04 Ocak 2021 Pazartesi 20:25
SGK'dan toplu para ödemesi nasıl alınır? Toplu para almak için belirlenen şartlar nelerdir?
Takip Et:

Ülkemiz de milyonlarca insanın sigorta güvenli kurumu sigortası yaptırmaktadır. Fakat herkes emekli olma şansına sahip olamıyor. Bu şekilde olunca insanlar sigortadaki birikmiş olan toplu paralarının iadesinin yapılması yollarını arıyorlar. Sigortalı olarak çalışan insanların emekli olmaları için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Çalışan memur ve işçilerin birçoğu çalışma yaşantısından sonra emekli olmanın hayallerini kuruyor. Ancak bazen bu mümkün olamıyor ve herkes emekli olamıyor. Emeklilik yaşı ve hizmet süresini doldurmasına rağmen prim günü az olduğu için emekli olma hakkını kaybeden milyonlarca insan daha önceki senelerde adına  ödenen primlerin boşuna gittiğinden şikayet ediyorlar. Fakat vatandaşların bu durum hakkındaki vahim düşünceleri boşuna çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilerin adına ödenen primleri toplu bir şekilde tekrar iade ediyor.

Sigorta Prim İadesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır? Hangi Ödemeler Geri Alınabilir?

Kişilerin SGK tarafından yapılacak olan toplu para ödemesini alabilmeleri için resmi müracaatta bulunmaları şarttır. Aksi durumda kişilere otomatik olarak ödeme  yapılmamaktadır. Başvuru yapacak olan kişilerin resmi başvurularını Sosyal Güvenli Kurumu İl Müdürlüklerine yada Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezlerine dilekçe ile yapmaları yeterlidir. Hizmet akdine bağlı olarak sigortalı çalışanların SSK kapsamında 2008 senesinden önceki hem kendi hem de işverenleri tarafınca ödenen primleri geri alınabilir. Kendi hesabına ve adına bağımsız olarak çalışan BAĞ-KUR’lular ise tarihe bakılmaksızın ödemiş oldukları bütün primleri geri alabilirler. Bu kişilere prim ödemesi dışında emeklilikte geçerli olan bütün koşulları yerine getirmeleri durumunda eksik olan prim günlerinin ödenebilmesi için hizmet borçlanması hakkı verilmiştir. Fakat kişilerin hizmet borçlanması hakkını kullanarak geriye dönük olarak prim ödemesine rağmen emekli olmaması da söz konusudur. Bu durumda toplu ödeme isteğinde hizmet borçlanması için yapılan ödeme tekrar iade edilmez. Son olarak Genel Sağlık Sigortası primlerinin kişilere geri ödenmesi mümkün değildir.

Sigorta Primlerinin İadesi Hangi Durumlarda Gerçekleştirilir?

Hizmet sözleşmesine bağlı 4A,Kendi nam ve hesabına bağlı 4B ve kamu çalışanı klasmanında 4C sigortalılık pozisyonunda çalışan insanların adına SGK’ ya ödenen primlerin toplu bir şekilde iadesi yapılmaktadır. Nakit olarak yapılacak olan iade için koşullar belirtilmiştir. 4A ve 4B sigortalılık  koluna bağlı olarak çalışan ve 2008 yılından sonra 4Csigortalılık konumunda işe başlayanların SGK’ dan prim ödemelerini alabilmeleri için yaş ve hizmet koşulunu tamamlamaları gerekiyor. Bu duruma göre sigortalı olabilmenin süresi erkekler için 25 sene kadınlar için ise 20 sene olarak belirlenmiştir. Çalışan kişilerin birden fazla iş yerinde aynı zamanda çalışması durumunda ödenen toplam prim tutarı esas kazançtan fazla ise aradaki fark için SGK’DAN iade için talepte bulunulabilir. Asıl kazancı aşma durumunda ise toplam prim ödemesinin o yıl güncel olarak belirlenen asgari ücret tutarının 7,5 katından fazla olması demektir. Bu aradaki fark için müracaat etme isteklerini  kişilerin 10 yıl içerisinde iletmeleri gerekir. Aksi durumlarda vatandaşa tanınmış olan bu hak  zaman aşımından dolayı düşürülür. Sigortalı olarak çalışan bir kişi emekli olamadan vefat etmesi durumunda hak sahiplerinin sigorta prim iadesi için başvuruda bulunmaları için imkan sağlanıyor. Fakat bu kişilerin adına vefat eden sigortalı vatandaşın üzerinden yetim veya dul aylığı bağlanmaz.

Emekli Olabilmek İçin 2 Önemli Şart

Emeklilik hakkında en çok sorulan ve merak edilen konulardan biriside ,sağlığını kaybedenlerin erken emekli olup olamayacaklarıdır. Hasta olan, ameliyat olan yada rapor alıp çalışamaya devam eden insanların aklında sürekli nasıl emekli olabilirim sorusu vardır. Sosyal güvenlik yasamız kimlerin sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olabileceklerini düzenlemiştir. Bu durumda iki emeklilik kavramı önümüze çıkıyor. Bunlardan birincisi “malulen emekli olma” ikincisi de engelli hakkı ile emeklilik” durumudur. Malulen emekli olmak ile engelli hakkı ile emekli olmanın arasında bazı farklar vardır.

