İhtiyaç kredisi çekmeden önce bilinmesi gereken tüketici hakları

İhtiyaç kredisi çekmeden önce bilinmesi gereken tüketici hakları

Bankalardan ihtiyaç kredisi çekmeyi planlayan vatandaşların tüketici haklarını iyi bilmeleri gerekmektedir. İhtiyaç kredisi çekmeden önce bilinmesi gereken tüketici hakları ile ilgili tüm detaylar Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında belirtilmiştir…

Türkiye’de hizmet vermekte olan bütün bankalarda süresi belirleniş olan ihtiyaç kredisi sözleşmeleri ile beraber kredi kullanımlarında kullanılacak olan faiz oranı sabit bir şekilde sunulmaktadır. Bu bağlamda bankadan ihtiyaç kredisi çekerken yapılacak olan sözleşme kapsamında akdi faiz, efektif senelik faiz ya da kredi toplam maliyetinin bulunmaması halinde kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresi bitimine kadar kullanılması gerekmektedir.

Efektif faiz oranının sözleşmede olduğundan daha düşük oranda gösterilmesi halinde kredinin toplam maliyetinin hesaplanması sırasında esas alınacak olan akdi faiz oranı düşük gösterilen efektif faiz oranına uyumlu şekilde tekrar belirlenir.

Banka’nın Kredi Faiz Oranını Değiştirmek İstemesi Halinde

İhtiyaç kredisinin kullanıldığı bankanın kredi faiz oranında değişiklik yapmak istemesi durumunda bu değişikliği uygulamaya başlamadan 1 ay önce yazılı bir şekilde müşterisine bildirmesi gerekmektedir. Kredide uygulanmış olan faiz oranının değişikliğe uğraması halinde bildirim tarihinden 60 gün sonrasına kadar borcun tamamı ödenirse bu faiz artışından etkilenilmemektedir.

Bunun dışında erken ödeme yapılmasının talep edilmesi halinde krediyi kullandıran bankanın erken ödenen miktara göre faiz ve öteki maliyet kalemleri için indirimler yapması gerekmektedir.

Kredi Sigortası Talebi

Pek çok vatandaş tarafından bilinmeyen haklardan bir tanesi de kredi sigortası hakkıdır. Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler kredi hayat sigortalarını bankalardan almak durumunda değillerdir. Banka üzerinden alınacak olan ihtiyaç kredisinde bankaya yazılı bir şekilde kredi sigortası talebinde bulunulmadığı müddetçe kredi alımında sigorta yapılması söz konusu olmamaktadır. İhtiyaç kredisi sigortası yaptırılmasının talep edilmesi halinde sigorta firmalarından temin edilen teminat, kredi veren banka tarafından kabul görmek mecburiyetindedir.

İhtiyaç Kredisinden Cayma Hakkı

Bankalardan ihtiyaç kredisi çekilirken sözleşme yapılmasına karşın tüketicilerin kredi kullanımından cayma gibi bir hakları bulunmaktadır. Banka ile ihtiyaç kredisi kullanımı kapsamında yapılan sözleşme ardından 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe olmadan ve ceza ödemesi olmadan cayma hakkı vardır.

Cayma hakkının kullanılması halinde çekilen kredi tutarı ve bu tutarın ödendiği tarihe kadarki faizi cayma bildiriminin bankaya gönderilmesi sonrasındaki 30 gün içerisinde ödenmek zorundadır.

İhtiyaç kredisi kullanımlarında tüketicilerin bilmeleri gereken pek çok hakları vardır. Bankalar tarafından düzenlenen kredi sözleşmelerinin şartlarını kapsayan sözleşme öncesi bilgi formu, kredi çekilmeden bir süre evvel banka müşterilerine teslim edilmelidir. Diğer yandan yapılan sözleşme bünyesinde bir hesap açılması ve bu hesap üzerinden yalnızca kredi ile ilgili işlemlerin yapılması durumunda, banka müşterisinden bu hesapla ilgili ücret ya da kredi masrafı talebinde bulunulamamaktadır.