Vergi indiriminden nasıl faydalanılır, kimler faydalanabilir? Vergi indirim şartları nelerdir?

Vergi indiriminden nasıl faydalanılır, kimler faydalanabilir? Vergi indirim şartları nelerdir?

Bazı kişi ve kurumlar vergi indiriminden nasıl faydalanılacağını araştırmaktadır. Vergi indirimi talep eden kurum ve kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Şartlara uygun olmayan kişilere herhangi bir indirim yapılmamaktadır.

Vergi indirimden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Vergi indiriminden yararlanacak kişilerin borcunun olmaması gerekmektedir. Vergi indirimi talep edenlerin indirim hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu sene ile bu seneden önceki son iki seneye ait vergi beyannamelerini kanuni süre içerisinde vermiş olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra beyannameler üzerinde tahakkuk edilen vergilerin de ödeme şartı aranmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı ve 1 Ocak 2020 tarihinde geçerli olmaya başladı. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dolayısıyla gelir vergisi mükellefi olan kişileri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin tebliğ için gereken şartları sağlaması gerekmektedir. Yıllık gelir veya kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5 oranı ödenmesi gerekenden veya kurumlar vergisinden düşülmektedir.

Gelir Vergisi İçin Gereken Şartlar

Yüzde 5 oranındaki indirimden yararlanabilmek için mükellef konumunda olan kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Vergi indirimi için gereken şartları şu şekildedir:

- İndirimin hesaplanacağı beyanname için ait olduğu sene ve bu seneden önceki son iki seneye ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması,

- Belirlenen süreler içerisinde haklarını beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tahriyatın olmaması,

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödemesinin tamamlanması,

- Vergi aslı için bin TL’den fazla vadesi geçmiş borç olmaması,

- Beyannamenin ait olduğu sene ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunun ilgili maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilen kişiler vergi indiriminde yararlanamaz.