Ziraat Bankasından seralara faizsiz kredi şartları ve kredi başvuru belgeleri

Ziraat Bankasından seralara faizsiz kredi şartları ve kredi başvuru belgeleri

Seracılık faaliyeti yapan veya seracılık yapmak isteyen kişilere Ziraat Bankası tarafından uygun faiz oranlarıyla krediler verilmektedir. 2020 yılında Ziraat Bankasından faizsiz seracılık kredisi almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortak çalışmalarla seracılık yapan çiftçilere çeşitli kredi destekleri sağlıyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı da 2020 yılında çiftçiler için verdiği desteklere devam ediyor. 2020 ile 2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve TKK tarafından verilecek olan düşük faiz oranları kredi limitleri, faiz oranları ve özel şartlar 3 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile hayata geçirildi.

Ziraat Bankası Sera Kredisi

Ziraat Bankası’ndan seracılık kredisi almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Düşük faiz oranı ve sıfır faizli krediler için yayımlanan tebliğde 28 alt başlık belirlenmiştir. Ziraat Bankası hayvansal üretim, arıcılık, küçük ve büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği konularında işletme ve yatırım kredileri vermektedir. Ayrıca bitkisel ürünler için de düşük faizli krediler verilmektedir.

Ziraat Bankası ve TKK tarafından verilen düşük faizli kredilerde bitkisel üretim konularında seracılık kredilerinde yüzde 25 ile yüzde 100 oranlarına sübvanse edilerek, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi verilmektedir.

Seracılık yapan kişiler bu kredilerden yararlanabilmek için TKK tarafından belirlenmiş şartları sağlamalıdır.

Ziraat Bankası Seracılık Kredisi Hesaplaması

Tarım ve Orman Bakanlığı son yapmış olduğu bir düzenlemeyle tarım kredilerinin senelik faiz oranlarını yüzde 9’a düşürdü. Bu faiz oranı aylık olarak hesaplandığında yüzde 0,5 olmaktadır. Ziraat Bankası düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırmasına dair kararda yatırım ve işletme kredilerinin faiz indirimlerini yüzde 50 olarak belirlemiştir. Bu indirimin yanında özellikli şartları yerine getirenlere yüzde 20 oranında da faiz indirimi eklenmektedir.

2020 Yılı Seracılık Kredisi Faiz Oranı

Ziraat Bankası seracılık sektöründe yatırım yapmak isteyen kişiler bir seneye kadar vadeli kredilerde senelik olarak yüzde 8,25 faiz uygulamaktadır. Faiz oranı vade sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ziraat Bankası ve TKK tarafından verilen sera kredisi için üretim konusu bitkisel ürünlerdir. Bu kredinin üst limiti 25 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yatırım döneminde yüzde 50 işletme döneminde ise yüzde 50 faiz indirimi uygulanmaktadır.

Kontrollü Örtüaltı Tarımı Düşük Faizli Kredi Şartları

Örtüaltı yani seracılık tarımı için yatırım ve işletme kredisinde yüzde 50 faiz indirimiyle 25 milyon TL’ye kadar kredi kullandırılmaktadır. Faizsiz olarak sera kredisi almak isteyen kişilerin ise mevzuatta belirlenen şartları sağlaması gerekmektedir. Ziraat Bankası faizsiz seracılık kredisi için belirlenen şartlar şu şekildedir:

- Jeotermal, yenilenebilir, atık enerji kullanımı

- Yurtiçi sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımı

- Organik tarım, iyi tarım uygulamaları

- Genç çiftçi <40 girişimci

- Kadın çiftçi girişimcisi olmak.

Jeotermal ve yenilenebilir enerji kullanacak kişilere yüzde 20, yurtiçi sertifikalı tohum kullanacak kişilere yüzde 20 oranında indirim uygulanmaktadır. Ayrıca genç çiftçi ve girişimcilere 40 yaş yada altında olunması halinde yüzde 10 faiz indirimi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Devlet Destekli Sera Kredisi Şartları

Yatırım kredileriyle kontrollü seracılık üretme şartlarına sahip minimum 10 dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olacak şekilde örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il, ilçe müdürlüğü tarafından tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme şartları sahip en az 10 dekar büyüklüğünde sera kuracak üreticilerin il, ilçe müdürlükleri tarafından projelerinin onaylanması gerekmektedir.

Yeni kurulacak olan işletmelerin müracaatları ve özlük bilgileri ile işletmenin yapısal bilgileri, projenin tamamlanması sonrasında, başvuru sahiplerinin ilave beyanına bakılmadan il ve ilçe müdürlükleri tarafından kaydedilmektedir. Üretim ile ilgili kayıtlarda ise üreticilerin beyanı istenmektedir.

Serada yapılan süs bitkisi üretimiyle ilgili işletme ve yatırım kredileri mevzuatın 17. Maddesi olan üreticilere, örtüaltı üretimi dahil olmak üzere süs bitkilerinin üretimi konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılma hükmünü kapsamaktadır.

Ziraat Bankası Seracılık Kredisi Başvuru Belgeleri

- Nüfus cüzdanı

- İkametgah belgesi

- MKS kayıt belgesi

- Arazinin tapu belgesi

- Arazi kiralık ise kira sözleşmesi

- Kredi için gereken teminat belgeleri.