Moody's: Türk bankaları negatif görünümde devam ediyor

Moody's: Türk bankaları negatif görünümde devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moddy's Türkiye'ye derecesini ve derecesinin neden böyle olduğunu açıkladı. Moody's: Türk bankaları negatif görünümde devam ediyor.

Moody’s uluslararası bankacılığın derecelendirdiği bir kuruluştur. Foreks’in söylediklerine göre Türkiye bankacılık sistemi konusunda negatif olarak devam ediyor. Negatif olmasının nedeninin fonlama kırılgınlıkları ve faaliyet şartları olduğu söylendi.

Moody’s yaptığı açıklamada bankaların fonlama kırılgınlıklarının yanında zorlu faaileye şartları ve 12-18 ay süresi boyunca bankaların finansal güçlerinin ve sağlamlıklarının aşağıya doğru ineceğini de söyledi.

Ekonominin zayıflaması ile oluşan yüksek kredi ile zarar karşılıkları ve kredilerde olan büyümelerin azalması yüzünden bankaların artık kar yapmadığını ve durumun daha da kötüleşeceğini açıklayan Moody’s ‘’Bir gerilim senaryosunda mevduat sahiplerinin dövize erişimlerini sınırlanması gibi olağan dışı politika tedbirlerinin uygulanması riski arttı.”şeklinde konuştu.

Moody’s bankaların varlık kalitelerinde kötüleşme olacağını bunun nedeninin bazı büyük şirketlerin finansal olarak zorlanmasından dolayı olabileceğini belirtti. Ekonominin kötü olması bankaları da kötü etkilemektedir.