi tutarları farklılık göstermektedir.

Bekar

2.324,71 TL

Evli, eşi çalışmayan

2.368,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu

2.401,96 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu

2.446,10 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu

2.468,18 TL

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu

2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu

2.479,21 TL

Evli, eşi çalışan

2.324,71 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu

2.357,81 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu

2.401,96 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu

2.424,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu

2.446,10 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu

2.468,18 TL

2020 asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması

Brüt asgari ücret

2.943,00 TL

İşveren payı (15,5)

456,17 TL

İşveren işsizlik primi (%2)

58,86 TL

Toplam maliyet

3.458,03 TL

Brütten nete maaş hesaplama formülü

Prime esas kazancı asgari ücretin üzerinde olan kişiler, brütten nete maaş hesaplama formülünü merak ediyor. Brütten nete maaş hesaplama formülü şu şekildedir;

  • Normal çalışan için brütten nete maaş hesaplama formülü:

Brüt Asgari Ücret - (%14 SGK Payı + %1 İşsizlik Primi + %15 Gelir Vergisi + %07,59 Damga Vergisi) = Agi hariç net asgari ücret

  • Brütten nete maaş hesaplama emekli formülü:

Brüt Asgari Ücret – (%7,5 SGK Payı + %15 Gelir Vergisi + %07,59 Damga Vergisi) = Agi hariç net asgari ücret