Hazine Arazisi nedir, nasıl kiralanır? Hazine arazisi kiralama şartları

Hazine Arazisi nedir, nasıl kiralanır? Hazine arazisi kiralama şartları

Ülkemizde tarımsal alanda gelişmeleri desteklemek için 16 Eylül 202'de Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Emlak Tebliğ'ne göre hazinenin sahip olduğu tarım arazilerinin çiftçiler tarafından kullanılmasına, kiralanmasına karar verildi.Belirlenen karara göre çiftçiler 10 sene süresince devletin tarım arazilerinin belirli bir senelik kira ödeme şartıyla kullanabilecekler.

Ülkemizde tarımsal alanda gelişmeleri desteklemek için 16 Eylül 2002'de Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Emlak Tebliğ'ne göre hazinenin sahip olduğu tarım arazilerinin çiftçiler tarafından kullanılmasına, kiralanmasına karar verildi.

Belirlenen karara göre çiftçiler 10 sene sresince devletin tarım arazilerinin belirli bir senelik kira ödeme şartıyla kullanabilecekler.

Verilen kararda çiftçilerin 60 dönümden az toprağı bulunması ve ya yeterli düzeyde toprağı olmaması şartı aranıyor.

Bunun yanında çiftçiler ilk sene kirası için hazine taşınmazının rayiç bedelinin sadece yüzde 1.5 kısmını ödeyecekler.

Pandemi süreci nedeniyle tarımsal alanda yavaşlama yaşayan çiftçiler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çiftcilere destek için bu düzenleme yapıldı.

Bu haberimizde Hazine tarım arazisi kiralamayı düşünen çiftçiler için derlediğimiz Hazine arazisi kiralama şartları,Hazine arazisi nasıl kiralanır gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz.

Hazine arazisi kiralama şartları

Çiftçiler için sunulan hazine arazileri kiralama işlemlerine dair bölgeler ve şehirlerle ilgili bilgiler TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Gnele Müdürlüğü intenet adresinde yer alıyor.

Hazine arasinini tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermek isteyen çiftçiler de kiralayabiliyor.

İstenilen şartlara uygun çitfçiler Hazine arazisinı 10 sene boyunca kiralık olarak kullanabiliyor.

10 sene bitişinde ise kiralama sürelerini 10 sene daha uzatabiliyorlar.

Böylece aynı öiftçi tarafından Hazine arazisi kiralama süresi 20 sene oluyor. 20 sene sonunda ise aynı arazi için başvuru olmuyor.

Bu kiralamayı her çiftçi yapamıyor.

Hazine arazisi kiralama şartlarını ise şe şekilde sıralanabilir

TC vatandaşı olmak

Topraksız olmak ya da işletecek yeterli toprağa sahip olmamak

Çiftçi olmak
Aile başkanı olmak
Hak sahibi olmak
Ecrimisil borçlarının ödenmiş ya da taksitlendirilmiş olması
En az 3 yıldır arazinin bulunduğu köyde veya beldede ikamet ediyor olmak(tarımsal yerleşime tabi tutulan kişiler için en az üç senelik ikamet koşulu aranmıyor)

Hazine arazisini kiralayacak olan kişi tarım veya hayvancılık alanında faaliyet gösterecekse o kişinin çiftçi olması gerekiyor.

Başvuruların yeterli düzeyde olmadığı durumlarda ya da şartları sağlanmadığı durumlarda Hazine arazileri tüzel kişiliklere de kiralanabiliyor.

Yukarıdaki verilen şartlara uyum sağlayan çifçiler aradından da geçimini karşılamakta zorlanan, ailesine bakmakta yükümlü olan kişilere öncelik veriliyor.

Hazine arazileri kiralama işleminden farklı türdeki meslek grupları da yararlanabiliyor.

Hazine arazisi nasıl kiralanır?

Arazi kiralama yapılırken açık teklif usülü, kapalı teklif usulü ve pazarlık usulü şeklinde araziler kiralanabiliyor.

Araziler 10 sene boyunca kirlandıktan sonra tekrar 10 sene daha çiftçi tarafından kiralanabiliyor. Bunun yanında çiftçinin araziyi satın alma hakkı da oluyor.

Milli Emlak Genel Mürülüğü resmi sitesindeki hangi bölgelerin hangi arazilerin kiralandığı listede bilgileri bulabilirsiniz.

Hazine arazisinin nasıl kiralandığını şu şekilde açıklayabiliriz:

Hazineye ait tarım arazisini kiralamak isteyen çiftçilerin ya da diğer kişilerin Hazine Arazisi Kiralama dilekçesini doldurduktan sonra arazinin yer aldığı bölgedeki mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara giderek, bizzat başvurmaları gerekiyor.

Mal Müdürlükleri ya da defterdarlıklardan başvuran adaylara ‘Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu’ veriliyor.
Başvuru yapan kişinin istenilen bilgileri doldurduktan sonra taşınmazın yani arazinin bulunduğu yerdeki muhtarlığa ve tapu sicil müdürlüğüne gitmeleri ve formdaki ilgili yerleri onaylatmaları gerekiyor.
Onaylatılan talep formunun onaylı nüfus kayıt öneği ile birlikte tekrar başvurulan mal müdürlüğüne ya da defterdarlığa teslim edilmesi ile birlikte başvuru işlemi tamamlanmış oluyor.

Hazine arazisi kiralayan çiftçilerde aranan özellikler?

Çiftçilerin yeterli topraklarının olmaması ve hiç topraklarının olmaması gerekiyor.

