Hangi borçlar yapılandırılabilecek? Taksitlendirilecek ve yeniden yapılandırılacak borçlar belli oldu

Hangi borçlar yapılandırılabilecek? Taksitlendirilecek ve yeniden yapılandırılacak borçlar belli oldu

TBMM Komisyonu'nda görüşülen borçların yapılandırılmasına ilişkin madde ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Madde kapsamında hangi borçların yapılandırılacağı da belli oldu...

TBMM’de görüşülen yapılandırma teklifi hakkında ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre yapılandırma kapsamında hangi tür borçların alınacağı belirlendi.

Komisyonda Kabul Gördü

TBMM’de görüşülen yapılandırma teklifinin kabul edilerek torba kanun kapsamına alındığı ifade edilenler arasında yer alıyor. İlerleyen günlerde teklifin Genel Kurul’a taşınarak burada yasalaşacağı ve yürürlüğe gireceği ön görülüyor.

Hangi Borçlar Kanun Kapsamına Girdi

Aşağıdaki kısımda hangi borçların yapılandırmanın yer aldığı madde kapsamında yer aldığı sıralanmıştır. Ayrıca bu borçların yapılandırılması için öncelikle kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve ardından borç olunan kuruma gidilerek başvuruda bulunulması gerektiği belirtildi. Borçların yapılandırılması için başvurular sene sonuna kadar devam edecek ve borçlar 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.

 • SSK sigorta primi,
 • SGK idari para cezaları,
 • Emeklilik keseneği, kurum karşılığı,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • İlgili mevzuata göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • Özel nitelikteki inşaatlar,
 • İhale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği hâlde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri
 • Gelir Vergisi,
 • Kurumlar Vergisi,
 • Katma Değer Vergisi (KDV),
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),
 • tüm idari para cezaları,
 • KYK borçları,
 • Hazine alacakları
 • vergi cezaları,
 • gecikme faizleri
 • gecikme zamları;
 • trafik,
 • seçim,
 • nüfus para cezaları;
 • Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları;
 • kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
 • Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
 • ecrimisiller,
 • haksız alınan destekleme ödemeleri
 • kaynak kullanımı destekleme fonu,
 • taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı
 • İl özel idarelerine olan borçlar,
 • emlak vergisi,
 • çevre temizlik vergisi,
 • ilan ve reklam vergisi,
 • diğer vergi ve harçlar,
 • su,
 • atık su,
 • katı atık ücretleri,
 • yol katılım payları,
 • muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri ile diğer kamu alacakları da yapılandırılabilecek.