Genç Çiftçi Projesinden kimler faydalanabilir? Genç Çiftçi Projesi başvuru şartları

Genç Çiftçi Projesinden kimler faydalanabilir? Genç Çiftçi Projesi başvuru şartları

Devlet gençleri tarımda görmek istiyor! Genç Çiftçi Projesi ile çiftçi olan ve çiftçi olmak isteyen gençler için işte fırsat! Genç Çiftçi projesinden kimler faydalanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

Tarımla uğraşmak isteyen genç çiftçi adaylarına devletten destek geldi. Gen Çiftçiler Projesi ile gençler tarımda varlık gösterecek. Tarımla ilgili eğitimleri ve çalışma yardımlarını bu proje sayesinde alabilecekler. Peki bu projeden kimler nasıl faydalanabilecek?

Başvuru şartlarını sağlayan gençler devlet destekli Genç çiftçiler Projesinden faydalanabilecek. Bu sayede çiftçiliğe dair her türlü eğitimi alabilecekler ve sonrasında bu alanda çalışmak için desteklerden yararlanabilecekler.

Genç Çiftçi Projesinden kimler faydalanabilir? Genç Çiftçi Projesi başvuru şartları

Genç Çiftçi Projesinin amacı nedir?

Genç Çiftçi projesinin yapılmasındaki amaç, gençler için tarım alanında istihdam açmak ve yaşanılan işsizliklerin önüne geçerek gençlere iş imkânı sağlamaktır. Tarım alanında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak bilinçli tarım yatırımları ve üretimleri yapmalarını sağlamak hedeflenmiştir. Buna ek olarak hali hazırda tarım alanında zaten çalışan gençler içinse teknik ve finansal anlamda daha da bilinçlendirmek ve gelecekte tarım alanında söz sahibi olmaları için eğitimli gençleri şimdiden kazanmaktır.

Genç Çiftçi Projesinden kimler faydalanabilir?

Projeden faydalanmak isteyen gençlerin taşıması gereken belli başlı özellikler ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Üretim için teknik bilgisi artırmak isteyenler
 • Tarımsal alanda yeni yatırımlar yapmak isteyenler
 • Var olan tarımsal işletmesini geliştirmek isteyenler
 • Başvuru koşullarını taşıyan tarımsal alanda çalışmak isteyen gençler

Genç Çiftçi Projesi başvuru şartları nelerdir?

Projeye başvurmak isteyen bulundurması gereken aşağıda listelenmiştir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Türkiye’de ikamet ediyor olmak
 • 18 -30 yaş arasında olmak
 • Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek
 • En az lise mezunu olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak
 • Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak
 • Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak

Belirtilen şartları bulunduran her gencin başvurusu olumlu değerlenecek ve gerekli destek sağlanacaktır.

Genç Çiftçi Projesine başvuru önceliği kimlere verilir?

Proje kapsamında başvuruların değerlendirilmesi aşamasında bazı şartları bulundurması halinde kimi adaylara öncelik sağlanarak olumlu sonuçlanır. Proje için öncelikleri belirleyen şartlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Genç kadın çiftçi adayları ve genç kadın çiftçiler
 • Tarım alanında eğitim veren lise ve üniversite mezunları
 • Ailesine ya da kendisine ait tarım alanında çalışmakta olan gençler

Projeden yararlanmak isteyen çiftçi ve çiftçi adayları başvurularının onaylanması halinde Ziraat Bankası ve devletin desteği ile hazırlanan 5 haftalık eğitim programına katılacaklar. Eğitimin genel şekli ise teknik eğitim biçiminde olacak. Eğitim süreci içinde stajlara yollanarak eğitimlerini tamamlamış olacaklar. Eğitimler 20 kişilik sınıflarda haftada 6 gün olarak verilecek. Devam zorunluluğu şartı ile genç çiftçi ve çitçi adayları Ziraat Bankası ve üniversitelerin belirlediği çiftliklerde eğitimlerinin sürdürecekler. Eğitimin tamamlanmasının ardından sözlü ve yazılı olarak sınava tabi tutulmalarının ardından başarılı olmaları halinde genç birer çiftçi adayı olacaklar.

Genç Çiftçi Projesi eğitim içeriğinde neler yer alır?

Ziraat Bankası ve devlet tarafından düzenlene projenin kapsamında verilecek eğitimler;

 • Faaliyetin tanıtımı
 • Faaliyetle ilgili (bitki, hayvan, bina, makine ekipman vb.) unsurlar
 • Yatırım ve iş süreçleri ile bunların yönetimi
 • Üretim, pazarlama, satış zinciri, gıda güvenliği
 • Yatırım analizi ve yatırım kararı verilmesi
 • Finansal okuryazarlık
 • Finansman (kredi – teşvik – hibe ve destekler)
 • İşletme/çiftlik yönetimi ve kayıt sistemi
 • Tarım sigortaları
 • Ortak iş yapma kültürü

Şeklinde sıralanarak genç adaylara verilecektir.

Genç Çiftçi Projesinden kimler faydalanabilir? Genç Çiftçi Projesi başvuru şartları

Genç Çiftçi projesi eğitiminin verileceği iller hangileridir?

Genç Çiftçi Projesi adıyla başlatılan bu proje sayesinde tarım genç çiftçi adaylarını geleceğin tarım faaliyetlerine hazırlamış olarak hem tarıma yatırım yapıyor hem de iş arayışında olan gençler için yeni iş sahaları yaratmış oluyor. Ayrıca belirli şartlardan ve koşullardan dolayı eğitimini başka bir alanda almış olan ancak tarıma ilgi duyan gençler için de teknik bilgileri alabilecekleri, sahada eğitim görebilecekleri bir fırsat vermiş veriyor. Genç neslin beceri ve zekasından faydalanmak, gençleri tarımda söz hakkı yapabilmek gibi hedeflerinin olmasının yanı sıra seçilirken öncelik sırasında yer alan kadın çiftçi ve kadın çiftçi adayına sağlanan öncelik maddesi ülkede kadının iş imkanı ve ekonomik bağımsızlık kazanabileceği bir alan yaratılmış olması adına umut verici bir gelişme oluyor. Genç Çiftçi Projesi kapsamında eğitim verilecek ve projenin uygulanacağı iller ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Ankara
 • Bursa
 • Adana
 • Antalya
 • İzmir
 • Kayseri
 • Tekirdağ
 • Kırşehir

Yukarıda belirtilen şehirlerde yaşayan ya da bu şehirlerde bulunma imkânı olan adaylar için başvuru şartları ve detayları ile ilgili bilgiler yukarıdaki metinden öğrenilebilir.