11 Aralık 2019 Çarşamba 19:54
2020 Tarım ve Hayvancılık desteklemeleri
Takip Et:

Türkiye, tarım ve hayvancılık konusunda oldukça zengin bir ülkedir. Bu açıdan tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterenlere birçok destek sağlanmaktadır. Tarım ve hayvancılık desteklemeleri Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Önümüzdeki yıl da bu tür destekler sürecek. Birçok il ve ilçede tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi adına yapılan bu desteklerin ülke ekonomisini canlandırması ve gıda ihtiyacını karşılaması amaçlanmaktadır. 2020 yılı tarım ve hayvancılık destekleri, tarımın ve hayvancılığın genişlemesi, sürdürülebilir hale gelmesi için yapılmaktadır.

Tarımsal Desteklemeler

Tarım alanındaki desteklemeler, Cumhurbaşkanlığının 23 Ekim 2019 yılında 1961 sayılı karanamesi ile yürürlüğe girmiştir. Böylelikle tarım alanındaki yatırımların önü açılmıştır. Eskiden tarım yapılan çoğu arazilerde günümüzde tarım yapılmamaktadır. Bu destekler sayesinde bu arazilerde de tarım yapılır hale gelecektir. Bu karar daha önce 18 Nisan 2006 tarihinde düzenlenerek 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. Maddesinde yer alıyor.

Tarım ve Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Esaslar

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan ve resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Hayvancılık desteklemelerinin kapsamı genişletilmiştir. Bu desteklemeler şu şekildedir:

 • Buzağı desteklemesi
 • Malak desteklemesi
 • Dişi manda desteklemesi
 • Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi
 • Anaç koyun ve keçi desteklemesi
 • Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
 • Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi
 • Arılı kovan desteklemesi
 • Damızlık ana arı desteklemesi
 • Sürü yöneticisi istihdam desteklemesi
 • İpek böceği yetiştiriciliği desteklemesi
 • Besilik erkek sığır desteklemesi
 • Düve alım desteklemesi
 • Tiftik keçisi yetiştiriciliği desteklemesi
 • Artık desteklemesi
 • Programlı aşı ve küpe desteklemesi
 • Hastalıktan arı işletme desteklemesi
 • Havyan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteklemesi
 • Hayvan hastalığı tazminatı desteklemesi

Buzağı Desteklemeleri

Bu desteklerden yararlanabilmek için Türkvet ve E-ıslah sistemine buzağılarınızı kaydetmeniz gerekmektedir. Ayrıca doğdukları işletme numaraları, ana kulak numarası, cinsiyeti ve doğum tarihlerinin veritabanınızda kayıtlı olması gerekmektedir. Türkvet sistemine göre bir buzağının en az 120 gün yaşamış olması ve programlı aşılarının veteriner bilgi sisteminde bulunması gerekmektedir. Bu destek her buzağı için yılda 1 kez verilmektedir. Destek ödemeleri buzağının işletme numarası üzerinden işletme sahibinin adına yatırılmaktadır. Buza destek ödemeleri yılda 2 dönem arasında ödenmektedir. Destek ödemeleri sadece bu iki dönem içerisinde yapılmaktadır. Bu 2 dönem içerisinde destekleme ödemelerinden yararlanamayan buzağılar, sonraki dönemlerde de destek kapsamına alınmamaktadır. Karaname tarafından belirtilen şartlara uyan kişiler ya da işletmeler, il ve ilçe müdürlüklerine giderek destekleme ödemelerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler. Ayrıca HAYGEM üzerinden de hangi işletmelere ücret ödeneceği de belirtilmektedir.

Malak Destekleri

Devlet, Mamak desteklemelerinde bazı şartlar aramaktadır. Malakların 120 gün boyunca aynı işletmede bulunmaları, küpeli olmaları ve doğdukları gün Türkvet’e kayıt yaptırılmaları gerekmektedir. Malak aşılarının tam olarak yapılması ve bu aşıların veteriner bilgi sistemine kayıt yaptırılmaları şartı aranmaktadır. Malak yetiştiren kişilerin aynı zamanda damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması gerekiyor. Ayrıca destek alınacak olan malakların anne ve babalarının da MIS kayıt sistemine kaydolmuş olmaları gerekiyor.

