Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi kıdem tazminatı tavan tutarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi kıdem tazminatı tavan tutarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında 2020 yılında kullanılacak olan Temmuz-Aralık dönemi kıdem tazminatı tavan tutarı belirlendi. Buna göre çalışanlara ödenen tazminatın üst limiti de değişti…

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında 2020 senesinde Temmuz ve Aralık dönemi içerisinde maaşlara uygulanacak olan yeni katsayılar tespit edildi. Belirlenen yeni katsayılardan dolayı kıdem tazminatı tavan oranında da değişim yaşandı.

Kıdem tazminatı tavanı, iş akdi tazminat almayı hak edecek feshedilen çalışanlara, işveren kişi tarafından kıdem süresine göre ödenecek olan tazminatının üst limiti olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Kanunu kapsamında çalışmakta olan işçilerin kıdem tazminatlarının senelik tutarları en yüksek devlet memuruna çalıştığı 1 sene için ödenecek olan azami emeklilik ikramiyesinden fazla olamamaktadır. Buna bağlı olarak çalışanlara ödenecek kıdem tazminatı tavan miktarını belirleyebilmek için en yüksek devlet memurunun aldığı emekli ikramiyesine bakılması gerekli olmaktadır.

En Yüksek Devlet Memuru Emekli İkramiyesi

En yüksek devlet memurunun emekli ikramiyesine bakıldığında hesaplamaya aşağıdaki hususların dahil edildiği görülmektedir;

 • Gösterge Aylığı,
 • Ek Gösterge Aylığı,
 • Kıdem Aylığı,
 • Taban Aylığı,
 • Emekli Keseneği

Hesaplamalarda ise aşağıdaki formüller uygulanmaktadır;

 • Gösterge Aylığı= Aylık Gösterge x Aylık katsayısı
 • Ek Gösterge Aylığı= Ek Gösterge x Aylık katsayısı
 • Kıdem Aylığı= Kıdem Aylığı Toplam göstergesi x Aylık katsayısı
 • Taban Aylığı= Taban Aylık göstergesi x Taban Aylık katsayısı
 • Emekli Keseneği= En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına karşılık gelen tutar

2020 senesi Temmuz ile Aralık ayı arasındaki süreçte uygulanacak olan maaş katsayıları ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı emekli keseneği göz önünde bulundurularak hesaplamalar yapıldığında kıdem tazminatı tavan tutarı da aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • Gösterge Aylığı= 1500x0,154461 231,69
 • Ek Gösterge Aylığı= 8000x0.154461 1.235,69
 • Kıdem Aylığı= 500x0,154461 77,23
 • Taban Aylığı= 1000x2.417,699 2.417,70
 • Emekli Keseneği= (9500x0,154461)x(%215) 3.154,86
 • Toplam= 7.117,17-TL