Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı

Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı

Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? SGK işveren maliyet hesabı haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

Çalışan kişilerin brüt maaşlarına göre hesaplanan SGK maliyeti, işverenler tarafından hesaplanmaktadır. Her yıl düzenli olarak artan asgari ücret ve işçi maaşları ile birlikte, işverenlerin ödemesi gereken SGK maliyeti değişiklik göstermektedir.

Hesaplamalar için devlet tarafından belirlenen oranlar kullanılır. İşletmenin çeşidine ve ödeme düzenine göre bazı teşvik ve indirimler söz konusudur. Bu durumlar neticesinde işletmeden işletmeye de maliyet ödemeleri değişiklik gösterir. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişiler, SGK ödemelerini düzenli yapmalı ve gerekli şartları yerine getirmelidir. Bu sayede işçi maliyetlerini indirimli olarak devlete ödemeye hak kazanacaktır.

İşveren maliyet nasıl hesaplanır?

İşveren tarafından SGK maliyetleri, çalışanların brüt maaşları, prim payı ve işsizlik prim payı gibi oranlar üzerinden hesaplanır. Kişiden kişiye göre maliyet farklılık göstermektedir. Bunun nedeni ise kişilerin kanuni açıdan sahip olduğu teşvik ve maaş haklarından dolayıdır.

2020 SGK işveren maliyeti hesaplama

Her işveren farklı bir sigorta prim teşvikinden yararlanmaktadır. Bu prime göre işletmenin altında çalışanların SGK maliyetleri hesaplanır. Devlet tarafından verilen teşvik primi 5 puan olabilmek ile birlikte hiç olmaya da bilir.

Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020

Evlenmemiş ve çocuğu olmayan çalışanlar için SGK maliyeti aşağıdaki gibi olur.

 • AGİ dahil net asgari ücret 2.324,71 TL
 • 5 puan teşvik primi 956,48 TL
 • Stopaj tutarı 132,17 TL
 • Toplam maliyet 3.413,35 TL

2020 işçinin işverene maliyeti hesaplama ( 5 puan teşvikli )

 • 2020 brüt asgari ücret 2.943,00 TL
 • İşveren payı %15,5 456,18 TL
 • İşveren işsizlik primi %2 58,86 TL
 • Toplam maliyet 3.458,03 TL

Bu maliyet hesaplama ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren işletmeler için geçerlidir. Hesaplamada kullanılan asgari ücret tutarı 2020 yılı için belirlenen asgari ücret tutarıdır.

2020 işverene maliyet hesaplama ( teşviksiz )

 • 2020 brüt asgari ücret 2.943,00 TL
 • İşveren payı %20,5 603,32 TL
 • İşveren işsizlik primi 58,86 TL
 • İşveren toplam maliyeti 3.605,03 TL

2020 SSK maliyeti hesaplama ( tavandan 5 puanlık indirimli )

 • 2020 brüt asgari ücret 22.072,50 TL
 • SGK payı %15,5 3.421,24 TL
 • İşsizlik primi %2 441,45 TL
 • Toplam maliyet 25.935,19 TL

SSK maliyeti hesaplamalarında üst sınır olarak kabul edilen durumda brüt asgari ücretin 7.5 katı hesaplamalara dahil edilir. Bu şekilde bir işletmenin çalışanları için ödeyeceği en yüksek SGK maliyeti belli olur.

2020 asgari ücret maliyet tablosu ( tavandan teşviksiz )

 • 2020 brüt asgari ücret 22.072,50 TL
 • SGK payı %20,5 4.524,86 TL
 • İşsizlik primi %2 441,45 TL
 • Toplam maliyet 27.038,81 TL

Muhtasar beyanname hesaplama 2020

 • Gelir vergisi 375,23 TL
 • Damga vergisi 22,34 TL
 • Asgari geçim indirimi 220,73 TL
 • Toplam stopaj 132,17 TL

Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2020

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda belirlenen tutarlar bir işverenin 2020 yılı içerisinde yapacağı ödemeleri göstermektedir. Gelecek yıllar için bu tutarlarda değişiklik meydana gelebilir.

 • İndirim olmadan bir işçi için ödenecek prim: 1.103,62 TL
 • 5 puan indirim olunca bir işçi için ödenecek prim: 956,47 TL
 • 5510/5 ve 4447/10. madde teşviki ile ödenecek prim: 500,31 TL

Bu primler bir işletmede çalışan normal sigortalı kişiler için geçerlidir. Farklı statüde bulunan işçilerin prim ödemelerin farklı tutarlar söz konusu olacaktır.

SGK işveren payı nasıl hesaplanır?

Devlet tarafından belirlenen oranlar ışığında işverenler SGK maliyetlerini hesaplamaktadır. Bu oranlar ve devlet payı değişkenlik gösterebilmektedir.

SGK prim oranları ( 01.01.2008’den itibaren )

Hizmet akdine tabi olanlar açısından prim oranları ( 5510 sayılı kanunun 4/1 a bendi kapsamında olanlar)

Sigorta kolu

İşveren payı %

Çalışan payı %

Toplam %

Malullük yaşlılık ve ölüm

11

9

20

Kısa vadeli sigorta kolları

2

2

Genel sağlık sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik sigortası

2

1

3

Toplam

22,5

15

37,5

Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam edenler için ise hesaplamalar şu şekildedir:

Sosyal güvenlik destek prim oranı

4/a kapsamındakiler için

İşveren payı %

Çalışan payı %

Toplam %

22,5 + 2

7,5

32