İhbar tazminatı alabilmek için 1 gün sigortalı çalışma yeterli!

İhbar tazminatı alabilmek için 1 gün sigortalı çalışma yeterli!

Çalışanların işten çıkarılması sonrası ödenen kıdem tazminatı için en az 1 yıl süre istenirken ihbar tazminatı ödemeleri için 1 gün sigortalı olarak çalışmak yeterli.

Milyonlarca çalışan, işten çıkarılmaları durumunda alacakları kıdem tazminatı hesaplarını yaparken bir çok kişinin bilmediği bir hak daha bulunuyor. Kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl süre istenirken ihbar tazminatı için ise 1 gün sigortalı çalışmanın yeteli olduğu bildirildi.

İhbar tazminatı alabilmek için 1 gün sigortalı çalışma yeterli!

Haklı nedenlerden işten ayrılınması durumunda iş yeri sahibi, çıkış işlemlerinde yasalara göre işçisine haklarını teslim ediyor. Bunlardan biri de 'ihbar tazminatı'.. Kıdem tazminatı gibi çalışanın güvencesi olan ihbar tazminatı, iş verenin çalışanını işten çıkarmadan önce kendisine bildirmediği durumlarda ortaya çıkıyor.

İhbar tazminatı alabilmek için 1 gün sigortalı çalışma yeterli!

Çalışma süresinin 6 aydan kısa olması durumunda (1 gün bile yeterli) 2 hafta önceden 6 ay ile 1.5 yıl arasında olan süreçte 4 hafta önceden, 1.5 yıl ve 3 yıl arasında olan süreç için 6 hafta önceden ve 3 yıldan fazla süre içinde 8 hafta önceden bildirimin yapılması gerekiyor. Yani 4-5 yıldır çalışan bir işçiye 'eşyalarını topla çık' denemiyor. Sözleşmeyi tek taraflı fesheden iş yeri sahibi 8 hafta daha işçisini çalıştırma zorunda kalıyor ve bu süreye de 'ihbar süresi' deniliyor. Şayet işveren 5 yıl boyunca çalışan işçisini hemen işten çıkarmak isterse, 8 haftalık ihbar tazminatı ücretini 'peşin' olarak ödemek zorunda kalıyor. Çalışanın 1 yıllık süresini aşmasında kaynaklı ihbara ek olarak birde kıdem tazminatını da alır.

İhbar tazminatı alabilmek için 1 gün sigortalı çalışma yeterli!

İhbar tazminatından faydalanabilmek için sözleşmedeki şartları bilmek gerekiyor. Bazı sözleşmelerde deneme süreleri yer almasından dolayı bazı çalışanlar o süre için de çıkarıldıkları takdirde ihbar tazminatında hak kazanamıyor. Fakat iş yeri, yeni kurulan ve ilk kez işçi çalıştıran bir işyeri değil se çalışanının sigorta girişini hemen yapmak zorunda. Böyle bir durumda 1 gün bile sigortalı olarak çalışan işçi işten çıkarıldığında ihbar tazminatı hakkında sahip olmuş oluyor.