2020 yılı lojman kira bedelleri belli oldu

2020 yılı lojman kira bedelleri belli oldu

2020 yılında uygulanacak olan lojman kira bedelleri belli oldu. 2020 yılındaki lojman kira bedelleri Resmi Gazete yazısında belirtildi. Yeni yıldaki lojman kira bedelleri için açıklanan rakamlar esas alınacak.

Yeni yılda lojmanlar için uygulanacak olan kiralar açıklandı. Geçtiğimiz yıl 4,85 TL olan metrekare kaloriferli kira bedelleri yeni yılda metrekareye göre 5,53 TL oldu.

Resmi Gazete yazısında 2020 yılı kira tebliğ bedellerine yer verildi. Yeni bedeller 10.17.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 101. maddesine göre belirlendi.

Yeni karara göre kerpiç, ahşap, bağdadi gibi konutlarda aylık her bir metrekare için 2,69 TL, kalorifer olmayan konutlarda metrekare başına 4,21 TL, kaloriferli konutlarda ise her metrekare başında 5,53 TL alınacak.

Kiralara Yapılacak Ek Masraflar

Kiralara ek olarak her ay her metrekare için kaloriferci, kapıcı veya her ikisi için kurumlar tarafından karşılanan konutlardan 0,65 TL metrekare ilave kira bedeli alınmaktadır. Elektrik ve su ücretlerinin kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek masraflar esas alınarak kullanıcılardan alınması gerekir. Ayrıca sayaçların ayrılmasının olmayacağı hallerde, elektrik, su veya her ikisinin hizmet binası ya da fabrika tesislerinden karşılandığı konutlarda 3. maddeye göre ek aylık her metrekare için:

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/metrekare,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/metrekare,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/metrekare,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/metrekare ilave kira bedeli alınır.

Yatırımı Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Yapılan Konutlar

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunuyla Kamu Konutları Yönetmeliği’ndeki kurum ve kuruluşların kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluşlardan karşılanan kişilerden ısı pay ölçer ya da kalorimetre cihazı takılmamış konutlarda, her metrekare için 2,21 TL bedel alınır. İlgili kanundaki bedeller aşağıdaki esaslara göre belirlenmiş

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,25 TL/metrekare tahsil edilir.