İkale Anlaşmasıyla 10 Soruda Vergi İadesi Alma Rehberi! Kıdem Tazminatı Vergi İadesi Alma!

İkale Anlaşmasıyla 10 Soruda Vergi İadesi Alma Rehberi! Kıdem Tazminatı Vergi İadesi Alma!

Bilindiği gibi işçi ve işveren arasında yapılan ikale anlaşması iş bitiminde işçiye ödenecek tutarın belirlenmesini amaçlıyordu. Fakat vergi kesintilerinde hata bulunduğu ve iade talep ederek kesilen ücretin geri alınabileceğini belirtmeliyiz. Bu iadeyi talep edebilmek için mutlaka ki ikale sözleşmesi yapmış olmanız gerekmektedir.

Daha önce fazla gelir vergisi kesilenlerin iade alabileceği bildirildi. 30 Ocak 2014 ve sonrasında anlaşarak işten ayrılanlar bu haktan yararlanabilirken başvurular için tebliğ bekleniyor. Vergi daireleri hazırlıklarını tamamlayı gerekli evrakların listelerinin asıldığı belirtildi.

27 Mart 2018 tarihinden önce iş yerinden anlaşarak ayrılanlara verilen tazminat üzerinden alınan fazla gelir vergisi iade edilecek. Ocak ayında yasalaşan bu kanun kimlerin bu haktan yararlanacağı konusunda vatandaşları meraklandırdı.

İşçiyle işveren arasında imzalanan ve işçinin alacak şartlarını belirleyen sözleşmeye ikale sözleşmesi denir. İkale sözleşmesi işçi ve işverenin sözleşme sonrasında ödenecek tutarın belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu sözleşmede kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri ve işsizlik sigortasından yararlanamayacağından işsizlik parasınında ödeneceği tutar belirtilir.

Kıdem tazminatı dışında ikale sözleşmesinde işçiye ödenen her bedel için vergi kesintisi olur. Kullanılmış yıllık izinler karşılığı ödenen bedel, ihbar tazminatı karşılığında ödenen bedel gibi vergi kesintileri olmaktadır.

İkale sözleşmesi imazalayan herkese geri ödeme yapılmayacak. Yalnızca hatalı uygulama yapılan kişiler için vergi iadesi olacak. 27 Mart 2018 tarihinden önce kıdem tazminatı karşılığı olarak verilen paranın ne kadarının vergiye tabi oluğu net değildi. Bazı ödemelerden vergi kesitisi yapılmadı.

Bir işçinin 10 yıllık kıdem tazminatı varsa, brüt ücreti 4 bin TL ise ve ikale sözleimesi kapsamında ihbar tazminatı ve kullanılmamış yıllık izin hariç 70 bin TL ödenmesi varsa, doğru uygulama yapılabilmesi için

50 bin TL değil de brüt ücreti olan 4 bin TL olarak hesaplandıysa ve 40 bin TL’lik muafiyet uygulandıysa bu işçiye 1.500 TL vergi iadesi yapılmalı. Eğer ki 70 bin TL’nin tamamından vergi kesilmişse 7.500 TL vergi iadesi yapılacaktır.

30 Ocak 2014 ve sonrasında anlaşarak işten ayrılanlardan, fazla gelir vergisi kesilenler iade alabilecek. Hatalı uygulama yapılmayanlar bu durumdan faydalanamaycaktır.İade alabilecek kişilerin vergi dairelerine başvuru yapmaları gerekiyor. • SGK’dan işten çıkış bildirgesi• İkale bedelini gösterir belge • Muhtasar beyannamede yer alan tutar ve ikale bordrosu • İşverenin stopajı ödediği vergi dairesini gösterir yazı gerekiyor.

Vergi dairelerine başvuru yapacak kişiler bu belgeleri iş verenlerinden temin edebilirler. İşveren belgeleri testlim etmeyi kabul etmezse ceza ödemek durumunda kalacaktır.

Bu düzenleme 27 Mart 2018 tarihinden itibaren açıklığa kavuştu. Bu tarihten itibaren işverenler bu uygulamayı doğru uyguluyor. Fakat yinede fazla gelir vergisi kesildiğini düşünenler başvuruda bulunarak iade talep edebilir.