Yüzde 60 Kayıp Şartı

Malulen emekli olabilmek için  en önemli koşul çalışma kuvvetinin en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna ilişkin sağlık heyeti raporudur. Bu raporun alınabilmesi için çalışan kişilerin ilk önce ikamet ettikleri il veya ilçedeki SGK merkezlerine müracaat etmeleri ve yetkili hastanelere gönderilmeleri gerekir. Bu kişilerin direkt olarak hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK’ya başvuru yaparak sevklerini gerçekleştirmelidirler. Sevkin SGK üstünden yapılmasının sebebi, sağlık kurulunun vermiş olduğu raporun tek başına malullük aylığı alabilmek için yeterli olamamasıdır. Şahıs, çalışma gücünden en az yüzde 60 kayıp olduğunu kanıtlasa bile en az 1800 gün prim ödemesi yoksa yada prim ödemesini borçlanmayla 1800 güne tamamlayamıyorsa malullük aylığını alamaz.

 Aylık Nasıl Alınır?

Bir insanın malul olarak adlandırılması, malullük aylığı alabileceği anlamına gelmez. Fakat kişinin çalışma gücünden en az yüzde 60 kaybının olması, bu kişilerin engellilik oranında en az yüzde 40 olacağı anlamına gelir. Bu sebepten dolayı her malul engellidir, ancak her engelli malul olarak sayılamayacağından , her engelli malullük aylığı alamaz. Çünkü yüzde 40 engelli olan bir insan çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmeyebilir.

Engelli Emekliliği Koşulları Neler

Malulen emekli olma hakkı olmayan birisi engelli hakkıyla emekli olabilir. Malulen emekli olmak isteyen ancak sigortalılık süresi ve prim şartlarını yerine getiremeyen birisi engellilik tespiti yaptırarak engelli emekliliğinden faydalanabilirler. Engelli vatandaşlar engellilik oranına ve ilk kez sigortalı oldukları yıla göre emeklilikte farklı koşullara tabidir. İl defa 1 ekim 2008 yılı ve sonrasında sigortalı olan engelli vatandaşlar SGK’dan alacakları sevkle yetkili hastanelerden aldıkları sağlık raporlarındaki çalışma kuvvetindeki kayıp oranına göre emekli olurlar.  Bu duruma göre sağlık heyeti raporuna göre çalışma gücü kaybı: yüzde 50 ile yüzde 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık zarfınca ve en az 3700 gün, yüzde 40 ve yüzde 49 arasında olanlarsa 18 senelik sigortalılık süresi ve en az 4.100 gün koşullarını tamamladıklarında emekli olabilirler. İlk defa sigortalı olunan zaman ilerledikçe emeklilik için belirtilen şartlar ağırlaşmaktadır.

5 Yıl Prim Ödemek Şart

Malullük aylığından yaralanabilmek için ikinci şart, kişinin malullük için gerekli sağlık kurulu raporunu almak için SGK’ ya başvuru yaptığı zaman da en az 1.800 gün ödenmiş priminin olmasıdır. Yani, malullük aylığı almak isteyen insanların SGK'ya müracaat ettikleri tarihte en az 5 yıl ödenmiş primlerinin olması gerekiyor. Aksi takdirde sevk işlemlri gerçekleşmez ve bu kişiler malullük aylığından faydalanamaz. Malulen emekli olma isteğinde bulunan kişinin başvuru yaptığı tarihte 1.800 gün primi yoksa ama borçlanmak için günü varsa ve zamanı borçlanması durumunda prim günü 1800’e tamamlanıyorsa ,bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu sevk etme işlemini gerçekleştirir.

1800 Gün Prim

Bu durumda hesaplama yapılsa ilk kez 30 Ağustos 2005 yılında sigortalı olmuş bir kişi, 30 Ağustos 2015 yılına kadar 1800 gün prim ödemiş ve bu zaman içine çalışma gücünün en az yüzde 60 pranında kaybetmişse malul sayılır ve malullük aylığından yaralanabilir.  Bu yüzden işverenlerin sigorta girişlerini yapmaları çok mühimdir. Çalışmaya başladığı halde sigorta girişi olamayan kişiler bir sağlık sorunu ile yüzleştiklerinde sigortalı olma zamanları bitmediği için malullük aylığından faydalanamayabilirler.

Hangi Tarihler Önem Kazandı?

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olmuş engeliler engellilik sebebiyle vergi indiriminden yararlanmayı hak ettiklerini vergi daireleri veya defterdarlıklar tarafınca sevk edildikleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili sağlık kurumlarından aldıkları raporla kanıtlamaları gerekir. Engelli olduğu için vergi indirimden faydalanan  sigortalılardan 6 Ağustos 2003 yılı itibari ile  12 yıl ve daha fazla sigortalı olma süresi olanlara, engelli olma seviyelerine göre kademeli geçiş ile emekli olma hakkı tanınmıştır. Ancak bu tarihten sonra ilk kez sigorta girişi olanlar için: engellilik oranı yüzde yüzde 80 ve yüz arasında olanlar için 15 sene ve 3.600 gün, engellilik oranı yüzde 60 ve 79 rasında olanlar için de 18 yıl ve  4.000 gün, engellilik oranı yüzde 40 ile yüzde 59 arasında olanlar için 20 yl ve 4.400 gündür.

Kademeli Geçiş

6 Ağustos 2003 senesinden önce sigorta girişi olanlar içinde emeklilik kademeli geçişe tabi tutulmuşlardır. 6 Ağustos 2003 yılı itibariyle 12 yıl ve daha fazla sigortalı olma zamanı olanlar eski yasaya göre, 15 yıl ve 3.600 gün prim şartını yerine getirerek emekli olabilirler. Lakin 6 Ağustos tarihi itibari ile 12 yıldan az sigortalı olma süresi olanlar için engellilik dereceleri önünde bulundurularak kademeli bir geçiş süreci öngörülmüştür.

 

 Son Güncelleme: 04.01.2021 20:25
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Popüler Haberler