Dişi Manda Desteklemeleri

Destekleme alınacak olan dişi mandaların Türkvet’e kayıtlı olmaları gerekiyor. Soy kütüğüne kaydedilen dişi mandalar için ilave destek programlarından yararlanmak istiyorsanız MIS’te kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bu hayvanların bulundukları yerde 5 ay boyunca süt ölçümlerinin de yapılmış olması şartı aranmaktadır. Süt ölçümleri yapılan mandaların süt verimleri MIS sistemine kaydedilmelidir. Bu ölçümlerin sağım sistemi ile ölçülmesi gerekiyor.

Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi ve Protein Oranı

Soy kütüğüne kayıt yapılmış olan en az 10 baş saf sütçü kombine ırk ineğine sahip olmak gerekmektedir. İneklerin yılda iki kere yağ ve süt oranı ölçümü yapılmaktadır. Aynı zamanda somatik hücre sayısı için geçerli olan süt içerik analizlerinin de yapılası lazımdır.

Bu analizlerde çıkan yağ ve protein oranı ise %2 ila 6 arasında olmalıdır. Ayrıca somatik hücre sayısı da 1.500.000 ml olmalıdır. İki analiz arasında 30 günlük bir süre olmalıdır. Eğer analiz sonuçları aynı ve birbirine yakınsa analizler geçersiz sayılır.

Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi

Anaç koyun ve keçilerin desteklenmesi için Türkvet’e kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca bu koyun ve keçilerin 15 ay ve üzeri olmaları gerekiyor. Eğer Siirt, Mardin, Şınak gibi illerde saf anaç tiftik keçisi besliyorsanız ilave destek alabilirsiniz.

Küçükbaş Soy Kütüğü Destekleme

Bu tür destekten yararlanmak istiyorsanız ıslah programına kayıtlı olmaları ve il damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine üye olmaları gerekiyor. Ayrıca bu hayvanların küpelenmiş olmaları ve Türkvet’e kaydedilmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu destek için koyun ve keçilerin 01/04/2020 tarihine kadar doğum yapmış olmaları gerekmektedir. Doğan yavruların da SOYBİS sitemine kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği

Anaç koyun ve keçi yetiştirenler, KKBS’ye başvuruda bulunarak desteklemeye kayıt yaptırırlar. Keçiler eğer 15 aylık ise bakanlık tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde normal desteklerin yanı sıra ilave desteklere de tabi olurlar.

Arılı Kovan Destekleri

Arı yetiştiricisi olan kişilerin öncelikle Arı Kayıt Sistemine üye olmaları gerekiyor. Arı kovan destekleri 30 ve üstü kovan sahibi olan işletmelere verilmektedir.

Damızlık Ana Arı Üreticileri Desteği


Damızlık ana arı üreticilerinin destekten faydalanması için satış yapmaları, AKS’ye üye olmaları ve üretici örgütlerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Satışların yapıldığına dair belgelerin bulunması gerekliliği vardır. İşletmeler kovan sayısının %5’i kadar destek alabilirler.

Programlı Aşı ve Küpe Uygulamaları Desteği

Bakanlık tarafından belirtilen aşıların veteriner hekim tarafından yapılması gerekmektedir. Bu destekten yalnızca serbest çalışan veterinerler yararlanmaktadır. Eğer kamuda çalışan bir veterinerseniz, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyeni ya da sözleşmeli olarak çalışan bir veterinerseniz bu desteklerden yararlanamazsınız.

Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği

Resmi veteriner hekim tarafından raporlanan hayvanlar, mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak için kesilen hayvanlar, tazminatlı hastalıktan dolayı kesilen hayvanlar, resmi veterinerin ya da bakanlık tarafından görevlendirilmiş veterinerin gözetimiyle mecburi bir şekilde kesilen hayvanların ücretleri hayvan sahibine verilmektedir.

Destekleme Ödemelerinde Üye Yöneticilerden Kesinti Yapılır

5996 sayılı kanun çerçevesinde ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinden, 1163 sayılı kanuna göre tarımsal amaçla kurulmuş kooperatif üyelerinden, 5200 sayılı kanuna göre de üretici birliklerinden hak edilen destek ödemelerinin hizmet bedeli olarak, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adına sistem otomatik bir kesinti yapmaktadır. Bu kesintilerden artan ücretler üretici ve yetiştiricilerin hesaplarına aktarılmaktadır. Kesintiler, desteklere göre değişmektedir. Kesintiler aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde belirtilmiştir:

Destek Konusu Kesinti Oranı
Buzağı %3 ile %5
Malak %3 ile %5
Dişi Manda %3 ile %5
Islah Anaçlı Süt İçerik Analizi %3 ile %5
Besilik Erkek Sığır %3 ile %5
Anaç Koyun Keçi %3 ile %5
Sürü Büyütme %3 ile %5
Küçük Baş Soy Kütüğü %3 ile %5
Arıcılık %3 ile %10
Buzağı Ödemelerinde Kooperatif Üzerinden Yapılan Desteklemeler %3 ile %25

Bu tablodaki kesintilerinde %3’ü il ve ilçe birliklerine verilmektedir. %5 ve %10’luk kısmı merkez birliğine, %25’lik kısmı ise kooperatif merkez birliğine verilmektedir.

Hayvancılık Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan karanamelerde en dikkat çekici ve merak edilen kısım hayvancılık destekleridir. Gereken şartlara uyum sağlayan ve aşıları tamamıyla tamamlanmış olan hayvanlara verilecek olan destekler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Buzağı Ve Malak Desteği TL/Baş
81 il’de 4 ay ve üzeri malak desteği 350 TL
Malak 150 TL
Anaç Manda 250 TL
81 İl’de Soy Kütüğü 500 TL
Soy Kütüğüne Kayıtlı Manda 400 TL
Soy Kütüğüne Kayıtlı Malak 400 TL
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 TL
Döl Kontrolü 50 TL

Sürü Yöneticisi Destekleri

Ülkemizde son yıllarda tüm alanlarda istihdam oranı artmaktadır. Sürü yöneticisi yani çoban ihtiyacı da doğmaktadır. Devletimiz de çoban yetişmesi için destekler vermektedir. Bu destekten yararlanmak için 100 baş koyun ve keçi, ayrıca anaç hayvan sahiplerine, karanamede belirtilen gerekli şartlara uyum sağlandığı takdirde 5000 TL kadar istihdam desteği sağlanmaktadır.

Koyun, Keçi ve Tiftik Destekleri

Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, karanamede belirtilen gerekli şartları yerine getiren, birliklere üye olan üreticilere koyun başına 25 TL ödenmektedir. Ayrıca Siirt, Şınak ve Mardin illerinde anaç tiftik keçi başına 20 TL destek ödenmektedir. Aynı zamanda gerekli şartları sağlayanlara da ilave 100 TL ödeme yapılmaktadır.

Tiftik Üretim Desteği

Gerekli şartlara uyum sağlayan ve tiftik veri tabanı sistemine kayıtlı olan tiftik üreticilerine kilo başına 30 TL para ödenir.

Uşak, Erzincan, İzmir, Bursa, Adana ve Balıkesir gibi illerde sığır analizlerinden çıkan sonuçlara göre süt içeriklerinin tespit edilmesi halinde bakanlık bu tespitlere göre destek ödemesi yapar.

İpek Böceği Destekleri

İpek böceği destekleri tohuma, yani kutuya ve koza sayısına göre değişiklik göstermektedir. Tohum adet başına 70 TL destek ödemesi yapılır. Kilo ile yapılan hesaplamalarda ise yaş koza için 50 TL para ödenir.