Bunun yanında çiftçilerin en az 3 sene boyunca köy- mahalle ikametkahı bulunmak zorunda. Köy mahalle nüfsuna kayıtılı olmayan kişiler ise köy- mahallede en az 3 sene ikamet etmei durumunda kiracı olabiliyor.

Hazine arazilerinde hak sahipliği nasıl belirlenir?

Başvuru formmu doldurulduktan sonra 5 gün içerisinde inceleme yapılıyor.

Başvur yapanların ikametgah, nüfus kaydı, arazi varlığı medeni hal gibi bilgiler kontrol edilerek puanlama yapılıyor.

Hazine arazisine birden fazla kişinin talebi olması nedeniyle kura usulü yapılabiliyor.

En yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanan kişiler ilan edilen taşınmaz/bölüm sayısı miktarınca değerlendirme süresi sonrasındaki en fazla 15 günde kuraya davet ediliyor.

Komisyon kura çekimini en fazla puan alan kişiden başlatıyor. Kura sonrasında ise tarım arazisinin kimin kiralayağı belirlenmiş oluyor.

Hak sahibi kişi hazine arazisni kullanma hakkını başka herhangibirine devredemiyor.

Hazine arazi kiralama ücreti

Çiftçiler 60 dönüm kadar Hazine arazisini kiralayabiliyor. Bunun yanında ilk sene kira bedeli olarak taşınmaz rayiç bedelinin yüzde 1.5'unu ödüyorlar. Kiracıları kiralarını taksit ve peşin şeklinde de ödeyebiliyor.

Taksitle kira ödeyecek çiftçiler aynı sene içinde dörtte birini peşin, kalan taksitleri de üçer aylık dönemlerle üç eşit taksitle ödemeleri gerekmektedir. Bu da toplamda dört taksitle Hazine arazisi kiralamak demek oluyor. Gelecek senelerde kira bedeli, türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TARIM ÜFE oranında artıyor.

Kirayı zamanında ödemeyen çiftçiler için de belirli bir orana kadar gecikme faizi uygulanıyor.

Hangi Hazine arazileri kiralabilir?

Hazine arazilerinin kullanılabileceğine dair bilgiler Milli Emlak Genel Müdürlüğü sitesinde açıklanıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile Konya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ksaray, Kütahya illerinde toplam 41.5 yaklaşık milyon metre kare alanın kiralanması planlanıyor.

Zeytin, ceviz, badem, Antep fıstığı gibi uzun senelik bitkiler 10 seneliğine kiralanabiliyorken, tek senelik bitkiler ise 5 seneliğine kiralanabiliyor.

Gül, kekik, lavanta gibi süs bitkilerin yetiştirilmesi öncelikli olarak yer veriliyor.

Hayvansal faaliyet yapmak isteyen kişilere ilk üç sene yüzde 70 kira indiriminden faydalanabiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarımsal faaliyetler için 41.4 milyon kare planlanışken, hayvan yetiştiriciliği için de 29 milyon metre kare alanın kiralanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte hazine arazisini her çiftçi kiralayamıyor.

Hangi Hazine arazilerinin kiralanamayacağını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Kıyı kanunu kapsamında olmasına rağmen belirli amaçlar dışında kullanılması yasak olan alanlar

Kamusal faaliyetlerde kullanılması planlanan taşınmazlar
Orman Kanunu kapsamında kiralanamayacak alanlar
Askeri yasak bölgeler
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında olmasına rağmen Bakanlık tarafından kiralanması uygun görülmeyen alanlar
Devlet tasarrufundaki özel bölgeler
Maden kanunu kapsamında arama yapılacak bölgeler
Belediye Kanunu’nda yer alan ve belediyelerin tasarrufunda olan alanlar
İbadet yerleri
Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsis edilmiş alanlar
Sit alanı olarak, devlet tasarrufu altında olan alanlar
Yer altı suları ve kaynak suları
Hak sahibine devredilmesi beklenen lakin devir işlemlerinin henüz gerçekleşmediği alanlar

Hazine arazisi kira sözleşmesi, kiracının birtakım istenmeyen durumların tespiti halinde idare tarafından feshedilebiliyor.

Kira sözleşmesinin hangi durumlarda feshedilebileceğini aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

İdare, gerekli gördüğü hallerde sözleşmeyi tek taraflı feshedebiliyor.

Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı davranması halinde karşı taraf sözleşmeyi feshedebiliyor.
Devletin ve idarenin kiralanan araziyi kiralanma amacı dışında kullanıldığını fark etmesi halinde sözleşme feshedilebiliyor.
Kira sözleşmesinin sona erdirilmesi kamu hizmetlerinin devamlılığı için zorunluluk arz ediyorsa idare, sözleşmeyi feshedebiliyor.
Kontrol ekibi tarafından yapılan denetimlerde arazinin faaliyetlerine uygun kullanılmadığının tespit edilmesine rağmen yine kontrol ekibi tarafından verilen ek sürede de herhangi bir iyileştirmeye gidilmemesi halinde sözleşme feshedilebiliyor.
Kiralanan arazinin özel kanunlar kapsamında yer aldığının fark edilmesi durumunda ilgili kurum, araziyi devralabiliyor ya da tahsis edebiliyor.
Kiralanan arazi bölgesinde Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasının talep edilmesi halinde de idare, tek taraflı sözleşmeyi iptal edebiliyor.
Kiracının fesih talebinde bulunduğu hallerde, kiracının kira dönemi sona ermeden faaliyetlerini sona erdirdiği durumlarda, sözleşme kurallarına uymaması halinde, sözleşmeye aykırı davranması durumunda da sözleşme, feshedilebiliyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.