Süt izni süresi ne kadardır? Kullanılmayan süt izni ücreti nasıl alınır, hesaplaması nasıl yapılır?

Süt izni süresi ne kadardır? Kullanılmayan süt izni ücreti nasıl alınır, hesaplaması nasıl yapılır?

Yeni doğum yapan çalışan annelere çocuk 1 yaşına gelene kadar süt izni verilmektedir. Süt izni süresinin ne kadar olduğu, çalışan anneler tarafından merak ediliyor. Süt izni ücreti nasıl alınmaktadır? Hesaplama nasıl yapılır? Çalışan anneler 1 yaşına kadar çocuklarını emzirmek için işten günde 1,5 saat izin alabilmektedir.

Çalışan annelere devlet tarafından tanınan pek çok hak vardır. Bunlardan biri de süt iznidir. Çalışan anneler çocuk 1 yaşına gelene kadar günde 1,5 saat işinden izin alabilecek.

Bu konu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesinde de yer almıştır. Madde de şunlar yazmaktadır:

“Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

Aynı kanunda yer alan 65. Madde de süt izninin günlük çalışma süresinden sayılacağı yer almaktadır. ücretli bir izindir. Çalışan annelerin maaşından süt izni kesilmemektedir. Süt izni çalışılan yer ile anlaşma yapılırsa uzatılabilir.

SÜT İZNİ KULLANDIRILMAZSA NE OLUR?

Süt izni çalışılan yer tarafından kullandırılmazsa neler olacağı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2015/12878 E., 2016/17527 sayılı Kararında şu şekilde yer almaktadır:

“Dolayısıyla, yasa uyarınca kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için günde bir buçuk saat (aksi yönde ve fakat işçi lehine olmak üzere taraflar arasında süre düzenlemesi yapılabileceği gibi) süt izni verilmesi hususu işverenin inisiyatifinde olan bir durum olmayıp, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74/7. fıkrası uyarınca da bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağının işçi tarafından belirleneceği hüküm altına alınmış olup, işçinin süt izni kullanması gerektiği halde bu iznin kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan sürenin tespiti ile % 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin kabulü Anayasanın 50/2. maddesine ve amaçsal yorum benimsemek suretiyle 4857 sayılı Kanun’un ruhuna daha uygun düşeceğinden hükmün bozulması gerekmiştir.”

İş yeri süt iznini kullandırtmadığı zaman çalışan anneye %50 zam ile ücret ödemek zorundadır. Süt izni süresinde alacağı ücreti %50 zam ile alabilir.