Arıcılık Ödemeleri

Ana arı, arılı kovan ve damızlık ana arı için ayrı ayrı destek ödemeleri yapılmaktadır. Ana arı için 15 TL destek ödemesi yapılır. Damızlık ana arı başına ise 40 TL ödeme yapılır. Arılı kovan başına ise 10 TL para ödenmektedir.

Diğer destek alanları ise su ürünleri, balıkçı gemisi desteği, yem bitkileri, hayvan hastalık tazminatları, hayvan başı ödeme, aşı desteği, atık desteği, hayvan gen kaynakları, biyolojik ve biyotonik mücadele desteği gibi destekler verilmektedir. Bu destekler aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde hazırlanmıştır:

Su Ürünleri Kilogram Birime Destek Tutarı
Midye 250.000 KG ile 500.000 KG 0,5 TL ile 0,25 TL
Yeni Türler 250.000 KG ile 500.000 KG 1 TL ile 0,5 TL
Alabalık 250.000 KG 0,75 TL
Kapalı Sistem 250.000 KG 0,5 TL
Kilogram Üstü Alabalık Üretimi 250.000 KG 0,25 TL
Balık Tanıma Kartı   0,03 TL
Damızlık Alabalık Desteği 2.500 ADET 60 TL
Balıkçı Gemisi Desteği Birime Destek Tutar
10-20 Metre 10.000 TL
21-30 Metre 15.000 TL
31-34 Metre 20.000 TL
35-45 Metre 30.000 TL
46 ve Üzeri 35.000 TL
Yem Bitkileri Desteği Birime Destek Tutar
Yonca Kuru 35 TL / Dekar
Yonca Sulu 60 TL /Dekar
Tek Yıllıklar 40 TL /Dekar
Korunga 45 TL /Dekar
Silajlık Tek Yıllıklar 55 TL / Dekar
Silajlık Mısır Sulu 90 TL / Dekar
Silajlık Mısır Kuru 45 TL / Dekar
Yapay Çayır Mera 150 TL / Dekar
Patates Siğili Görülen Alan Aldığı desteğe %50
Hayvan Başı Ödeme Birime Destek Tutar
Hastalıktan Ari İşletme 450 TL / Baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği 80 TL/ Baş
Aşı Desteği Birime Destek Tutar
Büyükbaş Aşı Desteği 1,50 TL / Baş
Küçükbaş Aşı Desteği 1,00 TL / Baş
Büyükbaş Küpe Uygulama 1,50 TL / Baş
Küçükbaş Küpe Uyulama 1,00 TL / Baş
Atık Desteği Birime Destek Tutar
Büyükbaş Hayvan Atıkları 1000 TL / Baş
Küçük Baş Hayvan Atıkları 150 TL / Baş
Hayvan Gen Kaynakları Birime Destek Tutar
Büyükbaş Koruma 600 TL / Baş
Küçükbaş Koruma 90 TL / Baş
Sığır Pediğrili Koruma 800 TL / Baş
Arı Koruma 40 TL / Baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islıhı Elit Sürü Yavru 70 TL / Baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islıhı Taban Sürü Yavru 40 TL / Baş
Halk Elinde Manda Islıhı 850 TL / Baş
Damızlığa Ayrıla Manda Yavrusu Desteği 200 TL / Baş
Koç Ve Teke Desteği 200 TL / Baş
Biyolojik ve Biyotenik Mücadele Desteği Destek Birimi Tutar
Örtüaltında Biyotenik Mücadele 120
Örtüaltında Biyojenik Mücadele 400
Örtüaltı Paket Toplama 520
Biyotenik Mücadele 50
Biyojenik Mücadele 50
Açık Alanda Paket Toplama 100


Son Güncelleme: 11.12.2019 19:54
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Popüler Haberler